فصلنامه علمی
مقاله علمی
مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد"

محمد رضایی؛ فریدون رهنما رودپشتی؛ حمید رضا سعید نیا؛ زهرا علی پور درویش

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 246-263

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.03.01

چکیده
  هدف: صنعت بیمه کشور به شدت رقابتی شده و این ایجاب می‌‌‌‌‌‌‌‌کند ساختار سازمانی و منابع شرکت‌های بیمه به سمت ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی حرکت کنند تا بتوانند به بهترین نحو از فرصت‌های موجود در جهت جذب مشتریان استفاده کنند. در غیر این‌‌‌‌‌‌‌‌صورت، به ‌مرور زمان از ذهن مشتریان خارج شده و از صحنه رقابت حذف می‌‌‌‌‌‌‌‌گردند. ...  بیشتر

مقاله علمی
تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب

ابوالفضل شاه آبادی؛ فاطمه مهدی پور؛ علی مرادی

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 264-279

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.03.02

چکیده
  هدف: ریسک نهفته در فعالیت‌های کارآفرینانه و مشکل تأمین مالی حوزه کارآفرینی دو چالش‌ عمده‌ی پیش‌روی توسعه فضای کارآفرینی است. اما، توسعه صنعت بیمه به‌عنوان نهاد محوری تقلیل ریسک مالی از یک سو و نهاد سرمایه‌گذاری از سوی دیگر می‌تواند به رفع این دو چالش کمک نماید.روش‌شناسی: این تحقیق با رویکرد داده‌های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران

الهام نوبهار؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ ربابه بهلولی

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 280-293

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.03.03

چکیده
  هدف: عدم تقارن اطلاعات بین شرکت‌های بیمه و بیمه‌‌‌شدگان و مشکلات ناشی از آن یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در صنعت بیمه است که می‌‌‌تواند سود شرکت‌های بیمه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و آنها را با ریسک‌‌‌های قابل توجهی مواجه سازد. در این بین، ریسک کژگزینی یکی از مهم‌‌‌ترین مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات است. در این راستا، مطالعه ...  بیشتر

مقاله علمی
بخش‌بندی بازار بیمه‌نامه بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای ایران

نازیلا نیاکان لاهیجی؛ منیژه حقیقی نسب

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 294-309

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.03.04

چکیده
  هدف: در فرایند مدیریت بازاریابی، بخش‌بندی بازار کلیه تصمیمات مربوط به آمیخته بازار اعم از طراحی محصول، فیمت­گذاری، توزیع و تبلیغات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اجرای درست آن باعث می‌گردد تا بازاریابان درک بهتری از مشتریان به دست آورند و با طراحی مناسب آمیخته بازاریابی نیازهای آنها را بهتر برآورده سازند. بنابراین، تحقیق حاضر با ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن

محمدعلی رستگار؛ زهرا منشوری

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 310-325

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.03.05

چکیده
  هدف: این تحقیق با هدف بررسی اوراق مرگ‌ومیر شکل گرفته که یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب برای بازار سرمایه، ابزار مدیریت ریسک و دست‌یابی به منبع جدید تأمین مالی برای شرکت‌‌‌‌‌‌های بیمه و ابزار تنوع‌‌‌‌‌‌بخشی سبد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و افزایش بازدهی آن برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.روش شناسی: در این پژوهش ابتدا نرخ مرگ‌ومیر ...  بیشتر

مقاله علمی
تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه

منیژه یادگاری؛ تورج مجیبی؛ نیلوفر ایمان خان؛ سید علی مهدی زاده اشرفی

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 326-341

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.03.06

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارائه الگوی برندسازی کارفرما در شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی با رویکرد توسعه­ای بود که برای جمع‌آوری داده‌ها از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده نمود. خبرگان پژوهش از 22 نفر از افراد با سابقه فعالیت در صنعت بیمه و مدیران ارشد شرکت‌های فعال بیمه‌ای ...  بیشتر

مقاله علمی
نقد فرا تقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلّظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی

محمدامین بزرگمهر؛ حسین صابری

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 342-352

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.03.07

چکیده
  هدف: در مطالعه حاضر، نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل­های عمدی، به عنوان یکی از دیدگاههای فقهی و حقوقی نوین در مسأله تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل و از جمله قتل­های ناشی از حوادث رانندگی معرفی شده و تأثیر آن بر میزان تعهدات قانونی شرکت­های فعال در حوزه بیمه اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این هدف که الهام­بخش نهاد قانونگذاری ...  بیشتر

مقاله علمی - ترویجی
ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها

سید محمدجواد میرطاهر؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ سیدعباس موسویان

دوره 9، شماره 3 ، تیر 1399، صفحه 353-369

https://doi.org/10.22056/ijir.2020.03.08

چکیده
  هدف: این پژوهش بررسی ریسک­‌های بازار معاوضات بیمه­‌های غیرزندگی و اقسام مختلف ریسکهای  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی و ارائه روش­‌های  مختلف پوشش این ریسک‌­ها است. بررسی ریسک و چگونگی مدیریت آن از جمله مهم­ترین چالش­‌های مدیران در شرکت­‌ها و صنایع مختلف است. صنعت بیمه نیز از این قاعده ...  بیشتر