فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت وگاز، دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

بررسی­های قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه‌ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسی­های فقهی نیز بیشترین توجه به‌ آن­ها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به­عنوان نمونۀ انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش‌شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبۀ کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان­دهندۀ جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The case study of catastrophe bonds jurisprudential sentence (Scenario analysis)

نویسندگان [English]

  • M.M. Asgari
  • M. Sadeghi
  • S.A. Hosseini
  • S. Seiflou

Department of Management of International Oil and Gas Contracts, School of Islamic Studies and Economics, Imam Sadegh University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Previous investigations have shown that it is not possible to find the Shariah license or sanctity of insurance securities except through a case-by-case investigation. In terms of number and volume, the papers of catastrophic events have the largest amount and they have been given the most attention among jurisprudence studies. Therefore, according to the importance and size of the market as a selected sample, the current research has been selected and an attempt has been made to examine the jurisprudence of this type of paper based on a methodology based on scenario analysis and emphasis on the expert aspect and precision of the subject. The results of the research in the form of analyzing two scenarios show the legality of these papers in both scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catastrophe Bonds
  • Jurisprudential Study
  • Scenario Analysis

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image