فصلنامه علمی

 راهنمای تدوین و نگارش مقاله

فصلنامه پژوهشنامه بیمه (IJIR) از سال 1390 توسط پژوهشکده بیمه (IRC) منتشر می شود. IJIR مقالات منتخب را پس از بررسی در قالب فصلنامه به زبان فارسی و با چکیده مبسوط (Extended Abstract) منتشر می کند. هدف این نشریه ارائه مهم ترین رویدادهای صنعت بیمه و الگوی مناسب برای نگارش مقالات در این رشته مهم علمی است که واجد شرایط چاپ درنشریه پژوهشنامه بیمه ایران باشند. نویسندگان باید آثار خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه نشریه (https://jir.irc.ac.ir/?lang=fa) و براساس فرمت نشریه ثبت نمایند. مقالات واصله منتخب پس از بررسی و داوری های مشارکتی منتشر می گردد. 

آدرس نشریه:

فصلنامه پژوهشنامه بیمه

پژوهشکده بیمه

شماره 43، خیابان سرو غربی، میدان کاج، سعادت آباد، تهران، کد پستی 1998758513 ایران

سامانه نشریه:  https://jir.irc.ac.ir/?lang=fa

ایمیل ناشر: publisher@irc.ac.ir

ایمیل سردبیر: editor@irc.ac.ir

ایمیل نشریه:

Ijiresearch.2011@gmail.com

ijir@irc.ac.ir
تلفن: 2209 2265

نمابر: 2209 2265

قبل از شروع:

اخلاق در نشر

خط مشی اخلاق نشر پژوهشنامه بیمه (IJIR) بر اساس دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر (COPE) و منطبق با آیین‌نامه‌های رفتاری هیئت تحریریه کمیته بین‌المللی IJIR تعیین شده است. خوانندگان، نویسندگان، داوران و دبیران پژوهشنامه بیمه ایران باید ابتدائا از این سیاست های اخلاقی پیروی کنند. خط مشی اخلاقی پژوهشنامه بیمه ایران، ملزم به پیروی از مقررات کمیته اخلاق نشرمی باشد و  مقالات پژوهشی ارسال شده به نشریه را در شماره مربوطه پس از داوری های مشارکتی(Peer Review)  و بر اساس پیشنهاد داوران و اعضای هیئت تحریریه نشریه منتشر نماید. خط مشی اخلاقی انتخاب یک مقاله تاکید بر مشورت سردبیر در تصمیم گیری با سایر دبیران و داوران دارد. داوران لازم است مقالات پژوهشی را بر اساس محتوای ارسالی به صورت محرمانه ارزیابی کنند. داوران همچنین از طریق نشریه به نویسندگان پیشنهاد می کنند که کیفیت مقاله پژوهشی را با نظرات فنی خویش بهبود بخشند. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که کار تحقیقاتی ارسالی آنها اصیل است و در جای دیگری و به هیچ زبانی منتشر و ارسال نشده است. قوانین و قراردادهای مربوط به حق چاپ باید توسط نویسندگان رعایت شود. هر نوع سرقت ادبی رفتار نشر غیراخلاقی و غیرقابل قبول است. برای اطلاع و اطمینان از عدم انتشار متون مشابه و کپی برداری فارسی به آدرس زیر https://www.noorsoft.org/fa/sites/List/?keyword=14581 و همچنین برای اطمینان از عدم کپی برداری بخش انگلیسی مقاله به آدرس زیر مراجعه گردد:http://publicationethics.org.

فرآیند بررسی داوری مشارکتی

به منظور حفظ و توسعه سیستم داوری مشارکتی، نویسندگان در صورت تمایل در فرآیند داوری مشارکتی برای ارزیابی مقالات دیگران به عنوان داور می توانند درخواست نموده و مشارکت نمایند. در صورت اقتضا، نویسندگان موظفند موارد بازپس گیری و/یا تصحیح اشتباهات را به دبیران و ناشر نشریه ارائه دهند. کلیه مقالات ارسالی به نشریه IJIR حداقل برای یک دور بررسی خواهند شد. نشریه IJIR یک خط مشی بررسی دوگانه را اتخاذ می کند. بررسی داوری در نشریه پژوهشنامه بیمه ایران دارای فرآیند دو سو کور می باشد و داوران و نویسندگان یک دیگر را نمی شناسند. پس از ارسال مقاله به سامانه بصورت آنلاین، سامانه بلافاصله به دفتر نشریه اطلاع رسانی نموده و پس از گذراندن یک بررسی کیفی اولیه توسط سردبیر، مقاله به دو یا چند داور تخصصی ارسال کی گردد. پس از دریافت نظرات داوران، عضو تیم تحریریه تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید. از آنجایی که داوران گاهی اوقات با یکدیگر موافق نیستند، تصمیم نهایی ارسال شده به نویسنده ممکن است دقیقاً منعکس کننده توصیه های هیچ یک از داوران نباشد. تصمیم پس از هر دور بررسی مشارکتی ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

