فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد ابهر، زنجان، ایران

چکیده

یکی از لازمه­های ایجاد تحول در صنعت بیمۀ کشور در راستای خدمات مطلوب، طراحی و اجرای سیستم­های ارزیابی عملکرد، و رتبه­بندی شرکت­های بیمه­ای است. رتبه­بندی شرکت­های بیمه به منظور ارتقای کیفیت، کارآمدی، و اثربخشی کارکردهای بیمه مورد بررسی قرار می­گیرد. رتبه­بندی شرکت­های بیمه که اغلب یک ارزیابی مالی از شرکت­های بیمه است به شفاف­سازی، افزایش کارایی، و ایجاد رقابت در بازار منجر می­شود. اطلاعات رتبه‌بندی قابل استفادۀ ذی­نفعان است. هدف اساسی این تحقیق شناسایی مؤلفه­های کلیدی در رتبه‌بندی شرکت­های بیمه­ای و همچنین رتبه­بندی شرکت­های بیمه­ای پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار ایران به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد شرکت­های بیمه است. این تحقیق با استفاده از روش اسمارتر، عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکت­های بیمه­ای را شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس، شرکت­های بیمه­ای پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار را رتبه‌بندی کرده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل مشتریان خدمات بیمه­ای 5 شرکت بیمه­ای پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران (آسیا، البرز، پارسیان، دانا، و ملت) و حجم نمونه شامل 60 نمایندگی از شرکت­های مذکور است. نتایج تحقیق نشان داد که براساس الگوی تصمیم­گیری چندمعیاره در رتبه‌بندی شرکت­ها، عایدی هر سهم، نرخ بازدۀ حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازدۀ دارایی­ها، درصد سهام شناور آزاد، ارزش افزودۀ بازار، سهم شرکت از کل بازار، و ارزش افزودۀ اقتصادی به­ترتیب در رتبه­های اول تا هشتم هستند. همچنین نتایج نشان داد که براساس شاخص­های مذکور، شرکت بیمۀ پارسیان، شرکت بیمۀ البرز، شرکت بیمۀ ملت، شرکت بیمۀ دانا، و شرکت بیمۀ آسیا به­ترتیب در رتبه­های اول تا پنجم قرار می­گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the key factors in the ranking of insurance companies listed on the Iran stock exchange using multi criteria decision making

نویسندگان [English]

  • R. Pirayesh 1
  • M. Mansouri 2

1 Department of Management and Accounting, Zanjan University, Zanjan, Iran

2 Department of Management and Accounting, Abhar Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

One of the requirements for creating transformation in the country's insurance industry in line with the desired services is the design and implementation of performance evaluation systems and the rating of insurance companies. The ranking of insurance companies is examined in order to improve the quality, efficiency, and effectiveness of insurance functions. Ranking of insurance companies, which is often a financial evaluation of insurance companies, leads to transparency, increasing efficiency, and creating competition in the market. Rating information is available to stakeholders. The basic purpose of this research is to identify the key components in the rating of insurance companies as well as the rating of insurance companies admitted to the Iranian Stock Exchange in order to evaluate the reliability of insurance companies. This research has identified the key factors in the ranking of insurance companies by using the Smarter method and has ranked the insurance companies admitted to the stock exchange by using the TOPSIS method. The statistical population of the research includes the customers of insurance services of 5 insurance companies admitted to the Tehran Stock Exchange (Asia, Alborz, Parsian, Dana, and Mellat) and the sample size includes 60 representatives of the aforementioned companies. The results of the research showed that based on the multi-criteria decision making model in the ranking of companies, earnings per share, rate of return on equity, price-earnings ratio per share, return on assets, percentage of free floating shares, added market value, company share From the whole market, and economic added value are in the first to eighth ranks, respectively. Also, the results showed that based on the mentioned indicators, Parsian Insurance Company, Alborz Insurance Company, Mellat Insurance Company, Dana Insurance Company, and Asia Insurance Company are ranked first to fifth respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Key Factors
  • Stock Exchange
  • Insurance Companies

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image