فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه حقوق تجارت بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، ایران

چکیده

مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت‌های بیمه یکی از دعاوی بیمه‌ای است که به استناد بیمه‌نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی‌گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت‌مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وارث مقصر در مطالبه خسارت از بیمه‌گر می‌باشند. ازسوی‌‌دیگر به نظر بیمه‌گران گرچه مبانی وضع قانون بیمه شخص ثالث ناشی از مصلحت عمومی است، اما با توجه به هدف مستقیم وضع این قانون که حمایت از اشخاص ثالث است و با توجه به جنبه قراردادی بیمه شخص ثالث و مجموعه نظام حاکم بر مسئولیت‌ مدنی باید قائل به عدم امکان مطالبه توسط مقصر حادثه بود. هر کدام از طرفین با توسل به جنبه قراردادی و قانونی بیمه شخص ثالث در صدد دفاع از موضع خود می‌باشند که این مقاله ضمن بررسی نظرات، تلاش دارد مطابقت و مغایرت هریک را با قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی بسنجد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Claiming compensation for the death of traffic accident victims by the guilty heir from the third party insurance policy

نویسنده [English]

  • I. Ghasemi Gardeh

Department of International Trade Law, Islamic Azad University, Damghan Branch, Iran

چکیده [English]

Demanding compensation from insurance companies for the victims of driving accidents by the culprits of the accident is one of the insurance claims that are raised in the courts based on the insurance policy and the third party insurance law. Considering the protective aspect of the third party insurance law, the culprits believe that the scope of protection of this law includes any legal disputes arising from driving accidents and regardless of the rules of civil liability, the rule of action and other related grounds, the heirs of the guilty party are entitled to claim damages from the insurer. Are. On the other hand, in the opinion of insurers, although the basis of the third party insurance law is based on public interest, but considering the direct purpose of this law, which is to protect third parties, and considering the contractual aspect of third party insurance and the system governing civil liability, it should be considered Due to the impossibility of claiming by the culprit of the accident. Each of the parties is trying to defend their position by resorting to the contractual and legal aspects of third party insurance. This article, while reviewing the opinions, tries to measure the conformity and contradiction of each with the legal rules and social interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Party Motor Insurance
  • Blood money
  • Confusion
  • Responsibility
  • Culprit

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image