فصلنامه علمی

تنوع بین المللی تألیف و نویسندگی

همه نویسندگان مشارکت کننده باید واجد شرایط نویسندگی باشند. ترتیب تألیف باید تصمیم مشترک نویسندگان باشد. مشارکت کافی در کار بسیار مهم است.

اعتبار تألیف باید بر اساس مشارکت قابل توجه در مفهوم و طراحی، اجرا، یا تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها باشد. همه نویسندگان باید در تهیه پیش‌نویس مقاله یا بازنگری انتقادی آن برای محتوای فکری مهم مشارکت داشته باشند، باید نسخه نهایی مقاله را خوانده و تأیید کرده و ارسال آن به این مجله را تأیید کنند.

معیارهای تألیف

هرکسی که سهم فکری قابل توجهی در مطالعه‌ای که مقاله بر آن استوار است (مثلاً در سؤال تحقیق، طراحی، تجزیه و تحلیل، تفسیر و شرح نوشتاری) داشته باشد، باید نویسنده باشد. فقط فردی که مشارکت فکری قابل توجهی داشته باشد باید نویسنده باشد. انجام خدمات فنی، ترجمه متن، شناسایی بیماران برای مطالعه، تهیه مواد و تأمین بودجه یا نظارت اداری بر تسهیلاتی که کار انجام شده است، به خودی خود برای تألیف کافی نیست، اگرچه ممکن است این مشارکت‌ها در مقاله تأیید شود. یک نویسنده (یک "ضامن") باید مسئولیت یکپارچگی اثر را به‌عنوان یک کل بپذیرد. اغلب، این نویسندة مسئول است که مقاله را ارسال و داوری‌ها را دریافت می‌کند، اما نویسندگان دیگر نیز می‌توانند این نقش را داشته باشند. همه نویسندگان باید نسخه نهایی مقاله را تأیید کنند. ترجیحاً تمامی نویسندگان با تمامی جوانب اثر آشنا باشند.

تعداد نویسندگان

ویراستاران نباید خودسرانه تعداد نویسندگان را محدود کنند. دلایل موجهی برای نویسندگان متعدد در برخی از انواع تحقیقات، مانند کارآزمایی‌های تصادفی کنترل‌شده چند مرکزی وجود دارد. در این شرایط، ممکن است مجموعه‌ای از نویسندگان فهرست شوند، با ذکر این نکته که آنها مقاله را از طرف همه نویسندگان مشارکت‌کننده آماده کرده‌اند. اگر ویراستاران بر این باورند که تعداد نویسندگان به‌طور غیرعادی زیاد است، نسبت به وسعت و پیچیدگی کار، می‌توانند توضیح مفصلی از مشارکت هر نویسنده در کار بخواهند. اگر برخی معیارهای نویسندگی را ندارند، ویراستاران می‌توانند حذف نام آنها را به‌عنوان شرط انتشار بخواهند.

دستور تألیف

خود نویسندگان باید در مورد ترتیب فهرست نویسندگان در مقاله تصمیم بگیرند. هیچ کس به اندازه آنها مشارکت‌های مربوطه و توافقاتی را که بین خود انجام داده‌اند، نمی‌داند.

تغییرات در تألیف

برای کلیه موارد ارسالی به IJIR، درخواست تغییر نویسندگی باید از طریق نویسنده مسئول به دفتر تحریریه IJIR ارسال شود. درخواست‌هایی برای اضافه کردن یا حذف یک نویسنده، یا تنظیم مجدد نام نویسنده، باید از طرف نویسنده مسئول مقاله پذیرفته شده به سردبیر مجله ارسال شود و باید شامل: الف) دلیل اضافه یا حذف نام نویسنده باشد. تنظیم مجدد و ب) امضای IJIR برای تغییر در فرم تألیف توسط همه نویسندگان که با افزودن، حذف یا تنظیم مجدد موافق هستند. نویسنده مربوطه باید تأیید کند که همه نویسندگان استانداردهای تألیف کمیته اخلاق انتشار (COPE) را دارند و همه نویسندگان با این تغییر موافقت می‌کنند. از همه نویسندگان خواسته می‌شود تا پس از پذیرش مقاله، فرم تألیف را امضا کنند. با امضای فرم تغییر نویسندگی، هر نویسنده‌ای که اضافه، حذف یا پیشنهاد شده است، نشان می‌دهد که با تغییرات موافق است. تا زمانی که تحریریه فرم تکمیل شده را دریافت کند، ارسال مربوطه برای پردازش بیشتر در حالت تعلیق قرار می‌گیرد. پس از انتشار مقاله، هیچ‌گونه تغییر نویسندگی مجاز نیست.

