فصلنامه علمی
مقاله علمی
نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران

یحیی حساس یگانه؛ نادر مظلومی؛ نسیم کردستانی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1392، صفحه 78-92

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.02.01

چکیده
  امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که می‌تواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکت‌ها قرار گرفته است. سهام‌داران یک شرکت، دیدگاه‌های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال می‌‌کنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی‌شدن شرکت‌های بیمه و ورود آن ها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی ...  بیشتر

مقاله علمی
تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی

سید غلامرضا جلالی نائینی؛ محمد مهدوی مزده؛ حمیدرضا نورعلیزاده

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1392، صفحه 93-107

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.02.02

چکیده
  مقررات‌زدایی و به‌طور خاص لغو انحصار ورود، از مهم‌ترین تغییراتِ نهادی صنعت بیمه در دهه گذشته به‌شمارمی‌رود. در اکثر کشورهای جهان تحقیقات بسیاری پیرامون تجزیه‌و‌تحلیل اثر تغییر نهاد بر صنعت انجام شده است. اما با توجه به بررسی صورت گرفته، تغییرات نهادی و کارایی صنعت بیمه‌ ایران به‌صورت توأمان مطالعه نشده است. این مقاله ضمن مرور ...  بیشتر

مقاله علمی
ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه-بانک از دیدگاه خبرگان

سارا بیک‌محمدی؛ ابراهیم عباسی؛ علیرضا دقیقی اصلی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1392، صفحه 108-120

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.02.03

چکیده
  هدف این مقاله، پیشنهاد الگوی کاربردی جهت شرکت‌های بیمه-بانک در ایران است. برای این منظور با بررسی شرکت‌های موفق در جهان، چهار مدل متداول بیمه-بانک استخراج شده و از کارشناسان در مورد  امکان‌سنجی اجرای این مدل‌ها به روش TELOS نظرسنجی به عمل آمده است. همچنین سه مؤلفه نوع محصولات، نحوه عرضه خدمات و روش درآمدی بانک نیز برای هر یک از مدل‌ها ...  بیشتر

مقاله علمی
9 مطالعه‌ تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران

محسن ایزانلو؛ فریبا فولادگر

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1392، صفحه 121-133

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.02.04

چکیده
  نفع قابل ‌بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه‌های خسارت محدود مانده و در حوزه‌ بیمه‌های اشخاص به موجب ماده‌ 23 قانون بیمه‌ ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه‌شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه‌ای - هم در بیمه‌های ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی نهادها و کسب‌وکارهای پشتیبان مورد نیاز، جهت توسعه بیمه زندگی ایران

محمود متوسلی؛ غدیر مهدوی؛ یحیی میرزائی پری

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1392، صفحه 134-147

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.02.05

چکیده
  عدم رشد و توسعه بیمه زندگی همواره از مسائل پیش‌روی صنعت بیمه بوده است. براین‌اساس استفاده از رویکرد جامع برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله ضروری به‌نظرمی‌رسد. بنابراین با توجه به جامعیت رویکرد نهادی، این رویکرد، مبنای علمی و میدانی تحقیق حاضر قرار گرفته است.هدف از این مطالعه، شناسایی نهادها و کسب‌وکارهای پشتیبان بیمه زندگی کشور ...  بیشتر

مقاله علمی
رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی

خدایار ابیلی؛ مجتبی زارع خلیلی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1392، صفحه 147-150

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.02.06

چکیده
  با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش، این تحقیق به منظور مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در یک شرکت بیمه‌ای به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از پرسش‌نامه‌های محقق‌ساخته استفاده شده است که روایی آن ها توسط استادان مجرب در این زمینه تأیید شد و به‌علاوه ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه

حامد دهقانیان؛ الهام صبور؛ علی‌رضا حجتی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1392، صفحه 151-174

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.02.07

چکیده
  عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش‌بینی تمایل افراد به بقای سازمان می‌‌باشد و از اتلاف سرمایه‌ها جلوگیری می‌‌کند. براین‌اساس پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می‌‌کند. جامعه هدف، یک شرکت بیمه‌ای ...  بیشتر

مقاله علمی
نسبت‌های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در ایران

فرخ برزیده؛ عیسی پریزادی؛ آرمان احمدی‌زاد

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1392، صفحه 175-184

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.02.08

چکیده
  طراحی سیستمی که قادر به پیش‌بینی ناتوانی مالی شرکت‌های بیمه باشد از اهم وظایف نهاد نظارت بیمه‌ای هر کشوری است، اما با وجودی که در سطح جهان مدل‌ها و سیستم‌های فراوانی بدین منظور طراحی شده‌اند، به دلیل محدودیت‌های خاص مربوط به صنعت بیمه ایران، امکان به کارگیری چنین مدل‌هایی در صنعت بیمه ایران وجود ندارد. با‌‌این‌‌حال وجود سیستمی ...  بیشتر