فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش بررسی ریسک­‌های بازار معاوضات بیمه­‌های غیرزندگی و اقسام مختلف ریسکهای  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی و ارائه روش­‌های  مختلف پوشش این ریسک‌­ها است. بررسی ریسک و چگونگی مدیریت آن از جمله مهم­ترین چالش­‌های مدیران در شرکت­‌ها و صنایع مختلف است. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و وجود مشکلات متعددی در توزیع ریسک­های صنعت بیمه و مطالبات شرکت­های بزرگ بیمه که تا مدت­های طولانی بازپرداخت نمی­شود و روز به روز بر میزان مطالبات اضافه می­شود، لزوم طراحی و بکارگیری ابزارهای نوین مالی جهت حل مشکلات صنعت بیمه را دوچندان می­کند. یکی از ابزارهای نوین مشتقه مالی که کمک مضاعفی به پوشش و انتقال ریسک می­کند و به عنوان یکی از اوراق‌بهادار بیمه­ای نیز می­تواند به توازن ریسک و همچنین آزادسازی ظرفیت نگهداری هر ریسک در شرکت­های بیمه و بیمه اتکایی کمک نماید، معاوضات بیمه­‌های غیرزندگی است. علاوه بر آن نگاه متفاوت شرکت­‌های بیمه به ریسک­ها و احتمال وقوع آن­ها می­تواند منجر به شکل­گیری بازار معاوضات بیمه­‌ای خصوصاً معاوضات حوادث فاجعه‌­آمیز شود.
روش‌­شناسی:  ابتدا براساس مطالعات کتابخانه­ای و با روش تحلیلی-توصیفی و پرسش از خبرگان و روش گروه کانونی متشکل از خبرگان بیمه اتکایی به بررسی ریسک­‌های بازار معاوضات بیمه­‌های غیرزندگی و ریسک­های ابزار معاوضات بیمه‌­های غیرزندگی پرداخته، سپس انواع مختلف روش­های پوشش این ریسک­‌ها بیان می­شود.
یافته­‌ها: پس از بررسی ریسک­‌های بازار معاوضات بیمه‌­های غیرزندگی، اقسام مختلف ریسک­‌های  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و روش­های پوشش ریسک آن­ها که بر مبنای نتایج  بدست آمده از خبرگان گروه کانونی است، احصا می­‌گردد. 
نتیجه­‌گیری: یکی از ابعاد اجرایی شدن بازار معاوضات بیمه­های غیرزندگی بررسی ریسک­های آن می­باشد که در این پژوهش ریسک‌­ها و انواع روش­‌های پوشش ریسک مدل ارائه شده‌­است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risks of the non-life insurance exchange market in the capital market and insurance industry of Iran and solutions to cover them

نویسندگان [English]

