فصلنامه علمی

دانلود:  راهنمای تدوین و نگارش مقاله (word)

فایل خام نگارش مقاله 

فصلنامه پژوهشنامه بیمه (IJIR)  از سال 1391 توسط پژوهشکده بیمه (IRC) با درجه علمی پژوهشی منتشر می‌شود. IJIR مقالات منتخب را پس از بررسی در قالب فصلنامه به زبان فارسی و با چکیده مبسوط (Extended Abstract) منتشر می‌کند. نویسندگان باید آثار خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه نشریه (https://ijir.irc.ac.ir/?lang=fa) و براساس فرمت نشریه ثبت نمایند. مقالات واصله منتخب پس از بررسی و داوری های مشارکتی منتشر می‌گردد.

فایل‌های مورد نیاز برای ارسال مقاله

ارسال فایل‌های زیر الزامی است. در صورت مشاهده نقص در بخش فایل‌های ارسالی، متاسفانه مقاله عودت داده خواهد شد.

 1. فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان (هیچگونه اطلاعات (اعم از نام، سمت، ایمیل و ...) در مورد هریک از نویسندگان) و تنها با فرمت word بارگذاری گردد.
 2. فرم مشخصات نویسندگان در بخش راهنمای نویسندگان (فرم‌های نشریه)، تکمیل و ارسال گردد.
 3. فرم‌های پوشش‌نامه، تعارض منافع، نویسندگی موجود در بخش راهنمای نویسندگان (فرم‌های نشریه) تکمیل، امضا و بارگذاری گردد.
 • درصورت نیاز به پیوست‌های مقاله تحت عنوان فایل‌های ضمیمه ارسال گردد.

تهیه و تسلیم مقاله

 • مقاله باید به زبان فارسی همراه با چکیده مبسوط انگلیسی و بر اساس دستور زبان صحیح و اصطلاحات مناسب فارسی و انگلیسی نگارش گردد.
 • مقاله باید با فونت نازنین 11 و در فرمت MS-Word یک ستونه با حاشیه 2.5 سانتی متر در هر طرف تایپ و ارائه گردد.
 • پس از ثبت الکترونیکی مقاله در سامانه نشریه، یک شماره شناسه ارسالی (Submission ID) به دست می‌آید.
 • نویسنده مجاز به ارسال مجدد و اخذ بیش از یک شناسه برای یک مقاله نمی‌باشد. ارسال بیش از یک نسخه از یک مقاله منجر به از دست دادن شانس بررسی مقاله ثبت شده اولیه را نیز می‌شود.
 • توجه شود که آدرس نویسندگان خصوصی و وابستگی‌های غیر دانشگاهی نباشد.
 • در نهایت، بسیار مهم است که بخش های مختلف یک مقاله باید براساس زمان های افعال سازماندهی شود:
بکارگیری زمان در مقاله نویسی
بخش های یک مقاله زمان
اهداف حال
چکیده گذشته
مقدمه حال
مرور ادبیات گذشته
مواد و روش ها گذشته
نتایج و بحث حال
عناوین جداول و اشکال حال
نتیجه گیری حال
پیشنهادها آینده

  نوع مقالات قابل انتشار در پژوهشنامه بیمه

 • مقالات پژوهشی اصلی (Original Researc Paper)
 • مقالات مروری (Review Paper)
 • مطالعات موردی (Case Study)
 • مطالعات ارتباطی کوتاه (Short Communication)

 ساختار کلی مقاله

مقاله باید با فاصله یک خط در فرمتMS Word  تایپ شود و به صورت الکترونیکی از طریق سیستم سامانه نشریه ارسال گردد. پس از ارسال مقاله، نویسنده یک شماره شناسه به منظور پیگیری پیشرفت داوری دریافت می‌کند. مقالات ارسالی باید دارای  13عناوین اصلی و بر اساس نوع مقاله به شرح زیر داشته باشد:

 1. عنوان به زبان فارسی و انگلیسی
 2. چکیده انگلیسی به صورت چکیده مبسوط
 3. چکیده فارسی
 4. مقدمه
 5. مبانی نظری پژوهش
 6. مروری بر پیشینه پژوهش
 7. روش‌شناسی پژوهش
 8. نتایج و بحث
 9. جمع‌بندی و پیشنهادها
 10. مشارکت نویسندگان
 11. تشکر و قدردانی
 12. تعارض منافع
 13. منابع و مراجع به زبان انگلیسی

 عنوان مقاله

 • عنوان مقاله باید در راستای اهداف اصلی تحقیق طرح گردد و کوتاه و مختصر در توصیف محتوای مقاله بیان گردد.
 • عنوان ترجیحاً بین 12 تا 17 کلمه باشد.
 • مکان، شهر یا کشوری که تحقیق در آن و یا در مورد آن انجام شده نباید در عنوان درج شود.
 • علاوه بر ارائه عنوان مقاله، یک عنوان کوتاه جهت سربرگ های مقاله نیز ارائه شود.
 • از عبارات اضافی در شروع عنوان مانند "مطالعه ..."، "بررسی تجربی ...."، "نتایج ...."، "روش های ...." اجتناب وزریده شود.

