فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تعیین وضعیت مالی شرکت‌‌های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی‌نفعان صنعت بیمه، امری ضروری است. به‌دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل‌‌های تعیین ناتوانی مالی امکان‌پذیر نمی‌‌باشد، بنابراین از روش رتبه‌‌بندی استفاده شده که یکی از مرسوم‌‌ترین روش‌‌های ارزیابی توانگری مالی شرکت‌‌های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم‌‌ترین نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر تعیین وضعیت مالی شرکت‌‌های بیمه ایرانی، اولویت‌‌بندی این نسبت‌‌ها و متغیرها و درنهایت رتبه‌‌بندی شرکت‌‌های بیمه براساس این نسبت‌‌ها و متغیرهاست. بنابراین نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر وضعیت مالی شرکت‌‌های بیمه بااستفاده از بررسی جامع ادبیات موضوع، استخراج شده و توسط کارشناسان صنعت بیمه ارتباطشان با وضعیت مالی شرکت‌‌های بیمه بررسی شده ‌‌است و سپس، ۱۹ شرکت بیمه با استفاده از این نسبت‌‌ها و متغیرها و به‌وسیله روش‌‌های SAW ,AHP،TOPSIS و VIKOR برای سه سال متوالی رتبه‌‌بندی شده‌اند. در نتیجه شرکت بیمۀ (ر) در رتبۀ اول و شرکت بیمۀ (الف) در رتبۀ دوم قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rating Iranian insurance companies based on financial variables and ratios utilizing multiple attribute decision making (MADM) techniques

نویسندگان [English]

  • M. Parchami Sarghein 1
  • R. Raei 2

1 Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Determining the financial status of the insurance companies and reporting it to the supervisor authorities and other stakeholders is an important issue to consider. Due to the structure of the insurance industry in Iran, utilizing the models which determine the financial failure is not possible. Therefore, rating as one of the most common methods of evaluating financial solvency among the insurance companies has been used. The main reason behind the current study is to identify the most important and effective financial variables in determining the financial status of the Iranian insurance companies and to prioritize them and finally, rating the companies based on the mentioned variables and ratios. For this reason, a comprehensive review of the related literature has been resulted in gaining the effective variables and ratios in determining financial status of the insurance companies and their relationship with the financial condition of the insurance companies has been investigated by the insurance industry experts. Then, 19 insurance companies rated for three continuous years based on the mentioned variables and ratios utilizing AHP, SAW, TOPSIS, and VIKOR methods. As a result of this, the "R" and "A" insurance company, have gained first and second status respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Rating
  • Financial ratios
  • Multi attribute decision making (MADM)

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image