فصلنامه علمی

نویسندگان

1 رئیس اداره کنترل و نظارت نمایندگان بیمه ملت

2 کارشناس اداره کنترل و نظارت نمایندگان بیمه ملت

چکیده

صنعت بیمه ایران رشد چشمگیری را در دهه گذشته تجربه کرده است و سهم بالایی از معاملات این صنعت به نمایندگان اختصاص دارد. بنابراین، فرآیند انتخاب نماینده جدید اهمیت بسیار بالایی دارد. این پژوهش بر روی مشخصه‌های انبارداده و تکنیک‌های داده‌کاوی مناسب برای انتخاب نماینده در صنعت بیمه تمرکز دارد. در خصوص مثال ارائه شده در این پژوهش سه تکنیک داده‌کاوی تحلیل تفکیک‌کننده، درخت‌های تصمیم و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی طول مدت زمان خدمت، میزان فروش حق بیمه و شاخص تداوم نمایندگان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که تجربه شغلی، موقعیت شغلی، سن، وضعیت تاهل، شغل قبلی، درآمد سالیانه از محل شغل قبلی و بیمه‌نامه‌های فروخته شده، اهمیت بسزایی در تعیین مدت زمان فعالیت نمایندگان جدید، بیمه‌نامه‌های فروخته شده و تمدید بیمه‌نامه‌های صادر شده دارند. هدف اصلی این مقاله، طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری هوشمند، و به بیان دیگر یک سیستم هوشمند انتخاب نماینده برای شرکت‌های بیمه بوده تا با کمک آن مدیران این صنعت بتوانند نمایندگان کیفی انتخاب  کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Apply Data mining techniques to recruitment agents on the insurance industry

نویسندگان [English]

  • F. Kazemi 1
  • H. Iranmanesh 2

چکیده [English]

Iranian insurance industry has experienced tremendous growth over the past decade. In the meantime, representatives of the insurance industry have occupied an increasing share of transactions. Thus, the process of selecting a new representative is very important. The study on the characteristics of data warehouse and data mining techniques for selecting representatives of the insurance industry focus.
Here the use of three techniques discriminated analysis, data mining, decision trees and neural networks to predict the duration of the service, premium sales representatives continuity index is evaluated. The results showed that job experience, job position, age, marital status, job, income from previous jobs and policies have been sold, the most important factor in determining the duration of activity of new agents, sold insurance policies issued and renewed insurance policies Are.
The main objective of this paper is to design and develop an intelligent decision support system, or in other words the representative for insurance companies is an intelligent system to help executives in the industry to select quality members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insurance
  • data mining
  • agent
  • recruitment

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image