 1. بدون هیچ تغییر پذیرش می شود (Accept).
 2. با تجدید نظر جزئی (Minor revisions) به نویسنده جهت تصحیح جزئی عودت داده می شود.
 3. با تجدید نظر اساسی (Major revisions) به نویسنده جهت تصحیح اساسی عودت می گردد. نسخه اصلاح شده برای یک دور دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معمولاً برای داوران اصلی ارسال می شود و یا سردبیر شخصا تصمیم گیری می نماید.
 4. مقاله تسلیمی بسیار ضعیف و یا در حوزه علمی نشریه نبوده و بدون انجام داوری رد می شود (Reject) می شود. 

تهیه و تسلیم مقاله

 • مقاله باید به زبان فارسی همراه با چکیده مبسوط انگلیسی و بر اساس دستور زبان صحیح و اصطلاحات مناسب فارسی و انگلیسی نگارش گردد.
 • مقاله باید با فونت نازنین 11 و در فرمت MS-Word یک ستونه با حاشیه 2.5 سانتی متر در هر طرف تایپ و ارائه گردد.
 • پس ار ثبت الکترونیکی مقاله در سامانه نشریه، یک شماره شناسه ارسالی (Submission ID) به دست می آید.
 • نویسنده مجاز به ارسال مجدد و اخذ بیش از یک شناسه برای یک مقاله نمی باشد. ارسال بیش از یک نسخه از یک مقاله منجر به از دست دادن شانس بررسی مقاله ثبت شده اولیه را نیز می شود.
 • مقاله باید به همراه با یک نامه پوششی (Covering Letter) شامل عنوان و نام نویسنده(ها) و آدرس دانشگاهی همراه باشد.
 • توجه شود که آدرس نویسندگان خصوصی و وابستگی های غیر دانشگاهی نباشد.
 • در نهایت، بسیار مهم است که بخش های مختلف یک مقاله باید براساس زمان های افعال سازماندهی شود:

بکارگیری زمان در مقاله نویسی

بخش های یک مقاله

زمان

اهداف

حال

چکیده

گذشته

مقدمه

حال

مرور ادبیات

گذشته

مواد و روش ها

گذشته

نتایج و بحث

حال

عناوین جداول و اشکال

حال

نتیجه گیری

حال

پیشنهادها

آینده

  

نوع مقالات قابل انتشار در پژوهشنامه بیمه ایران

 • مقالات پژوهشی اصلی (Original Researc Paper)
 • مقالات مروری (Review Paper)
 • مطالعات موردی (Case Study)
 • مطالعات ارتباطی کوتاه (Short Communication)

 ساختار کلی مقاله

مقاله باید با فاصله یک خط در فرمتMS Word  تایپ شود و به صورت الکترونیکی از طریق سیستم سامانه نشریه ارسال گردد. پس از ارسال مقاله، نویسنده یک شماره شناسه به منظور پیگیری پیشرفت داوری دریافت می کند. مقالات ارسالی باید دارای 9 عنوان اصلی و بر اساس نوع مقاله به شرح زیر داشته باشد (مقاله مروری فاقد بندهای 5 و 6 می باشد):

1- عنوان به زبان فارسی و انگلیسی

2- خلاصه انگلیسی به صورت چکیده مبسوط

3- چکیده فارسی

4- مقدمه

5- مواد و روش ها

6- نتایج و بحث

7- نتیجه گیری

8- مشارکت نویسندگان در انجام پژوهش و نگارش مقاله

9- تقدیر و تشکر

10- تعارض منافع

11- دسترسی آزاد

12- یادداشت ناشر

13- منابع و مراجع به زبان انگلیسی

 عنوان مقاله

 • عنوان مقاله باید در راستای اهداف اصلی تحقیق طرح گردد و کوتاه و مختصر در توصیف محتوای مقاله بیان گردد.
 • عنوان ترجیحاً بین 12 تا 17 کلمه باشد.
 • مکان، شهر یا کشوری که تحقیق در آن و یا در مورد آن انجام شده نباید در عنوان درج شود.
 • علاوه بر ارائه عنوان مقاله، یک عنوان کوتاه جهت سربرگ های مقاله نیز ارائه شود.
 • از عبارات اضافی در شروع عنوان مانند "مطالعه ..."، "بررسی تجربی ...."، "نتایج ...."، "روش های ...." اجتناب وزریده شود.
 • عنوان نباید شامل بیش از دو آدرس برای هر نویسنده باشد.

