فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

3 گروه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

فعالیت‌های کشاورزی در منطقه سیستان کاملاً به آب رودخانه هیرمند وابسته است. آب رودخانه هیرمند نوسانات شدیدی داشته است، به طوری‌ که در سال‌های گذشته مردم منطقه از سیلاب‌های مهیب و خشک‌سالی‌های مداوم همیشه در رنج بوده‌اند. هدف این تحقیق معرفی و تحلیل طرح‌های مختلف بیمه جریان رودخانه به عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش نوسانات درآمدی زارعین منطقه سیستان است. در این تحقیق ابتدا، فرایند تصادفی جریان رودخانه هیرمند به روش کاپیولا برای دو فصل رشد با استفاده از اطلاعات ماهانه جریان رودخانه هیرمند از سال 1388-1336 شبیه ‏سازی شد. سپس، با استفاده از تکنیک‌های برنامه‏ ریزی، اقتصادسنجی و شبیه‏ سازی روابط بین میزان آب در دسترس زارعین و سود ناخالص آن ها برآورد ‌گردید. در نهایت با ارائه طرح‌های مختلف بیمه جریان رودخانه در مدل، اثرات این طرح‌ها در کاهش ریسک سود ناخالص زارعین تحلیل ‌گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به‌کارگیری طرح‌های مختلف بیمه می‌تواند در کاهش نوسانات سود ناخالص کشاورزان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for water supply insurance for agricultural products

نویسندگان [English]

  • E. Khajepoor 1
  • A.A. Keykha 1
  • Gh.R. Soltani 2
  • M. Saboohi Sabooni 1
  • A. Kiani Rad 3

1 Department of Agricultural Economics, Zabol University, Sistan and Baluchistan, Iran

2 Department of Agricultural Economics, Shiraz University, Fars, Iran

3 Department of Agricultural Economics and Planning Research, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Agricultural activities in the Sistan region are completely dependent on the water of the Hirmand River. The water of the Hirmand River has fluctuated greatly, so that in the past years, the people of the region have always suffered from terrible floods and continuous droughts. The purpose of this research is to introduce and analyze different river flow insurance plans as one of the solutions to reduce the income fluctuations of farmers in Sistan region. In this research, first, the stochastic process of Hirmand river flow was simulated by Capiola method for two growing seasons using the monthly information of Hirmand river flow from 1336-1388. Then, using planning, econometric and simulation techniques, the relationship between the amount of water available to farmers and their gross profit was estimated. Finally, by presenting different river flow insurance plans in the model, the effects of these plans in reducing the risk of farmers' gross profit were analyzed. The research results showed that the use of different insurance schemes can be effective in reducing the fluctuations of farmers' gross profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Supply Insurance
  • Crop Insurance
  • Hirmand River
  • Simulation
  • Copula

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image