فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه بیمه عمومی، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

چکیده

هدف: بیمه­‌های اتومبیل در ایران سهم قابل توجهی از فروش انواع بیمه را به خود اختصاص داده‌­اند و حساسیت نسبت به تحولات آن در آینده بسیار زیاد است. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل تاثیرگذار بر آینده بیمه­‌های اتومبیل در جهان انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش یک بررسی نظام‌مند است که در زمینه آینده بیمه، خودروها و سیستم حمل­‌و­نقل انجام شده است. در این مرور نظام‌مند علاوه بر مقالات منتشر شده در پایگاه­‌های منتخب به گزارش­‌های آینده‌­نگارانه برخی مراکز تحقیقاتی نیز استناد شده است. این مطالعه با استناد به انتشارات پایگاه‌­های پژوهشنامه بیمه، نور، سیویلیکا، آینده­‌بان، پژوهشکده بیمه، ساینس دایرکت، امرالد، اشپرینگر، مک­کینزی، رند، پی­دبلیو­سی، ارنست و یانگ، ویلیس تاورز واتسون، کپجمنای و غربال‌گری بر اساس کلمات کلیدی بیمه، اتومبیل/ خودرو و حمل‌­و­نقل انجام شده است.
یافته‌ها: در این بررسی که با تعداد زیادی سند شروع شد، پس از چندین مرحله غرلبالگری در نهایت 71 مقاله و 64 گزارش مورد بررسی عمیق قرار گرفتند. از بررسی 551 روند، ابر روند، عامل و فاکتور و روابط علی و معلولی موثر بر آینده بیمه­های اتومبیل، 197 مقوله به‌عنوان عامل تاثیرگذار در قالب 31 سازه شناسایی شده و در شش دسته فناورانه، محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و کسب و کار دسته­‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس این بررسی، برخی از عوامل به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم، آینده بیمه­‌های اتومبیل را دستخوش تغییر خواهند کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A systematic review of future studies in the field of auto insurance

نویسندگان [English]

  • S. Jafari Nia 1
  • M. Salmasi 1
  • H. Khastar 1
  • L. Niakan 2

1 Department of Human Resources and Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of General Insurance Group, Insurance Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Auto insurances in Iran accounts for a significant share of sales among various types of insurance, ao sensitivity and attention to its future developments is very high. The aim of present study is to identify the influential factors and future characteristics of auto insurance in the world.
Method: A systematic review has been conducted on this study on the future of vehicles, transportation system contain urbanization, and especially insurance. As mentioned, the main goal is to identify the influential factors and future features of auto insurance in the world. For this purpose, the publications of Journal of Insurance Research, NoorMags, Civilica, Science Direct, Emerald, Springer open, Insurance Research Center of Iran, Ayandeban, McKinsey, RAND, PwC, Ernst&Young, Willis Towers Watson, Capgemini databases have been cited, and screening databases based on the words including insurance, vehicle, automobile and transportation has been conducted.
Finding: In this study, which started with numbers of documents, 71 articles and 64 reports were deeply reviewed after several screening steps. From a review of 551 trends, mega trends, and factors and their impacts, and identifying causal relationships affecting the future of auto insurance, 197 categories in 31 structures have been identified as influential factors. They were categorized into six categories: technology, environmental, social, economic, political, legal, and business.
Conclusion: According to the study, numbers of factors will directly or indirectly change the future of auto insurance.
 
JEL Classification: G22, O32, M10

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures study/ futurology/ futurism
  • Auto Insurance/ Car Insurance
  • Transportation
  • Systematic Review
بل، وندل. (1398). مبانی آینده­پژوهی (تاریچه، اهداف و دانش). ترجمه تقوی، مصطفی.، محقق، محسن. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده ­پژوهشی علوم و فناوری دفاعی، چاپ چهارم.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1399). سالنامه آماری 1398 صنعت بیمه. تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
‌حاجیانی، ابراهیم و قصاع، محمود. (1392). آینده و سناریونگاری؛ طبقه­بندی روش­ها و دسته­بندی سناریوها. ‌راهبرد اجتماعی فرهنگی، 2(8): 62-33.
