فصلنامه علمی

بررسی رابطه بیمه‌های دریایی (کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری

حمیدرضا ایزدی؛ مریم ایزدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22056/ijir.2012.01.01

چکیده
  پیشرفت بیمه‌های دریایی در یک کشور می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به‌عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد ...  بیشتر

اولویت‌بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

علی‌رضا دقیقی اصلی؛ عیسی پریزادی؛ شاهین طیار

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.01.01

چکیده
  تاکنون در جهان سیستم‌های مختلف ارزیابی توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از متدولوژی‌های مختلف طراحی و پیاده‌سازی شده است. لذا این سیستم‌ها نقاط قوت و ضعف به‌خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیار‌های شناسایی‌شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه ...  بیشتر

اثر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM

امیر میرزایی؛ محمد حسنی؛ سید صدرالدین نورالدینی

دوره 3، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.01.01

چکیده
  تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه‌دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص‌های مهم بیمه‌ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته ‌شده ‌است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده ...  بیشتر

کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری

امیر ذاکری؛ عباس افرازه؛ حمیدرضا نورعلیزاده

دوره 4، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.01.01

چکیده
  کارایی، یک مفهوم اساسی در استفاده کارا و مؤثر از منابع سازمانی است که به عنوان یک فاکتور مهم در ایجاد مزیت رقابتی نیز مورد توجه است. در صنایع دانش‌بنیان مانند بیمه، سرمایه‌های فکری، نقش ممتازی در موفقیت بنگاه‌ها از جمله در ارتقای کارایی آن ها دارند. در این تحقیق که مبتنی بر برداشتی نو از مفهوم کارایی است، تأثیر سرمایه فکری در ایجاد ...  بیشتر

برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

غدیر مهدوی؛ آتوسا گودرزی؛ سیده فاطمه موسوی زاده

دوره 5، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22056/ijir.2016.01.01

چکیده
  در این مقاله، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمۀ حوادث در ایران، از مدل­های مبتنی بر داده‌های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استان­های کشور طی دورۀ 1383-1388 برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو، سازگاربودن برآورد‌های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تأیید می­کند. نتایج ...  بیشتر

ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌‌های بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده)

سعید صفری؛ سجاد مرادی دولیسکانی؛ حسین رئیسی قربان آبادی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.01.01

چکیده
  در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکت­های بیمه با بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال و بر اساس دسته‌بندی انجمن حرفه‌ای بیمۀ مرکزی ایران در یکی از 4 دستۀ عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری‌مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحلۀ ...  بیشتر

الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکت‌های بیمه

علی دهقانی؛ بهنام شهریار

دوره 7، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.01.01

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، ارائۀ یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائۀ یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسک‌های ...  بیشتر

تعیین سرمایۀ بهینه در شرکت‌های بیمه بر اساس مدل‌سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده

نادر مظلومی؛ جعفر باباجانی؛ رضا جعفری

دوره 8، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.01.01

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهام‌داران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از داده‌های آماری، ضرایب خسارت دورۀ زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمۀ «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ الزامی، سرمایۀ الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش ...  بیشتر

مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران

امیر تیمور پاینده نجف آبادی؛ منصوره ساکی زاده

دوره 9، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.01.01

چکیده
  اخیراً آیین­نامه مربوط به بیمه اجباری خسارت وارد ­شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یا به اختصار بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تغییر پیدا کرده است.هدف: این مقاله تفاوت­های اصلی دو آیین­نامه جدید و قدیم را مطرح و سپس حق بیمه نسبی هر دو آیین نامه را محاسبه و سیستم­های پاداش و جریمه آنها را براساس معیارهای آکچوئری ...  بیشتر

بازارهای مالی
بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی

حمید اسایش؛ سید پرویز جلیلی کامجو

دوره 10، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.01.01

چکیده
  هدف: ‌این پژوهش با هدف ارزیابی ‏اثر رژیم‌های مختلف ریسک‌های کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به‌عنوان متغیرهای ‏انتقال مبتنی بر شاخص ‏راهنمای بین‌المللی ریسک بین‌کشوری‌ ‎در تاثیرگذاری ‏متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام ‏‏‏(باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمه‌های زندگی در کشورهای ...  بیشتر

ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
تأملی بر روش نسبت ‌خسارت برای محاسبه ذخایر خسارت‌ بیمه شخص ثالث اتومبیل

فاطمه عطاطلب؛ امیر تیمور پاینده نجف آبادی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1400، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.01.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه ‌مرکزی انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی ‌از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می‌شود. ‌از روش‌های تصادفی و قطعی جهت ...  بیشتر

