فصلنامه علمی
مقاله علمی
استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه در ایران

فرشید خمویی؛ معظمه شکرالله تبار آکتیج؛ بهرام مؤذنی؛ سعید صحت

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1397، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.02.01

چکیده
  اندازه‌گیری کارایی برای بنگاه‌هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می‌کنند همواره مورد توجه بوده است. هدف تحقیق ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمۀ ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه با استفاده از این مدل و مقایسۀ نتایج حاصل از آن با مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است. به منظور دستیابی به هدف پیش رو، با بررسی‌های ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکت‌های فعال در صنعت بیمۀ ایران

عزیز احمدزاده؛ وحیده نورانی؛ امیر بهرامی

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1397، صفحه 94-107

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.02.02

چکیده
  این تحقیق، در پی ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان صنعت بیمۀ کشور از خدمات بیمه­ای است. روش تحقیق میدانی و مبتنی بر پرسشنامه بوده است که بر مبنای 6580 نمونه از مشتریان 19 شرکت فعال در صنعت بیمۀ کشور در سال 1393 انجام شده است. مدل و شاخصهای مورد استفادۀ آن، بر اساس آمیختۀ بازاریابی خدمات تعیین شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که از نظر ...  بیشتر

مقاله علمی
الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای)

مریم باش افشار؛ مسعود سعیدپناه؛ فرشید تیره عیدوزهی

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1397، صفحه 108-119

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.02.03

چکیده
  این پژوهش به مطالعه در اطلاعات مشتریان بیمۀ عمر به منظور دستیابی به الگوی خوشه‌بندی برای ارائۀ خدمات می‌پردازد. از جامعۀ شرکتهای بیمۀ عمر، یک شرکت بیمه‌ای با اندازۀ نمونۀ 1000 نفر که در سال 1392 اقدام به خرید بیمه‌نامۀ عمر کرده‌اند، انتخاب شد. با استفاده از مدلهای خوشه‌بندی داده‌کاوی، عوامل مؤثر و روابط بین آنها مورد بررسی قرار گرفت ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای)

ناصر پورصادق

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1397، صفحه 120-131

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.02.04

چکیده
  با ورود به هزارۀ جدید و با توجه به تغییرات سریع در صنعت فناوری در سراسر دنیا، رقابت‌پذیری و بقای نهایی یک سازمان به توانایی آن در توسعه و تولید محصولات و خدمات جدید و نوآورانه وابسته است. کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و یکی از دلایل عمدۀ این توجه، وجود رقابت فزاینده بین جوامع است. مقالۀ ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران)

حسین سروی همپا؛ محمد محمودی میمند؛ محمدعلی سرلک؛ محمدتقی امینی

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1397، صفحه 132-142

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.02.05

چکیده
  دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به‌روز در فضای شدیداً رقابتی کسب‌وکار امروز یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی در سطح ملّی و بنگاهی برای تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی‌های رقابتی آن است؛ اما در صنعت بیمۀ کشور استقرار صحیح و کارآمد نظام‌های هوشمندی کسب‌وکار و مدیریت دانش و شناسایی و ارتقای عوامل کلیدی موفقیت این نظام‌ها حیاتی به‌ ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر

محمدجواد محمدی؛ نوید برومند؛ سیدعلیرضا شکوهیان

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1397، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.02.06

چکیده
  یکی از قواعد آمرۀ مطرح در حقوق بیمۀ عمر، وجود نفع قابل بیمه است. این امر با نظم عمومی در ارتباط است و در صورتی‌ که بدون وجود چنین نفعی، بیمۀ عمر اخذ شود، امکان بروز مخاطرۀ اخلاقی و ایراد عمدی صدماتی به جان و مال دیگران وجود خواهد داشت؛ بنابراین، ضروری است که نفع قابل بیمه احراز شود و معیارهایی برای شناخت آن تعیین شود. از این رو، دو معیار ...  بیشتر