جائوتسی، ماریا و ساپیو، بارتولومئو. (1395). آخرین پیشرفت­ها در روش­شناسی­های آینده‌نگاری. ترجمه فقیه، سینا.، فقیه، محمد امین و نظری­زاده، فرهاد. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع، چاپ اول.
ذوالفقاری، اکرم. (1395). مدیریت آینده­نگر و هوشمند حمل­ونقل شهری سمنان با استفاده از روش تأثیرات متقابل. دومین همایش سیستم­های حمل­و­نقل هوشمند جاده­ای، تهران.
سیاح مفضلی، اردشیر.، جهانگیری، کتایون و عیوضی، محمدرحیم. (1394). تحلیل روند تکاملی الگوهای اجرایی آینده­نگاری جهان: یک مطالعه تطبیقی. آینده­پژوهی مدیریت، 26(104): 24-9.
شهیری پارسا، مهدی و بدیعی، ایمان. (۱۳۹۱). آینده­پژوهی حمل­و­نقل عمومی در راستای توسعه پایدار شهری. دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل­و­نقل و ترافیک ایران، تهران.
کمیجانی، علی و عیوضی، محمد رحیم. (1399). سیمای پارادایمی آینده‌‎پژوهی: از بازخوانی تا بازنمایی آینده‌‎های یکپارچه. روش‌شناسی علوم انسانی، 26(105): 17-1.
کنعانی، فاطمه.، حسن‌زاده، علیرضا.، الهی، شعبان و طباطبائیان، سید حبیب‌اله. (1397). بررسی کاربرد روش­های آینده­نگری؛ مرور سیستماتیک. راهبرد، 27(2): 33-5.
گال، مردیت.، بورگ، والتر و گال، جویس. (1394). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان­شناسی. ترجمه نصر، احمدرضا.، عریض، حمیدرضا.، ابوالقاسمی، محمود.، پاک­سرشت، محمدجعفر.، کیامنش، علیرضا.، باقری، خسرو.، خیر، محمد.، شهنی ییلاق، منیجه و خسروی، زهره. تهران: دانشگاه شهید بهشتی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چاپ دهم.
محرمی، مهدی و جلیلی، مجید. (۱۳۹۶). آینده­پژوهی تحولات صنعت خودرو و راهبردهای پیش روی این صنعت در کشور. پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران، تهران.
مرجوی، علی و هاشمی، محمد. (۱۳۹۳). چارچوب مفهومی برای کاربرد آینده­نگاری در تحلیل پنجره فرصت کارآفرینانه: موردکاوی حوزه خودرو الکتریکی. چهارمین کنفرانس بین­المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، جزیره کیش.
نورانی، وحیده. (1398). آینده بیمه اتومبیل نحوه تأثیر فناوری­های کمک­راننده پیشرفته و اتصال به اینترنت بر بیمه­های اتومبیل‌، شماره 4، پژوهشکده بیمه.
نورانی، وحیده. (1398). آینده ربات­های سخنگو (چت بات­ها) در بیمه. شماره 5، پژوهشکده بیمه.
وحیدی مطلق، وحید.، علیزاده، عزیز و ناظمی، امیر. (1387). سناریونگاری یا برنامه­ریزی بر پایه سناریوها. تهران: موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، چاپ اول.
یوسفی، ام‌البنین و کلیوند عبدالهی، امین. (۱۳۹۲). دورنمای صنعت خودروی ایران در گذر چالش­های جهانی (آینده­پژوهی با رویکرد سناریوپردازی). دومین همایش ملی آینده‌پژوهی، تهران.
Adam-Kalfon, P. & El Moutaouakil, S. (2017). Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance. Pricewaterhouse Coopers (pwc).
