فصلنامه علمی
مقاله علمی
رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه

سعید صحت؛ نادر مظلومی؛ حمید فخیمی محمد‌پور

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 181-202

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.02.01

چکیده
  به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت‌پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت‌های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به‌عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها یاد می‌شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه است. همچنین، ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای

علی دهقانی؛ علی‌رضا دقیقی اصلی؛ فاطمه پورولی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 203-217

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.02.02

چکیده
  باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت و نقش بسزای این آموزش‌‌ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره‌‌های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می‌‌شوند. لذا مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش‌‌های ضمن‌‌خدمت حرفه‌‌ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ...  بیشتر

مقاله علمی
کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین

سفیرا تعجبیان؛ امین حسن‌زاده

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.02.03

چکیده
  بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ در فرضیه استقلال بین طول عمر زوجین ممارست می‌ورزند. برای محصولاتی که سودی مشروط باتوجه به ترکیبی از وضعیت بقای زندگی توأم زوجین ‌پرداخته می‌شود، به مدلی با تأثیرگذاری باقی‌مانده زندگی یکی بر دیگری نیازمندیم و فرضیة استقلال طول عمر زوجین کارآمد نیست؛ استفاده از مدل مذکور، تأثیر اقتصادی چشمگیر بالقوه‌ای ...  بیشتر

مقاله علمی
رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس نسبت‌‌ها و متغیرهای مالی بااستفاده از روش‌های‌‌ تصمیم‌گیری ‌‌چندشاخصه (MADM)

مریم پرچمی سرقین؛ رضا راعی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 233-247

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.02.04

چکیده
  تعیین وضعیت مالی شرکت‌‌های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی‌نفعان صنعت بیمه، امری ضروری است. به‌دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل‌‌های تعیین ناتوانی مالی امکان‌پذیر نمی‌‌باشد، بنابراین از روش رتبه‌‌بندی استفاده شده که یکی از مرسوم‌‌ترین روش‌‌های ارزیابی توانگری مالی شرکت‌‌های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش ...  بیشتر

مقاله علمی
ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعه مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمه بورسی و غیر بورسی در ایران)

نسترن حاجی حیدری؛ پویش بهادری؛ سمیه بهستانی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 248-260

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.02.05

چکیده
  در این تحقیق باتوجه به اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد نمایندگی‌های بیمه، درنظرداریم میزان پیشرفت این نمایندگی‌ها را در بهره‌مندی از ابزارهای الکترونیکی بررسی نماییم. جامعه آماری این تحقیق نمایندگی‌های بیمه در سطح کل کشور می‌باشد که نمونه آماری، مشتمل بر 22 نمایندگی بوده که از این تعداد، 18 نمایندگی در تحقیق ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی عدالت و سنجش نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها

یوسف محمدزاده

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 261-281

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.02.06

چکیده
  ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت‌های افراد، نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین‌‌رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به‌ نظر می‌‌رسد. هزینه‌‌های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش‌‌بینی‌بودن و سرسام‌آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه‌‌ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش ...  بیشتر

مقاله علمی
بیمه مهریه

علی اصغر حاتمی؛ هاجر یاسینی‌نیا

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 282-294

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.02.07

چکیده
  در نظام حقوقی اسلام، مهریه به‌عنوان یکی از حقوق مالی عقد نکاح از تعهدات و تکالیف زوج است و در قرآن کریم از آن با تعبیر «صدقاتهن نحله» هدیه‌ای از جانب مرد و نشانه‌ای از صداقت او یاد شده است. بیمة مهریه، نهادی است تا ضمن اینکه امید زنان را در دریافت مهریه افزایش دهد، کاهش آمار بدهکاران مهریه که سیاست حبس‌زدایی دستگاه قضایی است ...  بیشتر

مقاله علمی
تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316

سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری؛ ناهید بنی‌رشید

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1394، صفحه 295-311

https://doi.org/10.22056/ijir.2015.02.08

چکیده
  مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می‌داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به‌عنوان یکی از مرور زمان‌های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد ...  بیشتر