فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت‌ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم‌ترین ابزارهای این‌ کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می‌تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. از آنجا که بیمه‌های اجتماعی از مهم‌ترین اجزاء تأمین اجتماعی محسوب می‌گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه‌های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه‌های موجود می‌توان دلایلی برای تأثیرگذاری متقابل میان بیمه‌های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته‌های پژوهش تجربی حاضر بااستفاده از داده‌های دوره 1387-1352 و به‌کارگیری روش هم‌گرایی انگل–گرنجر نشان می‌دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه-های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم‌گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می‌دهد رشد مخارج بیمه‌های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه‌ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social security costs and economic growth in Iran

نویسندگان [English]

  • E. Eltejaei
  • M. Salimi

Department of Economics, Humanities and Cultural Studies Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

As the economic growth in any country, the main goal of governments is to expand social justice, the fair distribution of income, wealth, and the creation of security and prosperity at the community level. One of the most important tools of this is the development of a social security system. The social security system in any country can also be the cause of economic growth by providing conditions. Since social insurance is one of the most important components of social security, the purpose of this study is to investigate the relationship between social insurance and economic growth from theoretical and empirical perspective. Based on existing theories, there are reasons for reciprocal impact between social insurance and economic growth. Also, empirical research findings, using data from the 1972-2017, and the use of parasite-gangerism, show that there is mutual convergence among the real values of social insurance and Iran's GDP. The self -regression method also shows that the growth of social insurance costs explains a significant percentage of changes in GDP growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security
  • Economic Growth
  • Cointegration
  • VAR Model
  • Iranian Economy

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image