   چکیده

 • چکیده باید اطلاعات مختصری را در چهار بخش زیر ارائه دهد:
 • پیشینه و اهداف
 • روش‌شناسی
 • یافته‌ها
 • نتیجه‌گیری
 • تعداد کلمات چکیده باید بین 300 تا 500 کلمه باشد.
 • منابع نباید در چکیده درج شود.
 • از اختصارات در چکیده خودداری شود.
 • محتوای چکیده باید مختصر و حداکثر شامل چهار تا پنج یافته باشد.
 • داده های کمی مطالعه باید در متن چکیده و در بخش یافته ها گنجانده شود.
 • لازم است چکیده لاتین مقاله، حتما توسط افراد متخصص انگلیسی زبان که به موضوع مقاله آشنایی دارند، ویرایش شده باشد.

 کلمات کلیدی

 • کلمات کلیدی باید بین 4 تا 7 کلمه محدود شود.
 • کلمات کلیدی باید بر اساس حروف الفبا در زیر چکیده نوشته شوند و بین آن ها سمی-کالن قرار گیرد.
 • کلمات کلیدی باید با حرف بزرگ شروع شوند.

 مقدمه

 • مقدمه اهمیت و اهداف تحقیق انجام شده را بیان می‌کند.
 • مقدمه به بیان، تبیین و مقایسه مطالعات پیشین با پژوهش ثبت شده به منظور توجیه نیاز به انجام تحقیق می‌پردازد.
 • مواد، روش ها، نتایج و نتیجه گیری های به دست آمده از تحقیق نباید در مقدمه گنجانده شود.
 • در بخش مقدمه مشکلات خاص مورد بررسی قرار گرفته و راهبردهای اتخاذ شده برای انجام تحقیق براساس موارد زیر طرح می‌گردد:
  • چرا این تحقیق مهم است؟
  • این مطالعه چه ارتباطی با مطالعات و آثار علمی‌مشابه پیشین دارد؟
  • اهداف و پیامدهای اولیه و ثانویه مطالعه چیست؟
  • ارتباط طرح و فرضیه های تحقیق با یکدیگر چگونه است؟
  • مفاهیم نظری و عملی مرتبط با تحقیق چیست؟
 • ارجاعات در مقاله اصیل ترجیحاً تا حد امکان بیشتر از ده سال قدمت نداشته باشند.
 • به منظور ارتقاء کیفی مقاله، سعی شود از مراجع مقالات چاپ شده در ژورنال های نمایه شده در Web of Science و Scopus استفاده گردد.
 • از درج پانوشت (Footnote) در مقاله اجتناب ورزد.

 مواد و روش ها

این بخش زمانی خود را نشان می‌دهد که دستاوردهای تجربی و کافی ارائه شده باشد.

 • نوع تحقیق و فرضیه ها به وضوح بیان شود.
 • روش های علمی و اصول دخیل در مطالعه باید به وضوح بیان شود.
 • ارجاع دقیق به ادبیاتی که آزمایش های انجام شده در مطالعه را توصیف می‌کند یا داده های آماری باید انجام شود.
 • تمام شکل ها و نمودارها باید با فرمت XLS با استفاده از Excel ایجاد و ارسال شوند.
 • کلیه عکس ها یا تصاویر باید با فرمت JPEG با وضوح 300 dpi ارسال شوند.
 • تمام معادلات و فرمول های ریاضی باید با استفاده از جعبه ابزار معادلات مایکروسافت word ایجاد شوند.
 • همه نقشه ها باید مقیاس و جهت شمال را نشان دهند.

