فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد و تجارت الکترونیک، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد و تجارت الکترونیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تجارت سیار، انجام تبادل اطلاعات یا معاملات تجاری با استفاده از دستگاه‌های همراه از طریق ارتباطات بیسیم تعریف شده و همچنین به عنوان موج بزرگ بعدی سرمایه‌گذاری و کاربرد تکنولوژی اطلاعات مطرح ‌شده ‌است. تحقیقات فراوانی بر جنبه‌های تکنولوژیکی تجارت سیار انجام شده، ولی تحقیقات محدودی بر استراتژی‌ها و کاربرد تجارت سیار صورت‌ گرفته‌ است. در این تحقیق با استفاده از مدل تناسب تکنولوژی- وظایف، به‌کارگیری سیستم تجارت سیار در صنعت بیمه ایران از دیدگاه کارشناسان خبره فناوری اطلاعات و پشتیبانی شرکت‌های بیمه بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، سیستم تجارت سیار، قابلیت به‌کارگیری در صنعت بیمه ایران را دارد. از لحاظ تأثیر تفاوت‌های فردی، دریافتیم بر خلاف انتظار و بررسی‌های انجام گرفته در مطالعات قبلی، این متغیر تأثیر چندانی در به‌کارگیری سیستم تکنولوژی سیار برای وظایف بیمه‌ای ندارد. در طول سه وظیفه اصلی حوزه بیمه، تکنولوژی تجارت سیار سطح بالایی از تناسب را با خدمات پس از ثبت قرارداد بیمه‌ای و به دنبال آن ثبت قراردادهای جدید و فراهم کردن اطلاعات و خدمات مالی و مالیاتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An application of mobile commerce in Iranian insurance industry

نویسندگان [English]

  • Gh. Mahdavi 1
  • S.S. Nooreddini 2
  • N. Behradmehr 2

1 Department of Economics and Electronic Commerce, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Department of Economics and Electronic Commerce, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Mobile commerce is defined as the exchange of information or business transactions using mobile devices through wireless communication and has also been proposed as the next big wave of investment and application of information technology. Much research has been done on the technological aspects of mobile commerce, but limited research has been done on the strategies and application of mobile commerce. In this research, using the technology-task fit model, the application of mobile business system in Iran's insurance industry has been examined from the perspective of experts in information technology and support of insurance companies.
Based on the results of the research, the mobile trading system can be used in Iran's insurance industry. In terms of the effect of individual differences, we found that, contrary to expectations and investigations carried out in previous studies, this variable does not have much effect on the use of mobile technology system for insurance tasks. During the three main tasks of the insurance field, mobile business technology has a high level of compatibility with services after the registration of an insurance contract, followed by the registration of new contracts and the provision of financial and tax information and services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Commerce
  • E-Commerce
  • Electronic Insurance
  • Information Technology

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image