فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق باتوجه به اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد نمایندگی‌های بیمه، درنظرداریم میزان پیشرفت این نمایندگی‌ها را در بهره‌مندی از ابزارهای الکترونیکی بررسی نماییم. جامعه آماری این تحقیق نمایندگی‌های بیمه در سطح کل کشور می‌باشد که نمونه آماری، مشتمل بر 22 نمایندگی بوده که از این تعداد، 18 نمایندگی در تحقیق مشارکت داشتند. ‌تحلیل نتایج براساس مشارکت‌کنندگان است. روش مورد استفاده در این تحقیق مدل بلوغ الکترونیکی گارتنر است و در ‌تحلیل داده‌ها از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه Topsiss استفاده شده است. طبق نتایج این بررسی بلوغ کنونی بیمه الکترونیکی در ایران 70% در سطح اول تخمین زده شد. اما آن دسته از نمایندگی‌های بیمه که در سطح اول مدل بلوغ الکترونیکی گارتنر جای گرفته‌اند و نو پا هم بوده‌اند، توانسته‌اند از لحاظ رتبه همگام‌بودن با فضای مجازی، در اولویت قرار بگیرند. از مقایسه وضعیت نمایندگی‌های بیمه بورسی با غیر بورسی، نتایج مشابه حاصل شد. نتایج این تحقیق برای مدیران نمایندگی‌های بیمه آگاهی‌دهنده بوده و می‌توانند سیر حرکت به سمت سطوح بالاتر بلوغ را با پیگیری پیشنهادها در این عرصه طی نمایند.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of electronic maturity level of insurance industry (A comparative study of stock and non-stock insurance agents in Iran)

نویسندگان [English]

  • N. Haji Heidari
  • P. Bahadori
  • S. Behestani

Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the importance of IT development in improving the insurance companies’ functions, the degree of progress by those insurance companies which utilize the electronic tools has been studied in the current study. The statistical population of this study consists of 22 insurance companies among which 18 companies participated in. The results analysis was based on their participation. The employed method in this research was Gartner’s Electronic Maturity Model while the data analysis was carried out via multi-branched, decision-making method of Topsiss. The results indicated that the current maturity level of the electronic insurance in Iran is estimated to be 70% in the first level and that those insurance companies which were newly founded and placed in the first stage of Gartner’s electronic maturity model, become prior in terms of concurrency with virtual space. Comparing the status of stock and non-stock companies, the same results were achieved. The outcomes can be illuminating for the managers of those insurance companies who can reach higher stages of maturity by following the advices in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian insurance industry
  • Electronic maturity
  • Electronic insurance
  • Exchange
  • Gartner maturity model

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image