فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت کسب‎و‌کار (رشتۀ MBA گرایش استراتژی)، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

بیمه‌های عمر در ایران در مقایسۀ با میانگین جهانی و در قیاس با کشورهای منطقۀ چشم‌انداز، علی‌رغم روند روبه‌رشد، کماکان سهم کوچکی از صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند. هدف این مقاله، یافتن علل این مسئله با مشخص‌کردن سازوکارهای مربوط است. برای نیل به این هدف، از پژوهش‌های پیشین و مصاحبۀ با خبرگان صنعت استفاده‌ شده و با به‌کارگیری رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها، مدل ریاضی مسئله ایجاد و شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی مدل نشان می‌دهد که ادامۀ روند روبه‌رشد فعلی در فروش بیمه‌های عمر و حق‌بیمۀ تولیدی آن تا 10 سال آینده امکان‌پذیر است و مهم‌ترین عواملی که آیندۀ صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارت‌اند از: میزان گسترش شبکۀ نمایندگان و فروش، بازده فروش نمایندگان، و مدیریت بهینۀ منابع مالی به‌ منظور پاسخگویی به تعهدات ایجادشده. شواهد و تحلیل‌ها حاکی از این است که آیندۀ این صنعت بیش از آنکه در کنترل عوامل برون‌زا باشد در دست تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamic modeling for the life insurance status in Iran with system dynamics approach

نویسندگان [English]

  • Y. Rashnavadi 1
  • S.A.R. Abtahi 2
  • A. Sarrami Foroushani 3

1 Department of Business Management, School of Management, Khwarazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Information Technology Management, Faculty of Management, Khwarazmi University, Tehran, Iran

3 Department of Business Management (MBA Major in Strategy), Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Life insurance in Iran is still a small share of the insurance industry compared to the global average and compared to countries in the perspective region, despite the growing trend. The purpose of this article is to find the causes of this problem by specifying the related mechanisms. To achieve this goal, previous researches and interviews with industry experts have been used, and by applying the systems dynamics approach, the mathematical model of the problem has been created and simulated. The results of the model simulation show that the continuation of the current growing trend in the sale of life insurance and its production premium is possible for the next 10 years, and the most important factors that affect the future of the insurance industry are: the extent of the expansion of the network of agents and sales, sales efficiency of agents, and optimal management of financial resources in order to respond to established obligations. Evidence and analysis indicate that the future of this industry is more in the hands of its decision makers and policy makers than in the control of exogenous factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Market Share
  • system dynamics
  • Dynamic Modeling
  • Computer Simulation

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image