فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه در جهان کسب‌‌و‌کار، مدیران ارشد تشخیص داده‌اند که مشتریان، هسته مرکزی فعالیت‌های بازرگانی هستند و موفقیت سازمان‌ها و شرکت‌ها به اثربخشی تصویر ارائه‌شده از سازمان و محصولات آن به مشتریان بستگی دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می‌شود که در صنعتی راهبردی چون صنعت بیمه، با شدت‌گرفتن رقابت و افزایش تعداد فعالان بازار، مسئله انتخاب مناسب استراتژی نام و نشان تجاری بیش‌ازپیش مطرح می‌گردد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موفقیت در استقرار مدیریت نام و نشان تجاری در ارتباط با واکنش‌های دوگانه مشتری است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. نتایج تحقیق که از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری به‌دست‌آمده است، نشان داد که اولویت نسبی در عناصر تشکیل‌دهنده ارزش ویژه نام و نشان تجاری با وفاداری به نام و نشان تجاری است و قیمت، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در انتخاب بیمه‌گذاران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of brand equity of insurance companies on the reaction of policyholders

نویسندگان [English]

  • M.R. Abbasi 1
  • A. Ebrahimpour 2
  • M. Ameli 1

1 Department of Executive Management, Payam Noor University, Tehran West Branch, Tehran, Iran

2 Department of Executive Management, Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, in the business world, senior managers have recognized that customers are the central core of commercial activities and the success of organizations and companies depends on the effectiveness of the image presented to customers of the organization and its products. The importance of this is doubled when in a strategic industry such as the insurance industry, with the intensification of competition and the increase in the number of market participants, the issue of choosing the right brand name strategy is raised more and more. 
The purpose of this research is to identify success factors in the establishment of brand name management in relation to the customer's dual reactions. The current research method is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The results of the research, obtained through structural equation modeling, showed that the relative priority in the constituent elements of brand equity is brand loyalty, and price is the most important determining factor in the choice of insurers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand equity
  • brand awareness
  • brand extension
  • brand suggestion
  • insured

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image