فصلنامه علمی
مقاله علمی
ارزیابی روند کارایی محصولات شرکت‌های بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی)

محمد اسماعیلی؛ کیومرث شهبازی

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1397، صفحه 230-243

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.04.01

چکیده
  کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکت‌های فعال در بازار کسب‌وکار است و شرکت‌های بیمه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه‌ای شرکت‌های بیمه شامل رشته‌های بیمه‌ای آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، در سه دورۀ زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ...  بیشتر

مقاله علمی
طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکت‌های بیمه در ارائۀ این خدمت

سید امیررضا ابطحی؛ یعقوب رشنوادی؛ رامین قدیمی

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1397، صفحه 244-259

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.04.02

چکیده
  یکی از مهم‌ترین ارکان بهبود خدمات بهداشت و درمان، وضعیت بیمه‌های تکمیلی درمان است که باعث افزایش دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی می‌شود. بیمۀ تکمیلی درمان در کنار بیمه‌های پایۀ درمان با سهم نزدیک به 18 درصد از پرتفوی صنعت بیمه، نقش مهمی در سیستم سلامت ایران ایفا می‌کند. نکتۀ حائز اهمیت این است که بیمۀ تکمیلی درمان علاوه بر سودآوربودن ...  بیشتر

مقاله علمی
اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه‌های زندگی با استفاده از روش دیماتل فازی

مهدی همایون‌فر؛ زهرا نوزاد

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1397، صفحه 260-272

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.04.03

چکیده
  بیمه‌های زندگی به‌عنوان یکی از انواع بیمه‌ها که با دریافت حق‌بیمه از بیمه‌شدگان، از بازماندگان آنان در صورت مرگ پیش از بازنشستگی حمایت می‌کند، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، شواهد حاکی از عدم تمایل عمومی به خریداری بیمه‌های زندگی است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال ...  بیشتر

مقاله علمی
طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی

شهرام کریم‌نژاد؛ رضا نجف بیگی؛ کرم‌اله دانشفرد؛ اکبر عالم تبریز

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1397، صفحه 273-283

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.04.04

چکیده
  مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به‌گونه‌ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی‌نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تأمین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت‌شناختی و بحران‌های اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به‌عنوان یک راهکار، ...  بیشتر

مقاله علمی
نوآوری‌ها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

صادق بهرامی فیل‌آبادی؛ علیرضا پوراسماعیلی؛ حسن نجفی اصل

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1397، صفحه 284-293

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.04.05

چکیده
  نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سال‌های 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوری‌ها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک ...  بیشتر

مقاله علمی
مسئولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به خسارت‌های بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه

حمید ابهری؛ محمد قربانی جویباری

دوره 7، شماره 4 ، مهر 1397، صفحه 294-303

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.04.06

چکیده
  طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانون‌گذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه ...  بیشتر