حق نشر

IJIR تحت سیاست دسترسی آزاد در دسترس عموم قرار می‌گیرد. آثار ارسالی پذیرفته‌شده برای خواندن، استفاده مجدد، دانلود، کپی، توزیع و اشتراک‌گذاری رایگان هستند تا زمانی که نویسنده (های) مقاله اعتبار دارند. IJIR از همه نویسندگان مقاله پذیرش می‌خواهد که پس از پذیرفته شدن مقاله، فرم توافق‌نامه حق چاپ را برای اعطای حقوق انتشار لازم امضا کنند. مقاله پذیرفته شده پس از دریافت فرم انتقال حق چاپ، از نویسنده مربوطه مقاله به تولید منتقل می شود. از آنجایی که نویسنده(ها) مقاله خود را به‌صورت دسترسی آزاد   نویسنده(ها) مالکیت(ها) حق نشر را برای محتوای خود، مانند اختراعات، علائم تجاری، و طرح ها حفظ می کنند.، Creative Commons Attribution 4.0 در قرارداد نویسنده(ها) گنجانده شده است، و تعیین می‌کند که دیگران چه کاری می‌توانند با مقاله نویسنده (نویسندگان) پس از انتشار انجام دهند. علاوه بر این، مجوز بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 پس از نسبت‌دهی مناسب، امکان استفاده، توزیع، اصلاح و بازتولید نامحدود در هر رسانه را می‌دهد.

بازگشت حقوق مؤلف

به نویسندگان توصیه می‌شود که در نظر داشته باشند که نویسنده (نویسندگان) چگونه از آثار خود در آینده استفاده خواهند کرد و برخی حقوق (به غیر از حقوق ثبت اختراع، علامت تجاری و طراحی) را برای دستیابی به اهداف آکادمیک و حرفه‌ای خود حفظ کنند. حق بازگشت مقالات ممکن است برای انتشار پذیرفته شود اما پس از آن در طول فرآیند انتشار رد شود، حتی پس از انتشار عمومی در فرم "مقالات در مطبوعات"، در این صورت تمام حقوق به نویسنده باز می‌گردد. به‌عنوان یک نویسنده یا مؤلف، کارفرما یا مؤسسه مؤلف یا مؤلف با امضای فرم حقوق مؤلف، حقوق خاصی را حفظ می‌کند.

نویسندگان ممکن است بخواهند حقوقی را برای انجام کارهای زیر حفظ کنند:

نسخه‌های آموزشی کار، مانند یادداشت‌های کلاس، وسایل کمک آموزشی، یا ذخیره‌های الکترونیکی را تهیه کنید.

 از بخشی از کار به‌عنوان پایه‌ای برای انتشار آینده استفاده کنید.

 برای انتشار آینده، از نسخه متفاوت یا توسعه یافته کار استفاده کنید.

 از اثر در کارهای مشتق شده در آینده، مانند رساله یا پایان‌نامه، استفاده کنید.