 نام نویسندگان

 • حرف اول نام نویسنده باید قبل از نام خانوادگی درج شود. همچنین در بخش انگلیسی نام اول نویسندگان به صورت حروف اول نام (initial)  نوشته شود.
 • نام نویسندگان باید بر اساس ارزش مشارکت آنها مرتب شود.
 • رتبه علمی نویسندگان نباید در ابتدای آدرس نویسنده درج شود.
 • در بالای نام خانوادگی نویسنده مسئول با ستاره مشخص گردد.

  خلاصه

 • چکیده باید اطلاعات مختصری را در چهار بخش زیر ارائه دهد:
 • پیشینه و اهداف
 • روش ها
 • یافته ها
 • نتیجه گیری
 • تعداد کلمات چکیده باید بین 300 تا 600 کلمه باشد.
 • منابع نباید در چکیده درج شود.
 • از اختصارات در چکیده خودداری شود.
 • محتوای چکیده باید مختصر و حداکثر شامل چهار تا پنج یافته باشد.
 • داده های کمی مطالعه باید در متن چکیده و در بخش یافته ها گنجانده شود.

لازم است چکیده لاتین مقاله، حتما توسط افراد متخصص انگلیسی زبان که به موضوع مقاله آشنایی دارند، ویرایش شده باشد.

 کلمات کلیدی

 • کلمات کلیدی باید بین 4 تا 7 کلمه محدود شود.
 • کلمات کلیدی باید بر اساس حروف الفبا در زیر چکیده نوشته شوند و بین آن ها سمی-کالن قرار گیرد.
 • کلمات کلیدی باید با حرف بزرگ شروع شوند.
 • آدرس ایمیل، شماره تلفن و ORCID نویسنده مسئول باید ارائه شود.

 مقدمه

 • مقدمه اهمیت و اهداف تحقیق انجام شده را بیان می کند.
 • مقدمه شامل مروری بر موضوع و ادبیات تحقیق با ذکر مراجع مرتبط با استفاده از سبک ارجاعات نشریه بر اساس سیستم APA است.
 • مقدمه به بیان، تبیین و مقایسه مطالعات پیشین با پژوهش ثبت شده به منظور توجیه نیاز به انجام تحقیق می پردازد.
 • تغییر در بیان منابع سایر نویسندگان، تخلف حرفه ای محسوب می شود.
 • مواد، روش ها، نتایج و نتیجه گیری های به دست آمده از تحقیق نباید در مقدمه گنجانده شود.
 • در بخش مقدمه مشکلات خاص مورد بررسی قرار گرفته و راهبردهای اتخاذ شده برای انجام تحقیق براساس موارد زیر طرح می گردد:
  • چرا این تحقیق مهم است؟
  • این مطالعه چه ارتباطی با مطالعات و آثار علمی مشابه پیشین دارد؟
  • اهداف و پیامدهای اولیه و ثانویه مطالعه چیست؟
  • ارتباط طرح و فرضیه های تحقیق با یکدیگر چگونه است؟
  • مفاهیم نظری و عملی مرتبط با تحقیق چیست؟
 • نقل قول ها، ارجاع به ادبیات موضوع یا مطالب پیشنهادی برای مطالعه ترجیحاً در مقدمه نوشته شود.
 • ارجاعات در مقاله اصیل ترجیحاً تا حد امکان بیشتر از ده سال قدمت نداشته باشند.
 • به منظور ارتقاء کیفی مقاله، سعی شود از مراجع مقالات چاپ شده در ژورنال های نمایه شده در Web of Science و Scopus استفاده گردد.
 • از درج پانوشت (Footnote) در مقاله اجتناب ورزد.
 • مکان و تاریخ تحقیق انجام شده در انتهای مقدمه ذکر شود.

