فصلنامه علمی
مقاله علمی
فرضیۀ تقاضای القایی پزشکان در ایران: تأثیر تراکم پزشکان بر هزینۀ درمان

سجاد درزی رامندی؛ روح اله شهنازی؛ مینا ابوترابی؛ لیلی نیاکان؛ زهرا کاوسی

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 221-231

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.04.01

چکیده
  فروش خدمات غیرضروری به بیماران، فشار زیادی را به سازمان‌های بیمه‌ای وارد می‌آورد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش رقابت پزشکان و به ‌تبع آن، افزایش تقاضای القایی بر مخارج سلامت انجام شد. این مطالعه، کاربردی و از نوع توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از داده‌های پانلی در یک دورۀ زمانی هشت‌ساله (1385-1392) انجام شد. پس از انجام ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی)

مجتبی صالحی؛ نازنین شریف؛ مینا خلیلی نژاد؛ مصطفی صفرزاده

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 232-245

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.04.02

چکیده
  این مقاله یک مدل دینامیکی به منظور شناخت عوامل تأثیرگذار بر تغییر تعداد افراد بیمه‌شده در شرکتهای بیمۀ خدمات درمانی و بررسی سیاستهای مختلف برای بهبود رفتار سیستم به منظور رسیدن به اهداف مطلوب ارائه می‌دهد.لذا همۀ اجزای تشکیل‌دهندۀ یک شرکت بیمه شامل واحدهای سرمایه‌گذاری، واحدهای پرداخت هزینه‌های درمانی، واحد مربوط به سیاستهای ...  بیشتر

مقاله علمی
مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

یعقوب رشنوادی؛ سید امیر رضا ابطحی؛ علیرضا صرامی فروشانی

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 246-259

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.04.03

چکیده
  بیمه‌های عمر در ایران در مقایسۀ با میانگین جهانی و در قیاس با کشورهای منطقۀ چشم‌انداز، علی‌رغم روند روبه‌رشد، کماکان سهم کوچکی از صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند. هدف این مقاله، یافتن علل این مسئله با مشخص‌کردن سازوکارهای مربوط است. برای نیل به این هدف، از پژوهش‌های پیشین و مصاحبۀ با خبرگان صنعت استفاده‌ شده و با به‌کارگیری رویکرد ...  بیشتر

مقاله علمی
نحوۀ شناسایی عناصر گزارش‌های مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیرآن برحقوق متقابل ذی‌نفعان اصلی (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صنعت بیمه

منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی؛ اسفندیار ملکیان؛ یحیی کامیابی؛ امیرمنصور طهرانچیان

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 260-270

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.04.04

چکیده
  شناخت دقیق روابط نمایندگی و حقوق و علایق ذی‌نفعان صنعت بیمه از ملزومات اساسی برای تدوین دقیق و منصفانۀ مقررات و استانداردهای حسابداری است. بر این اساس مراجع تدوین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی تلاش کرده‌اند، با شناخت و ترسیم دقیق روابط بین فعالان صنعت بیمه، الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی این بخش مهم را ...  بیشتر

مقاله علمی
مفهوم و ماهیت شیوه‌های حل اختلاف موضوع قانون بیمۀ اجباری (20/2/1395)

عبدالله خدابخشی

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 271-281

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.04.05

چکیده
  داوری یکی از شیوه‌های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه ‌بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویۀ خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیب‌های‌ دیگر در صنعت بیمه است. با این ‌حال، صنعت بیمه چندان استفاده‌ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به‌ شرح قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی و اولویت‌‌‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس نظریۀ سه‌شاخگی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان)

عالمه کیخا؛ مهدیه سارانی

دوره 6، شماره 4 ، مهر 1396، صفحه 282-292

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.04.06

چکیده
  گسترش بیمه از جملۀ راهکارهای دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های مردم‌سالار و مردم‌محور برای نیل به جامعه‌ای سالم با سلامت پایدار است. به‌طوری که با گسترش و تعمیم بیمه‌ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس مدل سه‌شاخگی در سه ...  بیشتر