فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریۀ انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می­دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق­بیمۀ مناسب و توسعۀ هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتری­های بالقوۀ شرکت بیمه به دو گروه کم‌ریسک و پرریسک تقسیم­بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه­ها با استفاده از شبیه‌سازی عددی به دست آمده است. مدل‌سازی صورت­گرفته با لحاظ­کردن مسئلۀ ورود و خروج افراد از بازار به وسیلۀ حق­بیمۀ آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسۀ توابع تقاضای گروه‌های مختلف مشتریان، نوع نظریۀ انتخاب حاکم بر بازار بیمۀ عمر و پس‌انداز تعیین شده است. نتایج نشان می‌دهد که نظریۀ انتخاب حاکم بر بازار بیمۀ عمر و پس‌انداز، با توجه به میزان حق­بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق­بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می­کاهد، می­تواند به­عنوان ابرازی برای کم­کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمۀ عمر و پس‌انداز معرفی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the demand function of endowment assurance (A theoretical approach)

نویسندگان [English]

  • J. Ebadi 1
  • G. Mahdavi Kelishomi 2
  • M. Haeri 1

1 Department of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran

2 Department of Economics, Eco Insurance Institute of Higher Education, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article proposes a theoretical framework to find the selection theory governing the insurance market. This issue is one of the most important issues related to the determination of the appropriate insurance premium and the further development of the insurance industry in the economy of countries. For this purpose, first, through utility maximization, the demand function of life insurance and savings for a typical individual was extracted; Then, the potential customers of the insurance company were divided into low-risk and high-risk groups, and the demand functions for these groups were obtained using numerical simulation. The modeling done by taking into account the issue of people entering and exiting the market by means of the Astana insurance premium has led to the creation of broken life insurance and savings demand functions. Finally, by comparing the demand functions of different customer groups, the type of choice theory governing the life insurance and savings market has been determined. The results show that the theory of choice governing the life insurance and savings market, according to the amount of the premium, is of the type of strong adverse selection or weak adverse selection. Considering that reducing the premium reduces the difference between the demand of two groups, it can be introduced as an expression to reduce the power of adverse selection in the life insurance and savings market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endowment Assurance
  • Premium Threshold
  • Expected Utility Theory
  • Adverse Selection
  • Advantageous Selection

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image