Adams, M., Ramette, F. & Carr, M. (2019). This is insurtech’s moment; Will insurers seize the opportunity?. Pricewaterhouse Coopers (pwc).
Anderson, J. M., Heaton, P. & Carroll, S. J. (2010). The U.S. experience with no-fault automobile insurance. RAND.
Anderson, J. M., Kalra, N., Stanley, K. D. & Morikawa, J. (2018). Rethinking insurance and liability in the transformative age of autonomous vehicles. RAND.
Athanasopoulou, A., De Reuver, M., Nikou, S. & Bouwman, H. (2019). What technology enabled services impact business models in the automotive industry? An exploratory study. Futures, 109: 73-83.
Atalla, G., Gottbehuet, C., Scholz, R., Barnes, R. & Hiscock-Croft, R. (2015). Routes to prosperity: How smart transport infrastructure can help cities to thrive. Ernst &Young.
Bell, W. (2004). Foundations of futures studies, Volume 2: Values, objectivity, and the good society. Published March 31, 2004 by Routledge.
Balasubramanian, R., Libarikian, A. & McElhaney, D. (2018). Insurance 2030 the impact of AI on the future of insurance. McKinsey & Company.
Bibri, S. E. & Krogstie, J. (2019). Generating a vision for smart sustainable cities of the future:a scholarly backcasting approach. European Journal of Futures Research, 7(5): 1-20.
Boosam, K. (2019). The insurer of the future from payer to partner and preventer. Capegmini.
Casar, M., Mehl, R., Tschodrich, S., Pauli, M., Ruther, B., Wendt, R., Bloechi, D., Stotz, ., Volkoi, M., Song, W. & Dupont, W. (2019). Connected vehicle trend radar: The drive to add value, lessons from China. Issue 1, Capgemini.
Chitta, K., Venkataranan, K., Kumaresan, A., Das, P., Kothamasu, R., Kundukuri, S. (2017). Top 10 trends in insurance in 2017, what you need to know. Capgemini.
Connolly, D., Shank, D., Henderson, M., Singh, P., Webb, R. & Peddanagari, P. (2017). Digital transformation in insurance. Ernst & Young.
Cornet, A., Deubener, H., Dhawan, R., Möller, T., Padhi, A., Schaufuss, P. & Tschiesner, A. (2019). RACE 2050–A vision for the European automotive industry. McKinsey & Company.
Crawford, S., Handy, G., Burns, S., Delany, C., Knight, M., Lok, R., Poetscher, W., O’Hehir, C., Hertz, K. & Littlewood, J. (2013). Insurance in a digital world: The time is now. Ernst & Young.
De Winter, J., Dodou, D., Happee, R. & Eisma, Y. (2019). Will vehicle data be shared to address the how, where, and who of traffic accidents?. European Journal of Futures Research, 7(2): 1-9. 
Dorr, A. (2016). Technology blindness and temporal imprecision: rethinking the long term in an era of accelerating technological change. Foresight, 18(4): 391-413.
Ecola, L., Rohr, C., Zmud, J., Kuhnimhof, T. & Phleps, P. (2014). The future of driving in developing countries. RAND.
Ecola, L., Zmud, J., Gu, K., Phleps, P. & Feige, I. (2015). The future of mobility scenarios for China in 2030. RAND.
Epprecht, N., Von Wirth, T., Stünzi, C. & Blumer, Y. B. (2014). Anticipating transitions beyond the current mobility regimes: How acceptability matters. Futures, 60: 30-40.
Essert, H. & Hunt, D. (2020). 4IR and insurance: New technology, data and insights and new risks. Pricewaterhouse Coopers (pwc).
Fergnani, A. (2019). Mapping futures studies scholarship from 1968 to present: A bibliometric review of thematic clusters, research trends, and research gaps. Futures, 105:104-123.
Forge, S. (2000). The e‐factor: towards a theory of electronic capitalism. Foresight, 2(1): 21-53.
Giaoutzi, M. & Sapio, B. (2013). Recent developments in foresight methodologies. Springer.
