فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

اوراق بهادار بیمه‌ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده‌ای در حال استفاده‌اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار‌های مالی بین‌المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌های فقهی صورت گرفته در این خصوص،‌ نشان‌دهندۀ ضعفی اساسی در موضوع‌شناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقۀ فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه‌ای و درنتیجه، متفاوت‌بودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیمه‌ای انواع مختلفی را شامل می‌شوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آن‌ها تلاش موردی و مستقلی را طلب می‌کند و نمی‌توان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisprudential study of insurance-linked securities (A thematic approach)

نویسندگان [English]

  • M.M. Asgari
  • M. Sadeghi
  • S.A. Hosseini
  • S. Seiflou

Department of Economics, Faculty of Economics and Islamic Studies, Imam Sadegh University (AS), Tehran, Iran

چکیده [English]

Insurance securities are useful tools that are widely used. Considering that many bonds and financial derivatives that are currently being bought and sold in the international financial markets are not allowed from the Islamic point of view, in order for these bonds to be used in Iran, it is necessary to examine their Shari'a permission. Be placed The jurisprudential studies conducted in this regard show a fundamental weakness in the thematics and lack of attention to the numerous examples of this type of documents. In this article, an attempt has been made to examine the multiplicity of insurance securities and, as a result, the differences in the jurisprudence of securities regarding each of the cases, by planning and explaining the jurisprudential history and the theoretical foundations of the research. The results of the investigation show that insurance securities include different types, each of which has a different structure and subject, and therefore, finding their jurisprudential ruling requires a case-by-case and independent effort, and it is not possible to prescribe a single ruling for all its types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance-Linked Securities
  • Risk Securitization
  • Jurisprudential Study

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image