فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

حسن‌نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه‌گر ایفا می‌نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه‌گر به رعایت حسن‌نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز می‌شود؛ زیرا، شفاف‌سازی تعهدات بیمه‌گر و کاهش حجم دعاوی می‌تواند انتظارات معقول و منطقی بیمه‌گذار از تحصیل بیمه‌نامه را بیش‌ازپیش تأمین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه‌گذار، بیمه‌شده و ذی‌نفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن‌نیت بر بیمه‌گر تحمیل می‌نماید، ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است، لکن، مهم‌ترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن‌نیت بر بیمه‌گر تحمیل می‌نماید ارائه اطلاعات، خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه، شفافیت انشای شروط و ارائه پرسش‌نامه به بیمه‌گذار در ارائه مطالب است. نقض حسن‌نیت توسط بیمه‌گر از جمله موجب می‌شود تا در صورت بروز اختلاف، بیمه‌نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه‌گذار، ذی‌نفع یا بیمه‌شده تفسیر شود.
مقاله حاضر به بررسی نقش حسن‌نیت بیمه‌گر در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of insurer good faith role in conclusion of insurance contract (Iranian law and contemporary legal systems)

نویسندگان [English]

  • A. Ansari
  • J. Askari Dehnavi

Department of Private Law, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the course of concluding an insurance contract, good faith plays a tangible role in the obligations of the insurer. From a legal perspective, the insurer’s duty to observe good faith besides shedding light on the insurance contracts, would lead to increase his efficiency since the clarification of the insurer obligations and decreasing the number of lawsuits could satisfy the reasonable and rational expectations of the policyholder for acquiring an insurance policy and bringing the insurance contract to their own favorable point which is the necessity of protecting the insured and policyholder’s interests and the beneficiary. Although it is not possible to enumerate the number of obligations that the good faith imposes on the insurer and it differs in each case, the most important obligations that are imposed on the insurer by the good faith at the time of insurance contract conclusion include full disclosure, refusing to impose unfair conditions, clarifying the terms and conditions and providing the policyholder with a proposal form to discuss the matters. In case a dispute arises, breach of good faith by the insurer will also cause the insurance policy and its terms and conditions to be interpreted against him/her and in return, in favor of the policyholder or the beneficiary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bad faith
  • Disclosure
  • Good faith
  • Insurer
  • Policyholder

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image