 مواد و روش ها

این بخش زمانی خود را نشان می دهد که دستاوردهای تجربی و کافی ارائه شده باشد.

 • نوع تحقیق و فرضیه ها به وضوح بیان شود.
 • روش های علمی و اصول دخیل در مطالعه باید به وضوح بیان شود.
 • واحدهای اندازه گیری باید با واحدهایSI Unit  بیان شوند.
 • ارجاع دقیق به ادبیاتی که آزمایش های انجام شده در مطالعه را توصیف می کند یا داده های آماری باید انجام شود.
 • تمام شکل ها و نمودارها باید با فرمت XLS با استفاده از Excel ایجاد و ارسال شوند.
 • کلیه عکس ها یا تصاویر باید با فرمت JPEG با وضوح 300 dpi ارسال شوند.
 • تمام معادلات و فرمول های ریاضی باید با استفاده از جعبه ابزار معادلات مایکروسافت word ایجاد شوند.
 • همه نقشه ها باید مقیاس و جهت شمال را نشان دهند.

 نتایج و بحث

 • نتایج و بحث باید شامل جداول و اشکال به دست آمده از عملیات پژوهشی، بحث و استدلال در مورد نتایج و نوآوری ها و نیز بحث در مورد اعتبارسنجی نتایج به دست آمده باشد. نتایج و بحث باید شامل موارد زیر باشد.
 • نتایج مطالعه تشریح شود و داده ها باید تا حد امکان مختصر ارائه شوند.
 • نتایج در صورت لزوم با استفاده از جداول و اشکال نشان داده شوند. با این حال، باید از جداول و اشکال بزرگ اجتناب شود.
 • بخش بحث باید تفسیری از اهمیت نتایج به دست آمده با ارجاع به کارهای مشابه انجام شده توسط سایر نویسندگان ارائه دهد.
 • برای سازماندهی تمام داده ها به روشی هوشمند، از جداول و شکل ها استفاده شود: جداول برای نشان دادن مقادیر دقیق استفاده می شود، در حالی که از اشکال برای نشان دادن الگوها یا اثر یک اتصال استفاده می شود.
 • طرح داده ها بدون مراجعه به متن، خواننده باید قادر به درک شکل ها و جداول باشد.
 • از هر دو جدول و شکل برای نمایش داده های یکسان استفاده نشود.
 • جهت هر جدول و شکل باید یک نمایش متنی ارائه شود که نتایج اصلی را برجسته کند. بخش نتیجه باید در حین ارائه اطلاعات مختلف از زمان های متعدد استفاده کند.
 • یافته ها و تفاسیر ارائه شده باید نشاندهنده تطابق و یا عدم تطابق با تحقیقات پیشین را نشان دهد.
 • مفاهیم نظری و عملی باید مورد بحث قرار گیرند.
 • آثار مختلف موجود در ادبیات که این موضوع را پوشش می‌دهند و اینکه چگونه این کار به حوزه وسیع‌تر پژوهش کمک می‌کند در پایان بخش مورد بحث قرار می‌گیرد.

 اشکال

 • اشکال و تصاویر باید در آثار هنری با کیفیت بالا، و درDPI 200-300 باشد. کلیه جداول و شکل ها باید در متن مقاله قرار گیرند. اشکال باید واضح و خوانا، و دارای مقادیر خوانا و واضح عرضه شوند که قابل چاپ در نشریه باشد.
 • هر شکل باید شرح مختصری در متن مقاله داشته باشد که دقیقاً آنچه را تصویر نشان می‌دهد، توصیف کند.
 • عناوین اشکال باید واضح و کامل ارائه شوند.
 • همه عناصر موجود در شکل باید در عنوان شکل شناسایی و از کادرها، دایره ها و غیره به عنوان نقاط مختصات در نمودارها استفاده شود.
 • هیچ تصویر برداشت شده از Google Earth پذیرفته نمی شود.
 • نقشه ها باید با لوگوهای جهت یابی جغرافیایی شمال و جنوب و همچنین مقیاس نقشه همراه باشد.

 نتیجه گیری

بخش نتیجه گیری باید نوآوری های مهم پژوهش را توضیح داده و آنرا برجسته نشان دهد و ارزش افزوده یافته های اصلی را بدون ارجاعات بیان کند. از آنجایی که بخش نتیجه‌گیری یکی از مهم‌ترین عناصر یک مقاله است، بنابراین باید در حداقل نیم صفحه از نظر علمی و محتوایی گسترش یابد. نتیجه گیری شامل خلاصه ای از تحقیق و ارائه نتیجه بصورت مفهومی می باشد.

