فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه آموزش مدیریت بازاریابی و استراتژی کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بیمه، موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شرکت‌‌های فعال در صنعت بیمه کشور بدون توجه به مؤلفه‌های خاص و بااهمیت یک صنعت خدماتی، به رقابتی خونین پرداخته‌‌اند که اقیانوس قرمزیرا در صنعت بیمه ایجاد کرده است. لذا لازم است با در پیش گرفتن استراتژی‌‌های نوآوری و کاهش و حذف فعالیت‌‌های غیرضروری، روی خواسته واقعی مشتری به عنوان هسته اصلی کسب‌وکار تمرکز کرده و با ایجاد نوآوری ارزش، راه را برای ورود به اقیانوس آبی صنعت هموار کرد. از این رو،در این مقاله که از انواع پژوهش‌‌های توصیفی-پیمایشی است، به کمک توزیع پرسش‌نامه در میان نمایندگان شرکت‌‌های بیمه و با استفاده از آزمون‌‌های میانگین تک نمونه‌‌ای، آزمون ANOVA و آزمون‌‌های پس از تجربه شامل توکی و LSD، عملکرد برخی از شرکت‌‌های فعال در صنعت بیمه کشور در ابعاد رفاه و آسایش، خدمات اینترنتی، کیفیت برخورد و ارتباطات، کیفیت خدمات، برند، شواهد فیزیکی، قیمت و خلاقیت که در روند پژوهش شناسایی‌شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن به کمک بوم استراتژی و الگوی چهار اقدامی که از ابزارهای استراتژی اقیانوس آبی هستند به بررسی استراتژی‌‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور پرداخته شد. نتایج نشان داد که ابعاد خدمات اینترنتی، شواهد فیزیکی و خلاقیت در سطح نامناسب عملکردی قرار دارند و شرکت‌‌های فعال در صنعت بیمه کشور در تمامی ابعاد به جز بُعد شواهد فیزیکی دارای عملکردی مشابه هستند. در ادامه نیز راه دستیابی به اقیانوس آبی صنعت بیمه کشور در قالب الگوی چهار اقدامی و چهار اقدام ایجاد، افزایش، کاهش و حذف، نمایش داده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovation strategies in Iranian insurance industry based on Blue Ocean approach

نویسندگان [English]

  • H. Aghazadeh 1
  • Gh. Mahdavi 2
  • A.R. Elahi Choren 1

1 Department of Marketing Management and Business Strategy Training, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Insurance, Eco Insurance Institute of Higher Education, Allameh Tabatab’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The effective companies in the Iranian insurance industry have a strong competition disregarding especial components and the importance of a service industry. This has made a red ocean in the insurance industry. Hence, it is necessary to follow innovation strategies and to reduce or eliminate unnecessary activities in order to focus on the real demands of the costumers. This will create value innovation which will facilitate any access to the blue ocean industry. In this descriptive-survey study, the performances of some active companies in the insurance industry have been investigated in terms of convenience, internet services, relational quality, quality of services, brand, physical evidence, price, and creativity using One Sample T-Test, Analysis of Variance (ANOVA), Tukey, and LSD.
Then, utilizing the Strategy Canvas and Four Actions Framework as the tools of blue ocean strategy, the innovation strategy in the insurance industry has been investigated The results indicated that the dimensions of internet services, physical evidence, and creativity have incompetent performance and active companies of the insurance industry have similar performance in all dimensions but the physical evidence. Next, to obtain blue ocean of Iranian insurance industry in terms of Four Actions Framework, four actions of creating, raising, reducing, and eliminating have been characterized.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image