فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

صنعت کشتیرانی در عرصۀ جهانی از جملۀ مهم‌ترین و کارآمدترین حوزه‌ها تلقی می‌شود. با توجه به اینکه همواره حوادث مختلف این صنعت را مورد تهدید قرار می‌دهد لذا بیم خسارات ناشی از این حوادث منجر به اتخاذ شیوه‌هایی برای جبران این خسارات به‌ویژه از طریق صنعت بیمه‌ شده است. علی‌رغم گسترش فعالیت‌های صنعت بیمۀ دریایی هنوز دسته‌ای از ریسک‌ها و خطرات وجود دارند که شرکت‌های بیمۀ دریایی معمولی به علت پرهزینه‌بودن این ریسک‌ها پوششی برای آن‌ها ارائه نمی‌دهند؛ اما از طرفی رایج‌بودن این خطرات باعث شده است مالکان کشتی‌ها خود اقدام به تشکیل کلوپ‌هایی طرفینی بدون اهداف انتفاعی کنند که بتوانند این خسارات را جبران کرده و تا حد امکان از دارایی‌های خود حفاظت کنند. امروزه به دلیل کارآمدی این کلوپ‌ها و وجود الزامات قانونی و بین‌المللی، شرکت‌های کشتیرانی ناگزیر از تنظیم قرارداد و بهره‌مندی از خدمات و پوشش‌های ارائه‌شده توسط این کلوپ‌ها هستند. کشور ما نیز به دلیل وجود ناوگان گسترده، میزان تحرک و فعالیت بندرها و موقعیت جغرافیایی خاص از این قاعده مستثنا نبوده است. لذا با توجه به اهمیت این کلوپ‌ها، در این نوشتار به تحلیل ماهیت، ساختار و ویژگی‌های آن‌ها می‌پردازیم که به نظر نگارنده ثبت کلوپ‌های حمایت و غرامت در قالب مؤسسۀ غیرانتفاعی و آنچه در عمل در مورد تنها کلوپ حمایت و غرامت ایرانی رخ‌ داده از لحاظ حقوقی صحیح نیست و قالب صحیحی که کلوپ‌های حمایت و غرامت می‌توانند در آن شکل‌ گرفته و اقدام به فعالیت کنند قالب شرکت سهامی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal review of the nature, structure and formation of protection and compensation insurance clubs in the domestic and international arena

نویسنده [English]

  • E. Sarkhosh

Department of Private Law, School of Law, Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran

چکیده [English]

The shipping industry is considered one of the most important and efficient fields in the world. Due to the fact that various accidents always threaten this industry, the fear of losses caused by these accidents has led to the adoption of methods to compensate these losses, especially through the insurance industry. Despite the expansion of the activities of the marine insurance industry, there are still a group of risks and risks that ordinary marine insurance companies do not provide coverage for due to the high cost of these risks; But on the other hand, the commonness of these risks has caused the ship owners to form non-profit clubs that can compensate for these losses and protect their assets as much as possible. Today, due to the efficiency of these clubs and the existence of legal and international requirements, shipping companies are forced to draw up contracts and benefit from the services and coverage provided by these clubs. Our country has not been exempted from this rule due to the existence of a large fleet, the level of mobility and activity of the ports and the special geographical location. Therefore, considering the importance of these clubs, in this article we will analyze their nature, structure and characteristics, which according to the author of the registration of support and compensation clubs in the form of a non-profit organization and what happened in practice in the case of the only Iranian support and compensation club from a legal point of view It is not correct and the correct format in which support and compensation clubs can be formed and operate is the format of a joint stock company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protection and Indemnity Clubs
  • Maritime Insurance
  • Mutual Associations
  • P&I Insurance Structure

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image