فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بوعلی سینا، تهران، ایران

چکیده

در عصر کنونی با توجه به رشد روز افزون انواع بیمه‌ها  هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در این‌ میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم  منصوص شرعی شناخته می‌شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می‌گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می‌توان بیمه دیه را در قالب بیمه‌های خسارت یا بیمه‌های اشخاص پذیرفت؟ و آیا می‌توان پرداخت دیه را موضوع عقد بیمه قرار داد و بیمه‌گر را به جای بیمه‌گذار یا شخص ذی‌نفع دیگری، موظف به پرداخت دیه کرد؟ به‌نظر‌می‌رسد می‌توان دیه را در قالب بیمه مسؤلیت پذیرفت؛ همچنین خسارات مازاد بر دیه را نیز با استناد به ادله لاضرر مطالبه نمود و حتی بیمه دیه، قابلیت جمع با بیمه‌های اشخاص مثل بیمه عمر را دارد، از این جهت مقاله پیش‌رو دو جنبه تحلیلی و  کاربردی دارد که مؤسسات بیمه داخل کشور می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wergild in Iranian law and Emamieh jurisprudence

نویسندگان [English]

  • M. Mostafavi 1
  • M.A. Kaykhafarzaneh 2
  • A. Hasanvand 3

1 Department of Private Law, Imam Sadegh(as) University, Tehran, Iran

2 Department of Private Law, Allameh Tabatabai University, Iran

3 Department of Private Law, Bu Ali Sina University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the growth of insurance industry nowadays, new hazards are covered every day. Among these, personal liability for wergild is also covered. Here, it is necessary to recognize as in Sharia, the identity of wergild and the aim of various insurances until it is finally clear if we can accept jurisprudentially-legally the wergild insurance for the loss in personal insurances? And can we put the wergild payment in insurance contracts and oblige underwriters to pay wergild instead of the insured? It seems that we can accept the wergild in liability insurances and we can also demand losses in excess of wergild, citing the loss rejection reasons and even pay the retractable wergild insurance with personal insurances as in life insurance. Hence, this paper offers both analytical and applicable aspects which can be used by Iranian insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wergild
  • Civic Liability Insurance
  • Personal Insurance Identity
  • Liability Insurance Identity

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image