فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اکچوئری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه اکچوئری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، ریسک دارایی مؤسسات بیمه در دو بخش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات بررسی می‌شود. برای محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری در سهام، از داده‌های روزانه شاخص قیمت کل بازار بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به سال‌های 1388-1384 استفاده شده است. همچنین، برای محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، از داده‌های ماهانه شاخص کرایه‌ مسکن‌های اجاره‌ای در مناطق شهری ایران مربوط به سال‌های 1389-1380 استفاده شده است. در این مقاله به تشخیص ویژگی‌های توزیع داده‌ها پرداخته شده و مقدار ارزش ‌در معرض ‌خطر برآورد شده است. به‌منظور بررسی کیفیت برآورد‌های انجام‌شده از داده‌های مربوط به سال 1390-1388 برای انجام آزمون پس‌نگر استفاده شده که مدل EGARCH در مقایسه با دیگر روش‌ها از دقت و عملکرد بالایی برخوردار بوده است. همچنین در بررسی صورت‌گرفته، مشخص شده که اثر تقویمی در بازار وجود دارد و با تعدیل این اثر، ارزش‌ در معرض‌ خطر 23% کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculating risk coefficients in solvency of insurance companies using value at risk

نویسندگان [English]

  • M. Gharakhani 1
  • Z. Majedi 2

1 Department of Actuarial Science, University of Qom, Qom, Iran

2 Department of Actuarial Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, the asset risk of insurance institutions is investigated in two sectors of investment in the stock exchange and real estate. To calculate the risk of investing in stocks, the daily data of the total price index of the Tehran Stock Exchange and Securities Market for the years 2014-2018 have been used. Also, to calculate the risk of investing in real estate, the monthly data of the rental housing rent index in the urban areas of Iran for the years 2010-2018 have been used.
In this article, the characteristics of the data distribution have been identified and the amount of value at risk has been estimated. In order to check the quality of the estimates made, the data from 2018-2019 was used to perform a retrospective test, which showed that the EGARCH model had high accuracy and performance compared to other methods. Also, in the investigation, it has been determined that there is a calendar effect in the market and by adjusting this effect, the value at risk will decrease by 23%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk management
  • asset risk
  • value at risk
  • calendar effect
  • EGARCH model

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image