بازارهای مالی
جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام ایران: رویکرد نظریۀ شبکه

پرویز رستم زاده؛ زینب یادگار

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.01.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: بازار سهام یک کشور را می‌توان به‌مثابه یک شبکه دانست که از بخش‌های مختلف تشکیل شده است و این بخش‌ها با هم ارتباط متقابل دارند. امروزه پژوهشگران زیادی تلاش می‌کنند تا با تمرکز روی جنبه‌های مختلف بازار سهام، انواع متفاوتی از شبکه‌ها را بسازند و ارتباطات میان بخش‌های مختلف بازار سهام را بررسی کنند. یکی از صنایع مهم ...  بیشتر

ارزیابی ریسک در رشته های بیمه ‎
پیش بینی هزینه های بیمه درمانی افراد با استفاده از یادگیری ماشین و روش یادگیری جمعی

مهسا تجددی نودهی؛ سمانه حسینی خطیبانی؛ محسن یزدی نژاد؛ سمیه زلفی

دوره 13، شماره 1 ، دی 1402، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.01.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: صنعت بیمة درمانی‌‌ در پیش‌‌بینی هزینه‌‌های بیمه افراد که براساس پارامترهای پیچیده‌‌ای مانند سن و ویژگی‌های فیزیکی است، با چالش مهمی مواجه است. شرکت‌های بیمه برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان احتمالی، بیمه‌گذاران را به دو گروه پرخطر و کم‌خطر دسته‌‌بندی می‌کنند. بااین‌حال، برآورد دقیق هزینه‌ها برای هر فرد ...  بیشتر

مطالعات تطبیقی در حوزه بیمه
اهداف اصل جانشینی بیمه‌ای با تأکید بر رویه قضایی (مطالعه تطبیقی نظام حقوق ایران و انگلستان)

سید احمدرضا علوی دهکردی؛ مرتضی شهبازی نیا‌؛ محسن ایزانلو‌

دوره 11، شماره 2 ، فروردین 1401، ، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.02.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: در این مقاله سعی شده، ‌دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی ‌موافق و مخالفِ ‌‌کارکردهای اصل جانشینی در بیمه ‌مورد مداقه قرار گیرد و چالش‌های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی ‌تحلیل شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه ...  بیشتر

قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای
‌نحوه اثرگذاری تخفیف‌ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث

مهناز منطقی پور؛ محبوبه اعلائی

دوره 10، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.02.01

چکیده
  هدف: ‌نرخ حق بیمه‌ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه‌گران، برای ارائه نرخ‌های حق بیمه پائین‌تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف‌های ارائه شده بیشتر به حق بیمه‌های رشته بیمه شخص ثالث ‌بر نرخ خسارت‌های این رشته بیمه­ای انجام شده است. روش‌شناسی: به ‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، ...  بیشتر

محاسبۀ حق‌بیمۀ نسبی یک سیستم نرخ گذاری شده بر اساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی؛ فاطمه عطاطلب؛ رمضان رضازاده

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 74-89

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.02.01

چکیده
  هدف: یکی از مهم‌ترین مسائلی است که شرکت‌های بیمه با آن مواجه هستند تعیین حق‌بیمه عادلانه است. با توجه به این‌که سابقه عدم خسارت منجر به تخفیف در حق‌بیمه می‌شود لذا فرض ‌می‌کنیم بیمه‌گذاران نوعی رفتار خاص در دو نقطۀ i و j ارائه می‌کنند. به‌گونه‌ای که به صورت معنی‌داری فراوانی دو نقطۀ i و j در مشاهدات زیاد است. هدف این مقاله برآورد ...  بیشتر

نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران

یحیی حساس یگانه؛ نادر مظلومی؛ نسیم کردستانی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1392، ، صفحه 78-92

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.02.01

چکیده
  امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که می‌تواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکت‌ها قرار گرفته است. سهام‌داران یک شرکت، دیدگاه‌های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال می‌‌کنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی‌شدن شرکت‌های بیمه و ورود آن ها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی ...  بیشتر

برآورد کشش‌های تقاضای بیمه‌‌های اشخاص و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌‌ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهرام سحابی؛ یونس سلمانی؛ آرش ولی نیا

دوره 6، شماره 2 ، فروردین 1396، ، صفحه 78-89

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.02.01

چکیده
  وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق‌بیمه‌ها و از این‌ رو خروج افراد با درجۀ ریسک‌گریزی بالا از بازار منجر می‌شوند، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می‌یابد. بیمه‌گران با اطلاع از کشش‌های تقاضای بیمه‌ها و اندازه‌گیری اثرات رفاهی افزایش حق‌بیمه‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب مانع از این رخداد ...  بیشتر

استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه در ایران

فرشید خمویی؛ معظمه شکرالله تبار آکتیج؛ بهرام مؤذنی؛ سعید صحت

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1397، ، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.02.01

چکیده
  اندازه‌گیری کارایی برای بنگاه‌هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می‌کنند همواره مورد توجه بوده است. هدف تحقیق ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمۀ ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه با استفاده از این مدل و مقایسۀ نتایج حاصل از آن با مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است. به منظور دستیابی به هدف پیش رو، با بررسی‌های ...  بیشتر

بازاریابی و فروش بیمه
حسابرسی بازاریابی سبز در صنعت بیمه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیارۀ فازی

آمنه خدیور؛ آیگین قربانی؛ لیلی نیاکان

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 79-92

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.02.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: بازاریابی زیست‌محیطی یا سبز یک مسئلۀ در‌حال‌توسعه بوده و صنعت بیمه به‌عنوان یک صنعت فعال در زندگی اجتماعی انسان در سال‌های اخیر تحت تأثیر این نوع بازاریابی است. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است معیارهای اصلی ارزیابی بازاریابی سبز به‌طور کلی شناسایی شده تا مدلی برای ارزیابی بازاریابی سبز ارائه شود.روش‌شناسی: ...  بیشتر

آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی

هدی زبیری؛ محمود متوسلی؛ مهدی احراری

دوره 5، شماره 2 ، فروردین 1395، ، صفحه 85-95

https://doi.org/10.22056/ijir.2016.02.01

چکیده
  مطالعات متعددی در خصوص رابطۀ بین بیمۀ زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرش­های اقتصادی مرسوم و در چارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته است، ولی کمتر به جنبه‌های توسعه‌ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا اثرات توسعه‌ای بیمۀ زندگی را از منظر سرمایۀ اجتماعی تبیین و تحلیل کند. برای این منظور روابط علی بین سرانۀ بیمۀ زندگی ...  بیشتر

بازاریابی و فروش بیمه
طراحی الگوی شهرت سازمانی برای صنعت بیمه با تأکید بر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر شهرت

نادر حسینی؛ سیدرضا حسنی

دوره 13، شماره 2 ، فروردین 1403، ، صفحه 87-100

https://doi.org/10.22056/ijir.2024.02.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از زیر ساخت‌های امنیت روانی و آرامش جامعه می‌تواند در توسعة اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. به‌منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار گوناگون مردم و پیرو آن توسعة صنعت بیمه کشور، همچنین رونق چرخة اقتصادی سودمند آن، نیاز به صنعت بیمه‌ای با حُسن شهرت سازمانی در سطح کلان ملی احساس می‌شود. هدف این ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران

ابراهیم عباسی؛ سمانه درخشیده

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22056/ijir.2012.02.01

چکیده
  بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی و درنهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعة اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران، طی سال‌های (1388 - 1358) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران تابعی از درآمد سرانة واقعی، نرخ پس‌انداز، ...  بیشتر

اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی

رضا افقی؛ الهام رحمتی؛ بهزاد محمدشریفی

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1393، ، صفحه 126-136

https://doi.org/10.22056/ijir.2014.02.01

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی اثر دو عامل سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی است. داده‌های این مقاله از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان رانندگان دو شهر اصفهان و تهران به‌دست‌آمده‌است. براساس تجزیه‌وتحلیل‌ داده‌ها میانگین تعداد تصادفات در چپ‌دست‌ها بیشتر از راست‌دست‌هاست و با افزایش سابقه رانندگی، ...  بیشتر

بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس‌پذیر (نمونه موردی یک شرکت بیمه)

علیرضا پویا؛ داود فاضل ترشیزی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1399، ، صفحه 126-143

https://doi.org/10.22056/jir.2020.158409.2413

چکیده
  هدف: امروزه در صنعت بیمه، ایفای نقش مشتری از دنباله‌روی ارائه‌کنندگان خدمت به هدایتگر خدمت‌دهندگان بدل گشته است بنابراین باتوجه به تفاوت در سودآوری، نوع خرید، وفاداری، ریسک، بُعد رفتاری و جمعیت شناختی مشتریان در پی ایجاد مرزبندی قابل توجه‌ای بین آن‌ها با استفاده از رویکرد بخش‌بندی مشتریان می‌باشیم تا با شناخت ویژگی‌های هریک ...  بیشتر