 سهم مشارکت هر نویسنده

   سهم هر نویسنده در انجام تحقیق باید باید به طور جداگانه و مختصر ارائه گردد.

 سپاسگزاری و قدردانی

 • یک بیانیه سپاسگزاری و قدردانی از افراد یا سازمان ها یی که بطور غیر مستقیم در راستای انجام تحقیق مشارکت داشته اند لیکن در زمره نویسندگان و محققین تحقیق نمی باشند، ارائه شود.
 • در صورت حمایت مالی یا تامین مالی در انجام پژوهش، نویسندگان موظف به قدردانی از حمایت کننده مالی خود قدردانی کنند. نام سازمان ها، گواهینامه های اعطایی و اطلاعات مربوطه باید به طور کامل و واضح بیان شود.

 تعارض منافع

نویسنده (گان) باید هرگونه تضاد منافع احتمالی را به منظور انتشار مقاله خود اعلام کنند. متن زیر باید عینا در مقاله گنجانده شود:

«نویسنده اعلام می کند که هیچ تضاد منافعی در مورد انتشار تحقیق ثبت شده وجود ندارد. علاوه بر این، موارد اخلاقی از جمله سرقت ادبی، رضایت آگاهانه، رفتار نادرست، جعل و/یا جعل داده ها، انتشار مضاعف و یا سوء رفتار به طور کامل توسط نویسندگان رعایت شده است".

 دسترسی آزاد

متن زیر باید در مقاله درج گردد:

©2023  نویسنده (نویسندگان):  این مقاله دارای مجوز بین المللی از Creative Commons Attribution 4.0 است که اجازه استفاده، اشتراک گذاری، اقتباس، تولید مجدد، و تکثیر با ذکر امکان ایجاد تغییرات، را در هر رسانه یا قالبی، تا زمانی که اعتبار مناسب به نویسنده (نویسندگان) اصلی و ماخذ با قید لینک به مجوزCreative Commons   را می دهد. تصاویر یا سایر محتوای شخص ثالث در این مقاله در مجوز Creative Commons مقاله گنجانده می شود، مگر اینکه در متن اعتبار محتوا به نحو دیگری ذکر شده باشد. اگر مطالب در مجوز Creative Commons مقاله گنجانده نشده باشد،  استفاده از آنها قانونا" مجاز نمی باشد و در اینصورت باید مجوز استفاده مستقیماً از دارنده حق چاپ دریافت گردد. برای مشاهده نسخه ای از این مجوز به آدرس زیر مراجعه کنید: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

یادداشت ناشر

متن ذیل باید در متن تحقیق گنجانده شود:

ناشر پژوهشنامه بیمه ایران با توجه به ادعاهای حقوقی در نقشه های منتشر شده و وابستگی های سازمانی بی طرف باقی می ماند.

