فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه مکاترونیک‌، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و کارشناس هوش تجاری شرکت بیمه البرز

چکیده

هدف: لزوم افزایش ‌ضریب نفوذ بیمه در ایران ایجاب می‌کند ‌شرکت‌های بیمه از روش‌های نوین‌ برای افزایش توجه مردم به بیمه، جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان پیشین‌ استفاده کنند. در این بین، ‌بازی‌وارسازی یکی از امکانات نرم ‌افزارهای جدید در بحث مدیریت ارتباط با مشتری‌ است که قابلیت پیاده­سازی راهکارهای جذاب و متنوعی از جمله امتیازدهی، جایزه، اشتراک­گذاری و ... را ‌با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده شرکت­های بیمه فراهم نموده و با استفاده از آن می­توان مشتریان را از منظرهای مختلف (وفاداری، سوددهی و...) تقسیم­بندی نمود.
روش‌شناسی: در این تحقیق جهت پیاده‌سازی روش پیشنهادی از داده‌های ‌بیمه‌گذاران حقیقی شرکت بیمه‌ای منتخب در سه سال اخیر ‌با حفظ امنیت و محرمانگی آنها استفاده شد و بیمه‌گذاران ‌به 4 دسته ‌ویژه، برتر، میانی و ضعیف تقسیم شدند ‌و جهت بهره‌گیری از تکنیک‌های مختلف ‌بازی‌وارسازی، روش‌های متناسب با هر گروه از آنها ‌با توجه به ویژگی‌های جنسیتی، سنی و .. ‌به کار گرفته شد.
یافته‌ها: ‌نتایج نشان داد ‌از مواردی که جهت جایزه و تخفیف استفاده می‌شوند برای بیمه‌گذارن برتر و ویژه ‌می­توان بهره گرفت. همچنین از تکنیک‌هایی ‌ترغیب و ارتقای سطح بیمه‌گذار ‌مانند پیشرفت مرحله به مرحله‌، برای مشتریان میانی و رساندن آنها به سطح مشتریان ویژه واستفاده کرد. در سطوح مشتریان ضعیف نیز از تکنیک‌های بازاریابی و افزایش گستره مشتریان بالقوه مانند امکان به اشتراک‌گذاری یا گردونه شانس می‌توان استفاده نمود. ‌
نتیجه‌گیری: ‌پیاده‌سازی سیستم بازی‌وارسازی در صنعت بیمه ‌با در نظر گرفتن سطوح و ویژگی‌های منحصربه­فرد بیمه‌گذاران، ‌مقوله ‌گسترده‌ای‌ است که می‌تواند زمینه تحقیقات جذاب در آینده باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clustering insurance customers based on data mining techniques for use in gamification techniques

نویسنده [English]

  • M. Parastesh

Department of Mechatronics, South Tehran Azad University and business intelligence expert of Alborz Insurance Company

چکیده [English]

Objective: The need to increase the penetration rate of insurance in Iran requires insurance companies to use new methods to increase people's attention to insurance, attract new customers, and retain old customers. In the meantime, gamification is one of the possibilities of new software in the discussion of customer relationship management, which provides the ability to implement attractive and diverse solutions, including scoring, awards, sharing, etc., using the information available in the database of insurance companies. Using it, customers can be divided from different perspectives (loyalty, profitability, etc.).
Methodology: In this research, in order to implement the proposed method, the data of the real policyholders of the selected insurance company in the last three years were used while maintaining their security and confidentiality, and the policyholders were divided into 4 special categories, superior, middle and weak, and in order to benefit from various gamification techniques, Appropriate methods were used for each group of them according to the characteristics of gender, age, etc.
Findings: The results showed that it is possible to benefit from the items that are used for bonuses and discounts for premium and special insurers. He also used techniques to encourage and improve the level of the policyholder, such as step-by-step progress, for intermediate customers and bringing them to the level of special customers. At the levels of weak customers, marketing techniques and increasing the range of potential customers, such as the possibility of sharing or wheel of chance, can be used.
Conclusion: The implementation of the gamification system in the insurance industry, taking into account the levels and unique characteristics of the policyholders, is a broad topic that can be an interesting research field in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Customer Segmentation
  • Data Mining
  • Gamification
البدوی، امیر.، محمدی، رضا و عالم خان، آفاق. (1385).ارزیابی اثرات مدیریت ارتباط با مشتری و موانع شخصی سازی در موسسات مالی. مجله بانک و اقتصاد، 69: ‌45-43.
بشیری موسوی، سیدعلیرضا.، افسر، امیر و محجوبی­فرد، آرش. (1394). تحلیل ارزش مشتری در بانک با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و تحلیل سلسله مراتبی فازی. پژوهش­های مدیریت در ایران، ‌19(1): 43-23.
بهشتی، عطیه و اعلایی، محبوبه. (1397). ‌ضرورت و مزایای استفاده از گیمیفیکیشن در صنعت بیمه. بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه، تهران، 13 آذرماه.
ترکستانی، محمدصالح.، قربانی، مریم و فروتن، مریم. (1393). کاربردهای داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان صنعت بیمه ایران. بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه، 13 آذرماه.
سلامت منش، مهرداد و نیکجو، امیر. (1392). مدیریت ارتباط با مشتریان بیمه. پیام ‌بیمه ایران، 17(398‌): 8-1.
مختاری، احسان و میرروشن دل، سیدابواقاسم. (‌1395).‌ پیش‌بینی رفتار مشتریان بیمه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی. کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات با رویکرد هوشمندی کسب‌و‌کار، تهران: دانشگاه الزهرا، 28 مهرماه.
ویسی، هادی و غروی، عرفانه. (1393). رویکرد مبتنی بر داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی. مطالعات رفتار مصرف­کننده، 2(2): 44-25.
‌Wind, Y. (1978). Issues and advances in segmentation research. Journal of Marketing Research, 15(3), 317–337.
‌Chen, S. C. & Huang M. Y. (2011). Constructing credit auditing and control &  management model with data mining technique. Expert Systems withApplications, 38: 5359–5365.
Roy, P. K., ‌Bhuiyan, A., Janke, A., Desmond, P. M., Wong, T. Y.,  Storey, E., Abhayaratna, W. P.  & Ramamohanarao, K. ‌(2014). Automated segmentation of white matter lesions using global neighbourhood given contrast feature-based random forest and markov random field. International Conference on Healthcare Informatics, 1: 1-6.
‌Ngai, E. W. T., Xiu, L., & Chau, D. C. K. (2009). Application of data mining techniques in customer relationship management: A literature review and classification. Expert Systems with Applications, 36(2), 2592-2602.
‌Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). Gamification by design: Implementing game mechanics in Web and mobile apps. Sebastopol, scientific Research: O’Reilly Media.
                                                        

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image