توافق‌نامه نویسنده

IJIR Publisher دسترسی به مطالب آرشیو شده را از طریق آرشیو IJIR فراهم می‌کند. نسخه‌های خطی، بخش‌هایی از آرشیو باز هستند که به‌‌طور رایگان از وب‌سایت IJIR در دسترس هستند. تمام مقالات منتشر شده، قابل دسترسی آزاد فوری، برای همیشه رایگان و برای همه قابل خواندن و دانلود خواهد بود. استفاده مجدد مجاز توسط مجوز کاربر Creative Commons به نام "Creative Common Attribution" تعریف می‌شود. IJIR و کاربران نهایی تحت مجوز Creative Commons Attribution License (CC-BY)) دارای حقوق غیر انحصاری هستند. هر گونه اطلاعات پشتیبانی همراه با مشارکت نویسندگان در تمام نسخه‌های بعدی برای انتشار در IJIR، به IJIR مجوز دائمی و غیر انحصاری برای انتشار، انتقال و توزیع به‌عنوان یک کل یا بخشی از اطلاعات در سراسر جهان به همه زبان‌ها اعطا می‌شود. نویسنده مربوطه به نویسندگان همکار اجازه می‌دهد تا فرم توافق‌نامه حق چاپ را وارد کنند. نویسنده مربوطه و نویسندگان مشترک تضمین می‌کنند که نسخه ارسالی اصلی است، به هیچ مجله دیگری ارسال نشده است، قبلاً منتشر نشده است و حقوق افراد دیگر (از جمله بدون محدودیت حق چاپ، حق ثبت اختراع و علامت تجاری را نقض نمی‌کند). همه نویسندگان همچنین تضمین می‌کنند که این مشارکت حاوی هیچ گونه بیانیه افتراآمیز، حقایق و دستورالعمل‌هایی نیست که می‌تواند باعث آسیب و صدمه به اشخاص ثالث و افشای هرگونه اطلاعات سری یا محرمانه شود.

موافقت‌نامه مجوز کاربر

IJIR و کاربران نهایی تحت مجوز Creative Commons Attribution License (CC-BY) دارای حقوق غیر انحصاری هستند. هر گونه اطلاعات پشتیبانی همراه با مشارکت نویسندگان در تمام نسخه‌های بعدی برای انتشار در IJIR، به IJIR مجوز دائمی و غیر انحصاری برای انتشار، انتقال، توزیع به‌عنوان یک کل یا بخشی از اطلاعات در سراسر جهان به همه زبان ها اعطا می‌شود. نویسنده مربوطه به نویسندگان همکار اجازه داد تا فرم توافقنامه حق چاپ را وارد کنند. نویسنده مربوطه و نویسندگان مشترک تضمین می‌کنند که نسخه ارسالی اصلی است، به هیچ مجله دیگری ارسال نشده است، قبلاً منتشر نشده است، و حقوق افراد دیگر (از جمله بدون محدودیت حق چاپ، حقوق ثبت اختراع و علامت تجاری را نقض نمی‌کند). همه نویسندگان همچنین تضمین می‌کنند که این مشارکت حاوی هیچ گونه بیانیه افتراآمیز، حقایق و دستورالعمل‌هایی نیست که می‌تواند باعث آسیب و صدمه به اشخاص ثالث و افشای هرگونه اطلاعات سری یا محرمانه شود.

تضاد منافع

از نویسندگان درخواست می‌شود با امضای فرم افشای تعارض منافع، مشخص کنند که آیا تضادهای قریب‌الوقوع وجود دارد یا خیر.

مسئولیت‌ها در مورد تضاد منافع

اعتماد عمومی به فرآیند علمی و اعتبار مقالات منتشر شده تا حدی به نحوه شفاف رسیدگی به تضاد منافع در طول برنامه‌ریزی، اجرا، نگارش، بررسی همتایان، ویرایش و انتشار کار علمی بستگی دارد. روابط مالی (مانند استخدام، مشاوره، مالکیت یا اختیار سهام، حق‌الزحمه، حق ثبت اختراع، و گواهی کارشناس پولی) راحت‌ترین تضاد منافع قابل شناسایی هستند و بیشترین احتمال را دارند که اعتبار مجله، نویسندگان و خود علم را تضعیف کنند. با این حال، تعارض می‌تواند به دلایل دیگری مانند روابط شخصی یا رقابت، رقابت تحصیلی و باورهای فکری رخ دهد. همه نویسندگان باید از سیاست‌های مجلات در مورد تضاد منافع پیروی کنند. همه شرکت کنندگان در فرآیند بررسی و انتشار مقاله، نه تنها نویسندگان، بلکه همچنین داوران، ویراستاران و اعضای هیئت تحریریه مجلات باید تضاد منافع خود را در هنگام ایفای نقش خود در فرآیند بررسی و انتشار مقاله در نظر بگیرند و باید همه روابط را افشا کنند که می‌تواند به‌عنوان تضاد منافع احتمالی تلقی شود.