 منابع

 • مراجع در منابع فارسی نیز باید به طور دقیق به انگلیسی ترجمه شوند. درج کلمه (In Persian) در پایان هر مرجع فارسی ضروری است.
 • کلیه نویسندگان یک منبع باید در فهرست منابع تماما گنجانده شوند
 • فهرست منابع باید با استنادهای متن مقاله همخوانی داشته و در هر دو مکان مطابقت و موجود باشد.
 • دوره و شماره مرجع باید به طور دقیق ذکر شود.
 • تعداد صفحات هر مرجع باید محاسبه شده و در انتهای هر مرجع به عنوان "کل صفحات" با حروف بولد اضافه شود.
 • مراجع باید ابتدا بر اساس حروف الفبا مرتب شوند و سپس بر اساس سیستم APA یا Harvard به ترتیب زمانی مرتب شوند. بیش از یک مرجع از یک نویسنده (نویسندگان) یکسان در همان سال باید با حروف "الف"، "ب"، "ج" و غیره که پس از سال انتشار قرار داده شده اند درج شوند.
 • در متن مقاله استنادات به شکل زیر درج می گردد:
 • یک نویسنده: نام خانوادگی نویسنده (بدون ذکر نام اول) و سال انتشار.
 • دو نویسنده: نام هر دو نویسنده و ما بین دو نام "and" اضافه شود به همراه سال انتشار.
 • سه یا چند نویسنده: نام نویسنده اول به دنبال ".et al.,"بصورت ایتالیک و سال انتشار.
 • استنادها ممکن است مستقیماً (یا در پرانتز) درج شوند. گروه های منابع باید ابتدا بر اساس حروف الفبا و سپس به ترتیب زمانی فهرست شوند. مثال: (Allan, 1996a, 1996b; 1999; Allan and Jones, 2002)
 • منابع مقاله نباید از یک نشریه خاص استخراج شوند. میانگین قابل قبول را می توان حداکثر 5 مرجع از هر نشریه تعیین نمود.
 • تعداد مراجع برای مقالات پژوهشی کمتر از 30 و برای مقالات مروری کمتر از 100 نباشد. تعداد بیشتر مراجع در صورت نیاز اشکالی ندارد.
 • اکیداً توصیه می شود که نویسندگان به جای منابع قدیمی به منابع اخیر از انتشارات نشریات نمایه شده در 10 ساله اخیر استناد نمایند. منابعی استفاده شود که دارای کد doi  باشند.
 • ذکر URL یا استفاده از لینک های اینترنتی در متن مقاله به عنوان مرجع مجاز نمی باشد.
 • استفاده از منابع نمایه شده در پایگاه Web of Science یا Scopus ترجیح داده می شوند تا برای کیفیت مطالعه و استناد بهتر استفاده شوند.
 • تمام نشریات موجود در مراجع باید به اختصار نوشته شوند. به عنوان مثال. نشریه پژوهشنامه بیمه:

(Iranian Journal of Insurance Research)  به صورتJ. Insurance Res.  Iran. و بدون حروف ربط نوشته می شود. برای یافتن فهرست اختصارات  بصورت اتوماتیک، به لینک زیر مراجعه شود:

http://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations/

نمونه ای از نوشتن یک مرجع استاندارد برای نمونه:

Alavi Dehkordi, A.R.;  Shahbazinia, M.; Izanloo, M.m (2022). The objectives of the orinciple of insurance subrogation with an emphasis on judicial procedure (A comparative study of the legal systems of Iran and England). Iran J. Insurance Res., 11(2): 9-37 (29 pages).

نگارش فارسی و انگلیسی

تمامی مقالات در پژوهشنامه بیمه به زبان فارسی همراه با چکیده مبسوط به زبان انگلیسی نگارش می شود. متن مقاله باید به زبان فارسی و انگلیسی صحیح نوشته شود. به نویسندگان پیشنهاد می گردد تا بمنظور حذف اشتباهات دستوری و یا املایی احتمالی در تدوین تحقیق خود پیش از ثبت در سامانه نشریه از خدمات ویرایشی موسسات ذیربط کمک گیرند.

 نگارش کتاب، فصل کتاب، کنفرانس و رساله در فهرست منابع

 Book 

Davis, M.L., (2005). Introduction to Insurance Industry, 3rd. Ed. McGraw Hill Inc. 

Book chapter 

Mettam, G.R.; Adams, L.B., (1999). How to prepare an electronic version of your article, in: Jones, B. S., Smith, R. Z. (Eds.), Introduction to the electronic age. E-Publishing Inc., New York. 

Conference paper 

Brown, J., (2005). Evaluating surveys of transparent governance. In UNDESA, 6th. Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27 May. United Nations: New York. 

Dissertation 

Trent, J. W. (1975). Experimental acute renal failure. Ph.D. Dissertation, University of California. USA.

نویسندگی

همه نویسندگان مشارکت کننده باید واجد شرایط نویسندگی باشند. ترتیب نام نویسندگان باید براساس توافق مابین نویسندگان انجام پذیرد. همه نویسندگان باید در تهیه پیش نویس مقاله یا بازنگری بر اساس نظر داوران مشارکت داشته باشند، نسخه نهایی مقاله (Galley Proof) را باید همه نویسندگان خوانده و ارسال آن به نشریه را تایید نمایند. بهرحال مسئولیت نهایی با نویسنده مسئول به نمایندگی دیگر نویسندگان یک مقاله می باشد. شرح و وظایف جزئیات نویسندگی در لینک زیر در سامانه نشریه ارائه شده است: http://www.IJIR.net/data/IJIR/news/authorship_form.docx

