فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکد، حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران (پردیس بین الملل کیش)، ایران

3 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

گسترش روزافزون بهره‌گیری از فضای مجازی برای فعالیت‌های مختلف، مخاطرات جدیدی را موجب شده است که سابقه‌ای نداشته و در عین حال از حیث تأثیری که بر حریم خصوصی و فضای کسب‌و‌کار دارند، دارای اهمیت هستند. این مقاله، با تکیه بر مطالعات تطبیقی و با توجه به نیازهای بازار فناوری اطلاعات کشورمان، در پی تشریح مفهوم «بیمۀ مسئولیت و خسارت‌های وارده در فضای مجازی» و دلایلی که پیشنهاد آن را ضروری می‌سازد، بوده و سپس انواع قابل ارائۀ این نوع از بیمه در ایران و شرایط عمومی آن‌ها را به طور کلی بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Liability insurance and losses in the cyberspace

نویسندگان [English]

  • M. Elsan 1
  • R. Kalantari 2
  • S.H. Sadjadi 3

1 Department of Private Law, School of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Production and Operations Management, University of Tehran (Kish International Campus), Iran

3 Department of Computer Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The increasing use of cyber space for various activities has caused new risks that have no history and at the same time, they are important in terms of their impact on privacy and business space. This article, based on comparative studies and according to the needs of the information technology market of our country, seeks to explain the concept of "liability and damages insurance in cyber space" and the reasons that make its proposal necessary, and then the available types of this type of It examines insurance in Iran and their general conditions in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Cyber insurance
  • Cyber Risks
  • Risks for the Security of Information and Communications

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image