  • S.M.J. Mirtaher 1
  • Gh. Soleimani Amiri 2
  • S.A. Mousavian 3

1 Department of Financial Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadegh University, Tehran, Iran

2 Department of Accounting, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

3 Department of Islamic Economics, Research Institute of Islamic Systems, Research Institute of Islamic Culture and Thought, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: The existence of several problems in the distribution of risks in the insurance industry and the claims of large insurance companies that are not reimbursed for long periods of time and the amount of claims are added day by day, has necessitated the use of new financial tools to solve the problems of the insurance industry. In the meantime, one of the new financial derivative tools that provide additional help to cover and transfer risk and as one of the insurance securities can help to balance the risk and release the capacity to hold all risks in insurance and reinsurance companies, is non-life insurance swaps. In addition, the different view of insurance companies on risks and the probability of their occurrence can lead to the formation of the insurance exchange market, especially the exchange of catastrophic events. Therefore, the current research is aimed at investigating the risks of the non-life insurance exchange market and the different types of risks associated with the two operational models of the non-life insurance exchange market and providing different methods of covering these risks.
Methodology: By conducting library studies and using the analytical-descriptive method and asking experts and the focus group method consisting of reinsurance experts, the risks of the non-life insurance exchange market and the risks of non-life insurance exchange instruments have been examined and the types of methods of covering these risks have been stated.
Findings: Non-life insurance exchange market risks include country risk, political risk, and moral risk, and non-life insurance exchange instrument risks include liquidity risk, exchange rate risk, marketability risk, credit risk, basis risk, and operational risk.
Conclusion: One of the dimensions of the implementation of the non-life insurance exchange market is the examination of their risks, which was discussed in this research and methods were also presented to cover these risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance-linked securities
  • non-life insurance swaps
  • Risk coverage
الهی، مهدی.، میرطاهر، سیدمحمد جواد و باقریان، غزاله. (1395). ارائه مدل عملیاتی قرارداد سوآپ بدهی–مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران و بررسی ریسک‌های آن. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، تهران: مدیران ایده پردار کارین، انجمن علمی بازرگانی ایران، 30 آذرماه.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1397). سالنامه آماری 1397 صنعت بیمه. تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپاول.
راعی، رضا و سعیدی، علی. (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول.
راعی، رضا و فاضلیان، سیدمحسن. (1391). بررسی و عرضه مدل رابطه بین ریسک کشوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران). اندیشه مدیریت راهبردی، 6(2): 97-63.
سروش، ابوذر و صادقی، محسن. (1386). ریسک‌های اوراق اجاره و روش‌های پوشش آن.
سروش، ابوذر و کاوند، مجتبی. (1390). راهکارهای پوشش ریسک اوراق رهنی. جستارهای اقتصادی، 8(16): 145-117.
سیفلو، سجاد. (1394). اوراق‌بهادار بیمه‌ای به زبان ساده. تهران: انتشارات نوید مهر، چاپ اول.
شیرمردی، حسین.، فاضلیان، سیدمحسن و اخروی، امیرحسین. (1392). شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسه‌مراتبی فازی. جستارهای اقتصادی ایران، 10(19): 168-141.
طالبی، محمد و رحیمی، امیرمحمد. (1391). شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌های مربوط به اوراق‌بهادار اجاره (صکوک اجاره). جستارهای اقتصادی، 9(18): 104-77.
عسگری، محمدمهدی.، صادقی شاهدانی، مهدی.، حسینی، سیدعلی و سیفلو، سجاد. (1395). بررسی فقهی اوراق ‌بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی). پژوهشنامه بیمه، 31(1): 138-123.
عسگری، محمدمهدی.، صادقی شاهدانی، مهدی.، حسینی، سیدعلی و سیفلو، سجاد. (1395). مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو). پژوهشنامه بیمه، 31(2): 103-81.
عطاطلب، فاطمه و نیاکان، لیلی. (1397). بررسی ضمانت‌نامه بیمه‌ای و سازوکار پوشش ریسک‌های سیاسی. پژوهشکده بیمه. گروه پژوهشی عمومی بیمه.
مصباحی مقدم، غلامرضا و صفری، محمد. (1389). بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه‌های اسلامی. اقتصاد اسلامی، 9(36): 148-117.
موسویان، سیدعباس. (1386). ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
موسویان، سیدعباس و شیرمردی احمدآباد، حسین. (1390). شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق‌بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه با رویکرد مدل‌سازی تصمیم‌گیری چندمعیاره. معرفت اقتصاد اسلامی، 3(1): 170-145.
موسویان، سیدعباس و شیرمردی احمدآباد، حسین. (1391). مدیریت ریسک‌های اوراق‌بهادار مضاربه با تاکید بر فقه امامیه. تحقیقات مالی اسلامی، 2(1): 68-39.
موسویان، سید عباس.، مهدوی، غدیر و میرطاهر، سیدمحمدجواد. (1394). اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت. تحقیقات مالی اسلامی، 4(2): 40-5. 
موسویان، سیدعباس.، وثوق، بلال و فرهادیان آرانی، علی. (1392). شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). اندیشه مدیریت راهبردی، 7(1): 212-187.
میرطاهر، سیدمحمدجواد. (1392). طراحی اوراق مالی اسلامی (صکوک) بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت (بر مبنای فقه امامیه). پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع).
نظیف جی، آدامز و توماس، عبدالقادر. (1388). ساختارهای صکوک. ترجمه مجید پیره. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 
Barrieu, P. & Albertini, L. (2009). The handbook of insurance-linked securities. Wiley, New York.
Benfield, A. (2013). Insurance-linked securities. Fourth Quarter 2012 update. http://thoughtleadership.aon.com/documents/201301_ab_securities_ils_quarterly_update_q42012.pdf.
Bouriaux, S. & MacMinn, R. (2009) .Securitization of catastrophe risk: New developments in insurane-linked securities and derivatives. Journal of Insurance, 32(1(: 1–34.
Bouriaux, S. & Tomas, M. J. (2014). Why do insurance-linked exchange-traded derivatives fail?. Journal of Insurance Issues, 37(1:( 32–58.
Braun, A. (2011). Pricing catastrophe swaps: A contingent claim approach. Insurance: Mathematics and Economics, 49(3): 520-536.
Canabarro, E., Finkemeier, M., Anderson, R. & Bendimerad, F. (1998). Analyzing insurance-linked securities. Journal of Risk Finance, 1(2): 49-75.
Cummins, J. D. (2008). Cat bonds and other risk–linkeo securites: State of the market and recent developments. Risk Management and Insurance Review, 11(1): 23-47.
Erwan, M. & Morlaye, F. (2008). Extreme events, global warming and insurance-linked securities: How to trigger the tipping point. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 33(1): 153-176.
Härdle, W. & Cabrera, B. (2007). Calibrating CAT bonds for Mexican earthquakes. https://ideas.repec.org/p/hum/wpaper/sfb649dp2007-037. html.
Kretzler, C. & Wagner, F. (2000). The catastrophe risk exchange (catex) in NewYork: An exchange and electronic processing system for reinsurance business. The Geneva papers on Risk and Insurance, 25(1): 136-153.
Pizzutllo, F. & Venezia, E. (2018). Are catastrophe bonds effective financial instruments in the transport and infrastructure industries? Evidence and review from international financial markets. Peer-reviewed and Open access journal, 14(2): 256-267.
Seiflou, S. (2009). Insurance-linked securities, first international conferences on insurance industry: challenges and opportunities, Tehran, The School of Economic Sciences (SES).
Seiflou, S. (2010). Insurance-linked securities: growing risk transferring tools. The Second World Risk and Insurance Economics Congress, Singapore, The Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA).
Vaugirard, V. E. (2003). Pricing catastrophe bonds by an arbitrage approach. Quarterly Review of Economics and Finance, 43(1): 119–132.   

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image