 خطا در مقالات منتشر شده

هنگامی که نویسنده یا نویسنده‌ای متوجه خطا یا نادرستی قابل توجهی در اثر منتشر شده خود می‌شود، موظف است که فوراً به سردبیر یا ناشرنشریه اطلاع دهد تا مقاله را پس بگیرد یا تصحیح کند. در نهایت، نویسنده مسئول باید اطمینان حاصل کند که تمامی نویسندگان مرتبط در مقاله، نسخه نهایی مقاله را دیده و تایید کرده و با ارسال آن برای انتشار موافقت کرده‌اند. در صورت بروز هرگونه خطایی بنا به درخواست رسمی نویسنده مسئول، ناشر تشخیص می دهد که اشتباهات از نظر علمی منطقی هستند، لذا فرم تغییر تالیف در اختیار نویسنده مسئول قرار می گیرد که باید تکمیل شود و درخواست دقیق نویسنده و اصلاحات کامل نوشته و ارسال شود. در صورت وجود خطاهای غیرقابل قبول از جانب نویسنده، ناشر و سردبیر نشریه، مقاله را از نشریه حذف و به نویسنده برگردانده می شود (Retraction). این اقدام در خصوص خطای نابخشودنی کپی برداری بالاتر از حد مجاز (بیش از 20%) را شامل می گردد. بدیهی است چنین سوء رفتاری برای یک هیات علمی و یا دانشجو تبعات بسیار منفی و بالایی را بدنبال خواهد داشت.

 پیشگیری از سرقت ادبی و نقض در اخلاق نشر

تمامی مقالات تحت بررسی یا منتشر شده در نشریه پژوهشنامه بیمه مشمول غربالگری با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی به نام Noormags برای محتوای فارسی و همچنین iThenticate برای محتوای انگلیسی می شوند. سرقت ادبی نقض جدی و آشکار اخلاق نشر است. سایر تخلفات شامل انتشار تکراری، جعل داده ها، سوء رفتار نویسنده در اعتبار علمی نویسندگان تاثیر نابخشودنی را در بر دارد. بنابراین، اظهارات سرقت ادبی یا تقلبی یا نادرست، رفتار غیراخلاقی از جانب ناشر و سردبیر یک نشریه غیرقابل قبول است و یا ارسال همزمان یک مقاله به بیش از یک نشریه، رفتاری غیراخلاقی و غیرقابل قبول محسوب می شود. لذا ابتدائا دفتر نشریه پس از دریافت مقاله نسبت به تشابه یابی مطالب مقاله اقدام می نماید. کپی برداری (شاخص شباهت) نباید از حد 20% تجاوز کند و تشابه یک منبع نیز نباید از حد 1% تجاوز کند. در غیر این صورت مقاله مستقیماً توسط سردبیر رد خواهد شد و فرصت دیگری برای ارسال مجدد به نویسنده مربوطه داده نخواهد شد. گزارش شباهت یابی درصدی از متن مقاله را نشان می‌دهد که با یک یا چند مقاله منتشر شده همپوشانی دارد. به طور کلی، پژوهشنامه بیمه می تواند کمتر از 20٪ موارد تکراری را برای یک مقاله ارسال شده را نادیده بگیرد.

گزارش مشابهت یابی مقاله:

پژوهشنامه بیمه به منظور صیانت از حقوق مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان در ارزیابی مقالات از سامانه مشابهت یاب استفاده می کند. این نشریه برای مشابهت‌یابی از نرم افزارهای زیر استفاده نموده و از طریق یکی از سامانه های زیر اقدام می نماید و در نتیجه اطمینام از عدم مشابهت یابی کمتر از 20% متن مقاله مینماید. لذا در صورت وجود مشابهت بالاتر از 20% مقاله جهت کاهش مشابهت به نویسنده مسئول جهت اصلاح باز گردانده می گردد.. بدیهی است گزارش مشابهت یاب بخش انگلیسی نیز توسط نشریه و از طریق iThenticate توسط نشریه بانجام خواهد رسید.

سامانه های مشابهت‌یابی زبان فارسی

1- سامانه همانند جو (ایرانداک – وزارت علوم):

2- سامانه همیاب (شرکت سیناوب):

3- سامانه سمیم ‌نور: (مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی: نور):

پوشش نامه

نامه پوششی شامل عنوان مقاله، نویسنده مسئول و جزئیات و آدرس آکادمیک و درجات علمی نویسندگان دیگر، حوزه مورد مطالعه و نوع مقاله است. همچنین نویسنده مسئول باید اعلام کند که مقاله تهیه شده مطابق با راهنمای نویسندگان نشریه پژوهشنامه بیمه ایران تهیه و قالب بندی شده است.

