فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه بازاریابی و تجارت الکترونیک، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه سیستم‌های اقتصادی‌ و اجتماعی، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکت‌های بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به‌ دنبال آن اندازه‌گیری و کمی‌کردن ریسک است. یکی از ریسک‌های مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین‌نامۀ نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه و لحاظ‌کردن دقیق‌تر ویژگی‌های سری‌های زمانی‌ مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاری (سهام شرکت‌های بورسی، حساب‌های ارزی، و املاک و مستغلات) است. ابتدا از مدل‌های گارچ برای مدل‌سازی توزیع‌های حاشیه‌ای سری‌ زمانی ‌لگاریتم بازدهی‌ها استفاده می‌کنیم. سپس با استفاده از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک، برای حصول بهترین آستانه در نظریۀ ارزش فرین، دنباله‌های توزیع را مدل‌سازی و از تابع مفصل برای مدل‌سازی همبستگی بین توزیع‌های حاشیه‌ای استفاده می‌کنیم. روش‌های پس‌آزمایی نشان می‌دهند که مدل پیشنهادی نسبت به مدل سنتی شبیه‌سازی تاریخی عملکرد بهتری دارد و نتایج حاصل‌شده از تابع مفصل تی- استیودنت قابل‌ قبول‌تر است و ضریب ریسک بازار برابر با 403/9 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining capital requirement for market risk in the solvency assessment model of insurance companies

نویسندگان [English]

  • S. Asadi 1
  • A. Albadvi 2
  • A. Husseinzadeh Kashan 3

1 Department of Financial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Marketing and Electronic Commerce, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Economic and Social Systems, School of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The challenge that the insurance companies' financial system is facing today is to understand the concept of risk and then measure and quantify the risk. One of the important risks of an insurance company is the market risk caused by investment. The main purpose of this article is to eliminate the shortcomings and defects of the regulations on how to calculate and monitor the financial solvency of insurance institutions and to take into account more precisely the characteristics of financial time series to estimate the value at risk of the investment portfolio (shares of stock exchange companies, foreign exchange accounts, and real estate). First, we use GARCH models to model the marginal distributions of the time series of the logarithm of returns. Then, using the genetic algorithm meta-heuristic method, we model the distribution sequences to obtain the best threshold in the Frein value theory and use the detailed function to model the correlation between the marginal distributions. The post-testing methods show that the proposed model performs better than the traditional model of historical simulation and the results obtained from the T-Student detailed function are more acceptable and the market risk coefficient was equal to %403.9.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solvency
  • Market Risk
  • value at risk
  • GARCH models
  • Extreme Value Theory (EVT)
  • Copula functions
  • Genetic algorithm

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image