فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه آمار بیمه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

نظر به اهمیت مدل‌بندی و پیش‌بینی دقیق نرخ مرگ‌ومیر در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حوزه جمعیت‌شناسی و بیمه آمار، در این مقاله، برای نخستین‌بار، به بررسی توانایی روش‎‎ تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین (یک روش ناپارامتری در تحلیل سری‌های زمانی) در مدل‌بندی و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر خواهیم پرداخت. این بررسی بر اساس مقایسه‌ نتایج حاصل از این روش با چند عضو یکی از مشهورترین و پرکاربردترین خانواده‌ها در این حوزه، موسوم به لی-کارتر، انجام شده است. تاکنون، مقاله‌های متعددی در خصوص توانمندی روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین در مدل‌بندی و پیش‌بینی بسیاری از سری‌های زمانی ارائه شده است؛ این اثر‏، تلاش دیگری در جهت بررسی یکی دیگر از قابلیت‌های این روش در مدل‌بندی و پیش‌بینی نرخ مرگ‌و‌میر خواهد بود. از بررسی‌های انجام‌شده می‌توان نتیجه گرفت که در بسیاری از موارد، روش تحلیل مجموعه‌ مقادیر تکین از دقت بالاتری نسبت به اعضای تحت مطالعه خانواده‌ لی-کارتر برخوردار است؛ ازاین‌رو‏، با توجه به ماهیت ناپارامتری این روش‏، در صورت بسط دیگر جنبه‌های نظری آن‏، می‌توان از آن به عنوان روشی توانمند در مدل‌بندی و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of singular value set analysis method in predicting mortality rate with Lee-Carter family methods

نویسندگان [English]

  • M. Zokaei
  • F.S. Alehoseini

Department of Insurance Statistics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Considering the importance of accurate modeling and forecasting of mortality rate in many decisions in the field of demography and statistical insurance, in this article, for the first time, the ability of singular value set analysis method (a non-parametric method in time series analysis) in modeling and forecasting the rate We will pay death.
This review is based on comparing the results of this method with several members of one of the most famous and widely used families in this field, known as Lee-Carter. So far, several articles have been presented regarding the capability of the single value set analysis method in modeling and forecasting many time series; This work will be another attempt to investigate another capability of this method in modeling and predicting mortality rate.




From the investigations, it can be concluded that in many cases, the singular value set analysis method is more accurate than the studied members of the Lee-Carter family; Therefore, due to the non-parametric nature of this method, if its other theoretical aspects are expanded, it can be used as a powerful method in modeling and predicting the mortality rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortality rate
  • Lee-Carter Method
  • Hyndman-Ullah Method
  • Singular Value Decomposition
  • Singular Spectrum Analysis

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image