 چک لیست نهایی مقاله

نویسنده مسئول موظف است قبل از پذیرش مقاله، کل بدنه مقاله را با توجه به موارد زیر تنظیم وتسلیم نماید:

 1. مقاله نهایی شده براساس راهنمای نویسندگان نشریه تکمیل شده است و با الزامات مجله مطابقت دارد. (از قبیل؛ متن، جداول، شکل‌ها و عکس‌ها)
 2. مقاله در بخش‌های اصلی مشخص‌شده در راهنمای نویسندگان مطابقت دارد، به‌عنوان مثال، عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، قدردانی‌ها، تضاد منافع و منابع.
 3. نگارش مقاله بازبینی و تصحیح نهائی شده است.
 4. کلیه نویسندگان قبل از ثبت مقاله نهائی به نشریه، اصول اخلاق در نشر، پیشگیری از سرقت ادبی، نقض اخلاق نشر و رسیدگی به موارد تخلف را مطالعه و بررسی کرده اند.
 5. مقاله توسط تمامی نویسندگان فهرست شده خوانده و تایید شده است.
 6. اطمینان از ثبت نام کلیه نویسندگان یک مقاله در سامانه نشریه. در غیر آنصورت نام نویسندگان همکاری که ثبت نام ننموده اند در فهرست چاپ ظاهر نخواهد گردید.
 7. فرم های 6 گانه نشریه به شرح زیر توسط کلیه نویسندگان در صورت نیاز و در زمان خود رویت و امضاء شده باشد تا مسئولیت قانونی در قبال اخلاق نشر رعایت شده باشد.

 فرم های نشریه

 • فرم های نشریه در قسمت راهنمای نویسندگان سامانه نشریه قرار دارد که قابل دانلود و درج اطلاعات مورد نیاز در صورت ضرورت در آنها به صورت MS Word می باشد. بدیهی است در هنگام ثبت نام و تسلیم مقاله، فرم پوشش نامه (1) در قسمت Title Page باید تکمیل و نام واطلاعات نویسنده در آن درج گردد. این فرم در هنگام داوری در دسترس داوران قرار ندارد زیرا که فرایند داوری نشریه به صورت دو سو کور بوده و داوران و نویسندگان قادر به شناسائی یکدیگر نمی باشند.
 • فرم پاسخ به داوری (4) پس از داوری مثبت در اختیار نویسنده مسئول قرار می گیرد که همزمان با تصحیح مقاله در متن مقاله چگونگی پاسخ به داوران را در فرم مذکور براساس هر داور بطور جاگانه درج نماید.
 • فرم های کپی رایت (5) و تعارض منافع (6) پس از پذیرش نهایی به همراه فایل نهائی شده مقاله (Galley Proof) جهت تکمیل و امضاء کلیه نویسندگان و یا با امضاء نویسند مسئول که از جانب دیگر نویسندگان همکار وکالت دارد انجام و تسلیم می گردد. 

1

پوشش نامه

Covering Letter

2

فرم نویسندگی

Authroship Form

3

فرم تغییر نویسندگان

Change of Authorship Form

 

4

فرم پاسخ به داوری

Author Query Form

 

5

فرم کپی رایت یا قرارداد حق چاپ

Copyright Agreement Form

 

6

فرم تعارض منافع

Conflict of Interest Form

 

 پس از پذیرش

استفاده از شناسه دیجیتال (DOI)

پس از پذیرش مقاله، ناشر شناسه دیجیتال (DOI) را برای استناد و پیوند به اسناد الکترونیکی اختصاص می دهد. DOI شامل یک رشته کاراکتر عددی منحصر به فرد است که توسط ناشر پس از انتشار اولیه الکترونیکی به سند اختصاص داده می شود. DOI اختصاص داده شده هرگز تغییر نمی کند و به عنوان شناسه دائمی مقاله شناسائی می گرد.

 نسخه‌ چاپ شده مقاله

پس از انتشار مقالات تصحیح شده نهایی، نسخه‌های چاپ شده را می‌توان از سامانه نشریه دانلود نمود.

 دسترسی به مقاله

نویسندگان و محقیقین می توانند مقالات را از طریق سامانه نشریه به صورت رایگان دانلود نمایند.  http://IJIR.net/contacts?_action=login