فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، افق­های جدیدی را به سوی فعالان این صنعت گشوده است. به‌کارگیری این فناوری باعث شده تا انتظار دقت و سرعت بیشتر در انجام امور از سوی فعالان صنعت ایجاد شود. در فرایند صدور بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه، یکی از گام­های اساسی، تشخیص ریسک است. بیمه‌گر تلاش می‌کند به کمک اطلاعات ارائه‌شده توسط بیمه‌گذار، تجارب کارشناسان بیمه، دانش‌ پزشکی، و سوابق پرونده‌های موجود، ریسک موجود در پس قرارداد بیمه را با دقت قابل قبولی شناسایی و بر اساس آن حق‌بیمۀ واقع‌بینانه‌ای را تعیین کند تا همراه با تأمین رضایت بیمه‌گذار، ریسک پیش‌ رو را نیز مدیریت کند. در این مقاله تلاش شده است با کمک خبرگان، پزشکان معتمد بیمه، پارامترهای مؤثر بر ضریب ریسک بیمه‌شدگان سیگاری را محاسبه کرده و سپس برای محاسبۀ ضریب ریسک از سامانه‌های استنتاج فازی استفاده شود. در انتها بر اساس تجربۀ نخبگان در پرونده‌های موجود، عملکرد سامانه ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating risk of smokers in life insurance contracts using fuzzy inference systems

نویسندگان [English]

  • M. Moradi 1
  • M. Haji Ramezan Ali 2
  • E. Abbasi 3

1 Information Technology Management, Islamic Azad University, Electronic Department, Tehran, Iran

2 Department of Computer Engineering, College of Engineering, Islamic Azad University, Electronic Department, Tehran, Iran

3 Department of Economics, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Tehran Center Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The use of information technology in the insurance industry has opened new horizons for the activists of this industry. The use of this technology has made industry activists expect more accuracy and speed in doing things. In the process of issuing life and capital insurance policies, one of the basic steps is to identify the risk. With the help of the information provided by the insured, the experiences of insurance experts, medical knowledge, and the records of the existing cases, the insurer tries to identify the risk behind the insurance contract with acceptable accuracy and determine a realistic premium based on that, in order to satisfy the insured, Manage the upcoming risk as well. In this article, an attempt has been made to calculate the parameters affecting the risk factor of insured smokers with the help of experts, trusted insurance doctors, and then fuzzy inference systems are used to calculate the risk factor. Finally, based on the experience of the elites in the existing cases, the performance of the system has been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • IT
  • Life Insurance
  • Fuzzy inference system
  • Medical Risk in Life Insurance
  • Risk Evaluation
  • Risk Rate

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image