 نتایج و بحث

 • نتایج و بحث باید شامل جداول و اشکال به دست آمده از عملیات پژوهشی، بحث و استدلال در مورد نتایج و نوآوری ها و نیز بحث در مورد اعتبارسنجی نتایج به دست آمده باشد. نتایج و بحث باید شامل موارد زیر باشد.
 • نتایج مطالعه تشریح شود و داده ها باید تا حد امکان مختصر ارائه شوند.
 • نتایج در صورت لزوم با استفاده از جداول و اشکال نشان داده شوند. با این حال، باید از جداول و اشکال بزرگ اجتناب شود.
 • بخش بحث باید تفسیری از اهمیت نتایج به دست آمده با ارجاع به کارهای مشابه انجام شده توسط سایر نویسندگان ارائه دهد.
 • برای سازماندهی تمام داده ها به روشی هوشمند، از جداول و شکل ها استفاده شود: جداول برای نشان دادن مقادیر دقیق استفاده می‌شود، در حالی که از اشکال برای نشان دادن الگوها یا اثر یک اتصال استفاده می‌شود.
 • طرح داده ها بدون مراجعه به متن، خواننده باید قادر به درک شکل ها و جداول باشد.
 • از هر دو جدول و شکل برای نمایش داده های یکسان استفاده نشود.
 • جهت هر جدول و شکل باید یک نمایش متنی ارائه شود که نتایج اصلی را برجسته کند. بخش نتیجه باید در حین ارائه اطلاعات مختلف از زمان های متعدد استفاده کند.
 • یافته ها و تفاسیر ارائه شده باید نشاندهنده تطابق و یا عدم تطابق با تحقیقات پیشین را نشان دهد.
 • مفاهیم نظری و عملی باید مورد بحث قرار گیرند.
 • آثار مختلف موجود در ادبیات که این موضوع را پوشش می‌دهند و اینکه چگونه این کار به حوزه وسیع‌تر پژوهش کمک می‌کند در پایان بخش مورد بحث قرار می‌گیرد.

 اشکال

 • اشکال و تصاویر باید در آثار هنری با کیفیت بالا، و درDPI 200-300 باشد. کلیه جداول و شکل ها باید در متن مقاله قرار گیرند. اشکال باید واضح و خوانا، و دارای مقادیر خوانا و واضح عرضه شوند که قابل چاپ در نشریه باشد.
 • هر شکل باید شرح مختصری در متن مقاله داشته باشد که دقیقاً آنچه را تصویر نشان می‌دهد، توصیف کند.
 • عناوین اشکال باید واضح و کامل ارائه شوند.
 • همه عناصر موجود در شکل باید در عنوان شکل شناسایی و از کادرها، دایره ها و غیره به عنوان نقاط مختصات در نمودارها استفاده شود.
 • هیچ تصویر برداشت شده از Google Earth پذیرفته نمی‌شود.
 • نقشه ها باید با لوگوهای جهت یابی جغرافیایی شمال و جنوب و همچنین مقیاس نقشه همراه باشد.

 جمع‌بندی و پیشنهادها

بخش نتیجه گیری باید نوآوری های مهم پژوهش را توضیح داده و آنرا برجسته نشان دهد و ارزش افزوده یافته های اصلی را بدون ارجاعات بیان کند. از آنجایی که بخش نتیجه‌گیری یکی از مهم‌ترین عناصر یک مقاله است، بنابراین باید در حداقل نیم صفحه از نظر علمی و محتوایی گسترش یابد. نتیجه گیری شامل خلاصه ای از تحقیق و ارائه نتیجه بصورت مفهومی می‌باشد.

 سهم مشارکت هر نویسنده

   سهم هر نویسنده در انجام تحقیق باید باید به طور جداگانه و مختصر ارائه گردد.

 تشکر و قدردانی

 • یک بیانیه سپاسگزاری و قدردانی از افراد یا سازمان ها یی که بطور غیر مستقیم در راستای انجام تحقیق مشارکت داشته اند لیکن در زمره نویسندگان و محققین تحقیق نمی‌باشند، ارائه شود.
 • در صورت حمایت مالی یا تامین مالی در انجام پژوهش، نویسندگان موظف به قدردانی از حمایت کننده مالی خود قدردانی کنند. نام سازمان ها، گواهینامه های اعطایی و اطلاعات مربوطه باید به طور کامل و واضح بیان شود.

 تعارض منافع

نویسنده (گان) باید هرگونه تضاد منافع احتمالی را به منظور انتشار مقاله خود اعلام کنند. متن زیر باید عینا در مقاله گنجانده شود:

"نویسنده اعلام می‌کند که هیچ تضاد منافعی در مورد انتشار تحقیق ثبت شده وجود ندارد. علاوه بر این، موارد اخلاقی از جمله سرقت ادبی، رضایت آگاهانه، رفتار نادرست، جعل و/یا جعل داده ها، انتشار مضاعف و یا سوء رفتار به طور کامل توسط نویسندگان رعایت شده است".