Hausler, S., Heineke, K., Hensley, R., Möller, T., Schwedhelm, D. & Shen, P. (2020). The impact of COVID-19 on future mobility solutions. McKinsey&Company.
Hoffmann, C.H. & Dahlinger, A. (2019). How capitalism abolishes itself in the digital era in favour of robo-economic systems: socio-economic implications of decentralized autonomous self-owned businesses. Foresight, 22(1): 53-67. 
Hollander, D., Manchester, P. & Russignan, L. (2019). What should insurers do today to prepare for tomorrow?Europe insurance outlook 2019. Ernst&Young.
Hollander, D., Zhao, J. & Russignan, L. (2019). What should insurers do today to prepare for tomorrow? Asia-Pacifc insurance outlook 2019. Ernst&Young.
Hoppe, M., Christ, A., Castro, A. et al. (2014). Transformation in transportation?. Eur J Futures Res, 2(45).
Hummel, C., Haaf Philipp, M., Buchmann, D., Niemann, D., Huppertz, J. & Kolbeck, S. (2020). Battery Electric Vehicles in The Fast Track: A comparison of battery and fuel cell electric vehicles. Capegmini Research Inistitude.
Iden, J., Methlie, L. B. & Christensen, G. E. (2017). The nature of strategic foresight research: A systematic literature review. Technological Forecasting and Social Change, 116(C): 87-97.
Jain, A. (2013). Global Trends in Non-Life Insurance 2012: Policy Administration and Underwriting. Capegmini. 
Kaas, H.W., Mohr, D.,  Gao, P.,  Müller, N.,  Wee, D.,  Hensley, R.,  Guan, M.,  Möller, T.,  Eckhard, G.,  Bray, G.,  Beiker, S.,  Brotschi, A. &  Kohler, D. (2016). Automotive revolution – perspective towards 2030. McKinsey&Company.
Kavanaugh, T., Carr, M., McMillen, S., Belknap, J., Busse, S, Morris, B., Ramette, F., Essert, H., Srinivasan, R., de Haan, R., Honour, D., Lemieux, A., Goosman, J. & Smith, M. (2019). Top issues, an annual report. Pricewaterhouse Coopers (pwc).
Kuhnert, F., Stürmer, C. & Koster, A. (2018). Five trends transforming the automotive industry. Pricewaterhouse Coopers (pwc).
List, D. (2005). Scenario network mapping: The development of a methodology for social inquiry. South America: University of South America.
Majkowski, E., Santenac, I. & Russignan, L. (2019). 2020 US and Americas Insurance Outlook. Ernst&Young.
Manchester, P., Santenac, I. & Russignan, L. (2019). 2020 europe insurance outlook. Ernst &Young.
Miller, R.J., Jenko, G.J., Tremblay, J.F., Scholz, R., Valsan, A., Schneider, U., Simlett, J. & Grant, R. (2015). Urban mobility redefined: Sharing is the new buying. Ernst&Young.
Mikołajewicz-Woźniak, A. & Scheibe, A. (2015). Virtual currency schemes– the future of financial services. Foresight, 17(4): 365-377.
Moraglio, M., Dienel, H.S. (2015). Turning points and inertia exploring long-term industry trends in European transport. European Journal of Futures Research, 3(12): 1-8.
Pai, S., Boosam, K., Vijay, A. & Ahmed, M. (2020). IoT, insurance of things. capegmini research inistitude.
Peters, G., Santenac, I. & Russignan, L. (2019). 2020 Asia-Pacifc insurance outlook. Erns &Young.
Rachlin, S. (2018). InsurTech distributors offer partnership value within new insurance ecosystems. October 29, Capgemini.
Rohr, C., Ecola, L., Zmud, J., Dunkerley, F., Black, J. & Baker, E. (2016). Travel in Britain in 2035 future scenarios and their implications for technology innovation. RAND.
