فصلنامه علمی
مقاله علمی
ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌‌های بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده)

سعید صفری؛ سجاد مرادی دولیسکانی؛ حسین رئیسی قربان آبادی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.01.01

چکیده
  در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکت­های بیمه با بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال و بر اساس دسته‌بندی انجمن حرفه‌ای بیمۀ مرکزی ایران در یکی از 4 دستۀ عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری‌مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحلۀ ...  بیشتر

مقاله علمی
رابطۀ توانگری با متغیرهای مالی شرکت‌های بیمه

علی مطیعی؛ علی اسماعیل زاده؛ آزیتا جهانشاد

دوره 6، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.01.02

چکیده
  اصلی‌ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطۀ بین 7 متغیر مالی شرکت‌های فعال در صنعت بیمۀ ایران را با حاشیۀ توانگری آن‌ها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه‌گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیۀ عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه‌گری»، و «اندازۀ ...  بیشتر

مقاله علمی
تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدل‌‌های لوجیت

طاهره جاهد؛ قدرت الله امام وردی؛ علیرضا دقیقی اصلی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 27-40

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.01.03

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و عوامل مؤثر بر ریسک افراد با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار است. روند این تحقیق به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل لوجیت، اثر متغیرهای مستقل از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضیعت زناشویی، وضعیت فعالیت، بعد خانوار ...  بیشتر

مقاله علمی
بیمۀ مسئولیت و خسارت‌های وارده در فضای مجازی

مصطفی السان؛ رضا کلانتری؛ سیدهادی سجادی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.01.04

چکیده
  گسترش روزافزون بهره‌گیری از فضای مجازی برای فعالیت‌های مختلف، مخاطرات جدیدی را موجب شده است که سابقه‌ای نداشته و در عین حال از حیث تأثیری که بر حریم خصوصی و فضای کسب‌و‌کار دارند، دارای اهمیت هستند. این مقاله، با تکیه بر مطالعات تطبیقی و با توجه به نیازهای بازار فناوری اطلاعات کشورمان، در پی تشریح مفهوم «بیمۀ مسئولیت و خسارت‌های ...  بیشتر

مقاله علمی
مدل‎سازی پیش‎بینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی)

علی بقائی؛ منیره حسینی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.01.05

چکیده
  با اشباع بازارها، سازمان‌ها دریافته‎اند که باید حفظ مشتریان، به‌خصوص مشتریان باارزش، در مرکز راهبردهای مدیریتی آنان قرار گیرد چراکه هزینۀ جذب مشتریان جدید بیشتر از هزینۀ نگهداری مشتریان موجود است. صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی نیست و به دلیل هزینۀ جابجایی اندک، با مشتریانی روبه‌رو است که تمایل دارند شرکت فعلی خود را تغییر دهند. ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ حسین فارسی زاده؛ داراب طیبی؛ فرشته فلاحی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 65-77

https://doi.org/10.22056/ijir.2017.01.06

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکت‌های بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها در زمرۀ تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت‌های بیمه در استان ایلام که تعداد آن‌ها ...  بیشتر