 منابع

 • مراجع در منابع فارسی نیز باید به طور دقیق به انگلیسی ترجمه شوند. درج کلمه (In Persian) در پایان هر مرجع فارسی ضروری است.
 • کلیه نویسندگان یک منبع باید در فهرست منابع تماما گنجانده شوند.
 • فهرست منابع باید با استنادهای متن مقاله همخوانی داشته و در هر دو مکان مطابقت و موجود باشد.
 • دوره و شماره مرجع باید به طور دقیق ذکر شود.
 • تعداد صفحات هر مرجع باید محاسبه شده و در انتهای هر مرجع به عنوان "کل صفحات" با حروف بولد اضافه شود.
 • مراجع باید ابتدا بر اساس حروف الفبا مرتب شوند و سپس بر اساس سیستم APA به ترتیب زمانی مرتب شوند. بیش از یک مرجع از یک نویسنده (نویسندگان) یکسان در همان سال باید با حروف "الف"، "ب"، "ج" و غیره که پس از سال انتشار قرار داده شده اند درج شوند.
 • در متن مقاله استنادات به شکل زیر درج می‌گردد:
 • یک نویسنده: نام خانوادگی نویسنده (بدون ذکر نام اول) و سال انتشار.
 • دو نویسنده: نام هر دو نویسنده و ما بین دو نام "and" اضافه شود به همراه سال انتشار.
 • سه یا چند نویسنده: نام نویسنده اول به دنبال ".et al.,"بصورت ایتالیک و سال انتشار.
 • استنادها ممکن است مستقیماً (یا در پرانتز) درج شوند. گروه های منابع باید ابتدا بر اساس حروف الفبا و سپس به ترتیب زمانی فهرست شوند. مثال: (Allan, 1996a, 1996b; 1999; Allan and Jones, 2002)
 • منابع مقاله نباید از یک نشریه خاص استخراج شوند. میانگین قابل قبول را می‌توان حداکثر 5 مرجع از هر نشریه تعیین نمود.
 • تعداد مراجع برای مقالات پژوهشی کمتر از 30 و برای مقالات مروری کمتر از 100 نباشد. تعداد بیشتر مراجع در صورت نیاز اشکالی ندارد.
 • اکیداً توصیه می شود که نویسندگان به جای منابع قدیمی به منابع اخیر از انتشارات نشریات نمایه شده در 10 ساله اخیر استناد نمایند. منابعی استفاده شود که دارای کد doi  باشند.
 • ذکر URL یا استفاده از لینک های اینترنتی در متن مقاله به عنوان مرجع مجاز نمی باشد.
 • استفاده از منابع نمایه شده در پایگاه Web of Science یا Scopus ترجیح داده می شوند تا برای کیفیت مطالعه و استناد بهتر استفاده شوند.
 • تمام نشریات موجود در مراجع باید به اختصار نوشته شوند.  به عنوان مثال نشریه پژوهشنامه بیمه: (Iranian Journal of Insurance Research)  به صورت

Insurance Res.  Iran. و بدون حروف ربط نوشته می‌شود.

برای یافتن فهرست اختصارات  بصورت اتوماتیک، به لینک زیر مراجعه شود:

http://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations/

نمونه ای از نوشتن یک مرجع استاندارد برای نمونه:

Alavi Dehkordi, A.R.;  Shahbazinia, M.; Izanloo, M.m (2022). The objectives of the principle of insurance subrogation with an emphasis on judicial procedure (A comparative study of the legal systems of Iran and England). Iran J. Insurance Res., 11(2): 9-37 (29 pages).

نگارش فارسی و انگلیسی

تمامی مقالات در پژوهشنامه بیمه به زبان فارسی همراه با چکیده مبسوط به زبان انگلیسی نگارش می‌شود. متن مقاله باید به زبان فارسی و انگلیسی صحیح نوشته شود. به نویسندگان پیشنهاد می‌گردد تا بمنظور حذف اشتباهات دستوری و یا املایی احتمالی در تدوین تحقیق خود پیش از ثبت در سامانه نشریه از خدمات ویرایشی موسسات ذیربط کمک گیرند.

 نگارش کتاب، فصل کتاب، کنفرانس و رساله در فهرست منابع

 Book 

Davis, M.L., (2005). Introduction to Insurance Industry, 3rd. Ed. McGraw Hill Inc. 

Book chapter 

Mettam, G.R.; Adams, L.B., (1999). How to prepare an electronic version of your article, in: Jones, B. S., Smith, R. Z. (Eds.), Introduction to the electronic age. E-Publishing Inc., New York. 