Ruske, K., Kauschke, P., Reuter, J., Montgomery, E., von der Gracht, H., Gnatzy, T. & Darkow, I.L. (2009). Transportation & logistics 2030, Volume 1: How will supply chains evolve in an energy-constrained, low-carbon world?. Pricewaterhouse Coopers (pwc).
Ruske, K., Kauschke, P., Reuter, J., Montgomery, E., Von Der Gracht, H., Gnatzy, T. & Darkow, I.L. (2010). Transportation & logistics 2030, Volume 2: Transport infrastructure engine or hand brake for global supply chains?. Pricewaterhouse Coopers (pwc).
Ruske, K., Kauschke, P., Reuter, J., Montgomery, E., von der Gracht, H., Gnatzy, T. & Darkow, I.L. (2010). Transportation & logistics 2030, Volume 3: emerging markets new hubs, new spokes, new industry leaders?. Pricewaterhouse Coopers (pwc).
Ruske, K., Kauschke, P., Basu, G., Reuter, J., Montgomery, E., Von Der Gracht, H., Gnatzy, T., Markmann, C. & Darkow, I. L. (2010). Transportation & logistics 2030, Volume 4: Securing the supply chain. Pricewaterhouse Coopers (pwc).
Sampath, H. (2016). Leveraging blockchain to transform insurance industry. Capegmini.
Santenac, I., Majkowski, E., Peters, G. & Manchester, P. (2019). 2020 Global insurance outlook: The drive for transformation and growth. Ernst &Young.
Saritas, O. & Burmaoglu, S. (2015). The evolution of the use of Foresight methods: A scientometric analysis of global FTA research output. Scientometrics, 105(1): 497-508.
Silva, M. (2015). A systematic review of foresight in project management literature. Procedia Computer Science, 64: 792-799.
Singh, V. P., Ganguly, K. & Samad, T. A. (2021). No fault found: A systematic literature review and future research agenda. International Journal of Quality & Reliability Management, https://doi.org/10.1108/IJQRM-02-2021-0026.
Slaughter, R. A. (2018). The IT revolution reassessed part two: Case studies and implications. Futures, 98: 19-31.
Takahashi, R., Nakamura, R. & Washida, Y. (2019). Socio-technological scenarios of Japan’s future energy issues in 2050 based on scanning-based foresight method. Foresight, 21(4): 467-481.
Van Notten, P. W. F., Rotmans, J., Van Asselt, M. B. A. & Rothman, D. S. (2003). An updated scenario typology. Futures, 35(5), 423-443.
VanWynsberghe, R., Moore, J., Tansey, J. & Carmichael, J. (2003). Towards community engagement: Six steps to expert learning for future scenario development. Futures, 35(3): 203-219.
Von Der Gracht, H. A. & Darkow, I.L. (2013). The future role of logistics for global wealth – scenarios and discontinuities until 2025. Foresight, 15(5): 405-419.
Winkler, M., Haaf, P. M., Pilch, M. & Kolbeck, P. (2019). E-mobility- electric vehicle charging infrastructure development. Capgemini.
Winkler, M., Segerstéen Runervik, C., Robey, J., Vié, P., Tschödrich, S., Andrillon, F., Khadikar, A., Buvat, J., Nath, S. & Aggarwal, G. (2019). The automotive industry in the era of sustainability. Capgemini.
Winkler, M., Mehl, R., Erander, H., Sule, S., Buvat, J., KVJ, S., Sengupta, A. & Khemka, Y. (2019). The autonomous car: A consumer perspective. Capgemini.
Woetzel, J., Rajadhyaksha, V. & Frem, J. (2018). Thriving amid turbulence: Imagining the cities of the future. McKinsey & Company.
Yoder, J., Rao, A. & Bajowala, M. (2012). Insurance 2020: Turning change into opportunity. Pricewaterhouse Coopers (pwc).
Zmud, J., Ecola, L., Phleps, P. & Feige, I. (2013). The future of mobility, scenarios for the United States in 2030. RAND.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image