فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

تمام تلاش‌های یک سازمان برای دسترسی به سهم بیشتری از مشتریان و در نهایت خلق ارزش برای مشتریان با ارزش متمرکز می‌شود. در این تحقیق مدلی جهت اندازه‌گیری و محاسبه ارزش عمر مشتریان در صنعت بیمه معرفی می‌گردد. برای این منظور نمایندگی‌های یک شرکت بیمه از سال 1390-1387 انتخاب و مبنای تحلیل و پیاده‌سازی مدل قرار گرفته‌اند. پس از محاسبه CLV نمایندگی‌ها، به بخش‌بندی آن ها بر اساس معیارهای مؤثر بر CLV که شامل فاکتورهای ریسک و اطلاعات دموگرافیک است، پرداخته شد که براین‌اساس نمایندگان به سه خوشه تقسیم‌بندی شدند از بین سه خوشه به‌دست‌آمده در این پژوهش، مشخص گردید که خوشه اول با ارزش‌ترین خوشه است و برای شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. خوشه دوم و سوم از نمایندگانی تشکیل شده که تجربه کافی دارند و می‌توان به عنوان نمایندگان وفادار از آ‌ن ها نام برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a model to identify insurance agencies with justified value and risk

نویسندگان [English]

  • S. Ardavani 1
  • R. Baradaran Kazem Zadeh 1
  • B. Teimourpour 1
  • N. Abdolvand 2

1 Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

All efforts of an organization are focused on reaching a larger share of customers and ultimately creating value for valuable customers. In this research, a model for measuring and calculating the lifetime value of customers in the insurance industry is introduced. For this purpose, representatives of an insurance company from 1387-1390 have been selected and the basis of model analysis and implementation. After calculating the CLV of the agents, they were segmented based on the criteria affecting the CLV, which includes risk factors and demographic information, based on which the agents were divided into three clusters. Among the three clusters obtained in this research, it was determined that the first cluster is the most valuable It is a cluster and it is of great importance for the company. The second and third clusters consist of representatives who have enough experience and can be called loyal representatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Lifetime Value (CLV)
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Customer Risk Management
  • Customer Knowledge Management
  • Customer Segmentation

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image