Conference paper 

Brown, J., (2005). Evaluating surveys of transparent governance. In UNDESA, 6th. Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27 May. United Nations: New York. 

Dissertation 

Trent, J. W. (1975). Experimental acute renal failure. Ph.D. Dissertation, University of California. USA.

اخلاق در نشر

خط‌مشی اخلاق نشر پژوهشنامه بیمه (IJIR) بر اساس دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر (COPE) و منطبق با آیین‌نامه‌های رفتاری هیئت تحریریه کمیته بین‌المللی IJIR تعیین شده است. خوانندگان، نویسندگان، داوران و دبیران پژوهشنامه بیمه ایران باید ابتدائا از این سیاست های اخلاقی پیروی کنند. خط مشی اخلاقی پژوهشنامه بیمه ایران، ملزم به پیروی از مقررات کمیته اخلاق نشر می‌باشد و  مقالات پژوهشی ارسال شده به نشریه را در شماره مربوطه پس از داوری های مشارکتی(Peer Review)   و بر اساس پیشنهاد داوران و اعضای هیئت تحریریه نشریه منتشر نماید. خط مشی اخلاقی انتخاب یک مقاله تاکید بر مشورت سردبیر در تصمیم گیری با سایر دبیران و داوران دارد. داوران لازم است مقالات پژوهشی را بر اساس محتوای ارسالی به صورت محرمانه ارزیابی کنند. داوران همچنین از طریق نشریه به نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که کیفیت مقاله پژوهشی را با نظرات فنی خویش بهبود بخشند. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که کار تحقیقاتی ارسالی آنها اصیل است و در جای دیگری و به هیچ زبانی منتشر و ارسال نشده است. قوانین و قراردادهای مربوط به حق چاپ باید توسط نویسندگان رعایت شود. هر نوع سرقت ادبی رفتار نشر غیراخلاقی و غیرقابل قبول است. برای اطلاع و اطمینان از عدم انتشار متون مشابه و کپی برداری فارسی به آدرس زیر https://www.noorsoft.org/fa/sites/List/?keyword=14581 و همچنین برای اطمینان از عدم کپی‌برداری بخش انگلیسی مقاله به آدرس زیر مراجعه گردد:

http://publicationethics.org.

فرآیند بررسی داوری مشارکتی

به منظور حفظ و توسعه سیستم داوری مشارکتی، نویسندگان در صورت تمایل در فرآیند داوری مشارکتی برای ارزیابی مقالات دیگران به عنوان داور می‌توانند درخواست نموده و مشارکت نمایند. در صورت اقتضا، نویسندگان موظفند موارد بازپس گیری و/یا تصحیح اشتباهات را به دبیران و ناشر نشریه ارائه دهند. کلیه مقالات ارسالی به نشریه IJIR حداقل برای یک دور بررسی خواهند شد. نشریه IJIR یک خط مشی بررسی دوگانه را اتخاذ می‌کند. بررسی داوری در نشریه پژوهشنامه بیمه ایران دارای فرآیند دو سو کور می‌باشد و داوران و نویسندگان یک دیگر را نمی‌شناسند. پس از ارسال مقاله به سامانه بصورت آنلاین، سامانه بلافاصله به دفتر نشریه اطلاع رسانی نموده و پس از گذراندن یک بررسی کیفی اولیه توسط سردبیر، مقاله به دو یا چند داور تخصصی ارسال کی گردد. پس از دریافت نظرات داوران، عضو تیم تحریریه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید. از آنجایی که داوران گاهی اوقات با یکدیگر موافق نیستند، تصمیم نهایی ارسال شده به نویسنده ممکن است دقیقاً منعکس کننده توصیه های هیچ یک از داوران نباشد. تصمیم پس از هر دور بررسی مشارکتی ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

 1. بدون هیچ تغییر پذیرش می‌شود (Accept).
 2. با تجدید نظر جزئی (Minor revisions) به نویسنده جهت تصحیح جزئی عودت داده می‌شود.
 3. با تجدید نظر اساسی (Major revisions) به نویسنده جهت تصحیح اساسی عودت می‌گردد. نسخه اصلاح شده برای یک دور دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معمولاً برای داوران اصلی ارسال می‌شود و یا سردبیر شخصا تصمیم‌گیری می‌نماید.
 4. مقاله تسلیمی بسیار ضعیف و یا در حوزه علمی نشریه نبوده و بدون انجام داوری رد می‌شود (Reject) می‌شود.