فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حمایت از اموال فکری با توسل به پوشش بیمه‌ای، از مسائلی است که به دلیل ملموس‌نبودن خود مال و نیز خسارت وارده به آن همواره با تردید یا انکار شرکت‌های بیمه و حتی صاحبان حقوق فکری روبرو بوده است. بااین‌حال ارزش بالای این اموال و جایگاهی که در پرتفوی شرکت‌های تولیدی و تجاری کسب نموده است، اشخاص ذی‌نفع را بر آن ‌داشته است تا به‌نحوی خود را در مقابل خطرات احتمالی مربوطه بیمه نمایند. این تلاش ابتدا به طرز محدود و در قالب بیمه‌های جامع و تمام‌خطری محقق شده است که با تمسک به اصول بیمه‌ای بر شمول خطرات مالکیت فکری در آن ها تأکید می‌شده است. لیکن پیشرفت فنون و محاسبات بیمه‌ای و تغییر نگرش حقوقی، سبب ورود بیمه‌نامه‌های خاص و نوین به بازار شده است که این مقاله با رعایت سیر تاریخی تطور آن ها به معرفی و تحلیل بیمه‌نامه‌های عام و خاص دراین‌باره پرداخته است تا مقدمه‌ای برای اتخاذ آن ها در صنعت بیمۀ ایران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intellectual property insurance: Transition from general and traditional to special and modern policies

نویسندگان [English]

  • S. Habiba
  • M. Eshraghi Arani
  • N. Hanifi

Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Supporting the intellectual property via the insurance coverage is one of the issues that was doubted by the insurance companies and patentees due to the intangibility of the property itself and the damages thereto. Nevertheless the high values of these assets and their importance in the portfolios of the manufacturing and trading companies has made the beneficiaries to insure themselves against the possible related risks. This effort was initially implemented limitedly in all-risk policies which focused on the coverage of intellectual property risks respecting insurance principles. However, improving the insurance techniques, calculations and changes in the legal doctrines, the special and modern policies have entered the market and this article, considering the historical path, introduces and analyzes the general and special policies in this regard to begin applying them in Iranian insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defensive insurance
  • Infringment
  • Intellectual property insurance
  • Risk
  • Offensive insurance
  • Comprehensive civil liability

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image