فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

چکیده

نظارت بر شرکت‌های بیمه، همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها بوده است. در بیمه، پرداخت بهای ارائه خدمت پیش از انجام خدمت (پرداخت خسارت) و توانایی ایفای تعهدات توسط متعهد (بیمه‌گر)، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بیمه‌گذاران است، تا جایی که دولت‌ها را وادار به ایجاد قوانینی سخت و محدودکننده نموده است. از جمله این قوانین، وجود توانگری شرکت‌های بیمه در مواجهه با خطر و جبران خسارات ناشی از خطرات بزرگ نظیر بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه است. در ایران تضاد آشکاری بین قوانین بیمه‌ای و حسابداری وجود دارد. با تدوین استاندارد 28 حسابداری در سال 1388 فاصله میان این استاندارد و واقعیت‌های بیمه‌ای آشکار شد. در بیمه همواره برآورد صحیح خسارت و ایجاد ذخیره مکفی برای یک ریسک، در زمان یا مکان نامعلوم مطرح است، ولیکن در استاندارد‌های حسابداری، برای ایجاد یک ذخیره با شرایط فوق به دلیل عدم شناسایی ذینفع یا برآورد صحیح از میزان و زمان بروز خسارت، بدهی شناسایی‌نشده و ذخیره فنی تکمیلی (بلایای طبیعی) را یک بدهی تلقی نمی‌نمایند. در این تحقیق نتایج حاصل از تأثیرات اجرای استاندارد 28 حسابداری و عدم محاسبه ذخیره فنی تکمیلی و همچنین تأثیر افزایش مطالبات شرکت‌های بیمه روی حد توانگری شرکت‌های بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of accounting standard No. 28 implementation and the increase of claims on the insurance companies' Solvency margin

نویسندگان [English]

  • A.H. Jangi
  • A. Asadi
  • S.O. MirAghazadeh

Department of Public-Financial Management, Islamic Azad University, Firuzkoh Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Supervision of insurance companies has always been one of the most important concerns of governments. In insurance, paying the price of providing the service before the service (payment of damages) and the ability to fulfill obligations by the obligee (insurer) is one of the most important challenges facing the insurers, to the extent that it has forced governments to create strict and restrictive laws. Among these laws is the existence of insurance companies' ability to face risk and compensate for losses caused by major risks such as natural disasters or unexpected events. In Iran, there is a clear contradiction between insurance and accounting laws. With the formulation of accounting standard 28 in 2008, the gap between this standard and insurance realities became apparent. In insurance, it is always important to correctly estimate the damage and create a sufficient reserve for a risk, at an unknown time or place, but in accounting standards, to create a reserve with the above conditions due to the lack of identification of the beneficiary or the correct estimation of the amount and time of the loss, the liability Unrecognized and additional technical reserve (natural disaster) is not considered a liability. In this research, the results of the implementation of the 28th accounting standard and the failure to calculate the supplementary technical reserve, as well as the effect of the increase in insurance companies' claims on the insurance companies' solvency limit, have been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solvency Margin
  • Accounting Standard No. 28
  • Technical Equalization Reserve

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image