فصلنامه علمی

ناشر و سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه همواره تمایل دارند تا اصلاحات، شفاف‌سازی، استرداد و عذرخواهی را در صورت لزوم منتشر نمایند. کلیه مقالات پژوهشی منتشره در این نشریه دارای مجوز دسترسی آزاد بوده و بلافاصله قابل خواندن، دانلود و اشتراک‌گذاری به صورت رایگان هستند. به عبارت دیگر، مقالات این نشریه، تحت شرایط مجوزCreative Commons  (CC) منتشر می‌شوند. بنابراین، به کاربران اجازه خواندن، چاپ، دانلود، توزیع، بازنشر (به عنوان مثال نمایش در یک مخزن)، ترجمه، دانلود با هدف متن‌کاوی و داده‌کاوی، استفاده مجدد از بخش‌ها یا گزیده مقاله در آثار دیگر، فروش یا بازنشر مقاله با اهداف تجاری داده می‌شود. تمامی مقالات ارسالی از طریق یک نرم‌افزار معتبر با هدف مشابهت‌یابی مورد بررسی قرار می‌گیرند، تا از اصالت متن اطمینان حاصل شود و سپس توسط داوران بین‌المللی به صورت همتا به دقت داوری می‌شوند.

  • نویسنده‌(ها) و دارندگان کپی‌رایت‌(ها) به همه کاربران حق دسترسی رایگان، غیرقابل فسخ، در سراسر جهان و مجوز کپی‌برداری، استفاده، توزیع، انتقال و نمایش اثر در معرض عموم اعطا می‌کنند. توزیع آثار و یا قسمتی از آن نیز در هر رسانه با هر هدف مسئولانه‌ای، منوط به استناد مناسب به نویسنده اثر و نشریه برای استفاده شخصی آنها خواهد بود.
  • یک نسخه کامل از مقاله و کلیه مطالب تکمیلی آن، شامل مجوز فوق‌الذکر که بلافاصله پس از انتشار اولیه و در قالب استاندارد الکترونیکی مناسب در حداقل یک مخزن برخط که توسط یک موسسه دانشگاهی یا صاحب امتیاز و یا ناشر پشتیبانی می‌‌شود، با هدف اجازه دسترسی آزاد یا توزیع بدون محدودیت و همکاری طولانی مدت، ذخیره و ارائه می‌گردد.