  1. نویسندگان: هنگامی که نویسندگان دست‌نوشته‌ای از هر نوع یا قالبی را ارسال می‌کنند، مسئول افشای تمامی روابط مالی و شخصی هستند که ممکن است با امضای فرم افشای تضاد منافع، سوگیری یا تعصب در کار آنها دیده شود.
  2. داوران: باید زمانی از داوران خواسته شود که یک دست‌نوشته را نقد کنند، که تضاد منافعی دارند که می‌تواند بررسی آنها را پیچیده کند. داوران باید هر گونه تضاد منافعی را که می‌تواند با نظرات آنها در مورد دست‌نوشته مغایرت داشته باشد، به ویراستاران افشا کنند و در صورت وجود احتمال سوگیری، باید خود از بررسی دست‌نوشته‌های خاص خودداری کنند. داوران نباید از دانش کاری که در حال بررسی قبل از انتشار آن هستند برای پیشبرد منافع خود استفاده کنند.
  3. ویراستاران: ویراستارانی که تصمیمات نهایی را در مورد نسخه‌های خطی می‌گیرند، در صورتی که تضاد منافع یا روابطی دارند که باعث تضاد بالقوه مرتبط با مقاله‌های مورد بررسی می‌شود، باید خود از تصمیم‌گیری‌های سرمقاله خودداری کنند. سایر اعضای تحریریه که در تصمیم‌گیری‌های سرمقاله شرکت می‌کنند، باید شرحی جاری از منافع مالی یا سایر تضادها (از آنجایی که ممکن است به قضاوت‌های سرمقاله مربوط باشد) به سردبیران ارائه دهند و خود از هرگونه تصمیمی که در آن تضاد منافع وجود دارد، خودداری کنند. کارکنان تحریریه نباید از اطلاعات به‌دست آمده از طریق کار با نسخه‌های خطی برای منافع شخصی استفاده کنند. ویراستاران باید به‌طور منظم بیانیه‌های افشاگری در مورد تضاد منافع احتمالی مرتبط با تعهدات کارکنان مجله را منتشر کنند. ویراستاران مهمان باید همین رویه‌ها را دنبال کنند.

گزارش تضاد منافع

مقالات باید همراه با بیانیه‌ها یا اسناد پشتیبان، مانند فرم تعارض منافع IJIR منتشر شوند که در آن اعلام شود:

  1. تضاد منافع نویسندگان؛ و
  2. منابع پشتیبانی کار، از جمله نام حامیان مالی همراه با توضیحاتی درباره نقش آن منابع در صورت وجود در طراحی مطالعه؛ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها؛ نوشتن گزارش؛ تصمیم برای ارائه گزارش برای انتشار؛ یا بیانیه‌ای مبنی بر اینکه منبع حمایت کننده چنین دخالتی نداشته است. و
  3. آیا نویسندگان به داده‌های مطالعه دسترسی داشتند، با توضیح ماهیت و میزان دسترسی، از جمله اینکه آیا دسترسی در حال انجام است یا خیر.

برای حمایت از اظهارات فوق، ویراستاران ممکن است از نویسندگان درخواست کنند مطالعه‌ای که توسط یک سرمایه‌گذار پشتیبانی مالی می‌شود که منافع مالی یا مالکانه‌ای در نتیجه دارد، بیانیه‌ای را امضا کنند، مانند «من به همه داده‌های این مطالعه دسترسی کامل داشتم و مسئولیت کامل یکپارچگی داده‌ها و دقت تجزیه و تحلیل داده‌ها را می‌پذیرم.