فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، تهران

2 گروه مهندسی مالی، دانشکده مدیریت،‌‌‏ دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف بررسی اوراق مرگ‌ومیر شکل گرفته که یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب برای بازار سرمایه، ابزار مدیریت ریسک و دست‌یابی به منبع جدید تأمین مالی برای شرکت‌‌‌‌‌‌های بیمه و ابزار تنوع‌‌‌‌‌‌بخشی سبد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و افزایش بازدهی آن برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.
روش شناسی: در این پژوهش ابتدا نرخ مرگ‌ومیر گروه‌های سنی 5 ساله طی سال‌های 1996 تا 2016 برآورده و با روش تجزیه‌ ارزش منفرد، پارامترهای مدل لی کارتر تخمین زده‌ شد. در گام بعد، با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو، حالات مختلفی برای شاخص مرگ‌‌‌‌‌‌ومیر ایران در سه سال آتی تولید شد. در نهایت، بر روی نرخ سود و آستانه‌ فاجعه تحلیل حساسیتی انجام شد تا واکنش قیمت به تغییرات نرخ سود و تغییرات بازه‌ آستانه مورد بررسی قرار گیرد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد در پایان عمر سه ساله‌‌ این اوراق، با افزایش نرخ سود، قیمت آن افزایش می‌یابد. همچنین، با افزایش سطح آستانه، قیمت این اوراق افزایش می‌یابد؛ زیرا احتمال عدم بازپرداخت از جانب ناشر کاهش می‌یابد. اگر نیز ناشر بازه‌ آستانه را دو واحدی تعیین کند با ثابت نگه داشتن سایر شرایط، قیمت این اوراق کاهش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش سعی شد اوراق مرگ‌ومیر به‌عنوان یک ابزارمالی موجود در بازارهای جهانی معرفی و امکان انتشار آن در ایران بررسی گردد. به‌‌‌‌‌‌علاوه، با روش تنزیل عایدی، قیمت این اوراق برای سرمایه‌گذاران و ناشران داخلی مشخص شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the publication of Mortality Bonds in Iran and its pricing

نویسندگان [English]

  • M.A. Rastegar 1
  • Z. Manshori 2

1 Department of Financial Engineering, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Financial Engineering, Faculty of Management, Khatam University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: This research was conducted with the aim of examining mortality bonds, which are considered an attractive investment opportunity for the capital market, a risk management tool and a new source of financing for insurance companies, and a tool for diversifying the investment portfolio and increasing its yield for investors.
Methodology: In this research, the mortality rate of 5-year age groups was estimated between 1996 and 2016, and the parameters of the Lee Carter model were estimated using the single value analysis method. In the next step, using Monte Carlo simulation, different scenarios were produced for Iran's mortality index in the next three years. Finally, a sensitivity analysis was performed on the profit rate and disaster threshold to examine the price reaction to changes in the profit rate and changes in the threshold interval.
Findings: The results showed that at the end of the three-year life of these bonds, their price increases with the increase in the interest rate. Also, as the threshold level increases, the price of these bonds increases; Because the possibility of non-reimbursement by the publisher is reduced. If the issuer sets the threshold interval to two units, keeping other conditions constant, the price of these bonds will decrease.
Conclusion: In this research, it was tried to introduce death certificates as a financial instrument available in the world markets and investigate the possibility of its publication in Iran. In addition, with the income discount method, the price of these bonds should be determined for investors and domestic issuers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possibility of issuing mortality securities
  • Pricing
  • Lee Carter- model
  • Simulation
  • Monte Carlo
  • Swiss reinsurance
پیکارجو، کامبیز و داوودی رستمی، حانیه. (1388). توجیه انتشار اوراق بهادار فاجعه‌آمیز بر اساس داده‌های شبیه‌سازی‌ شده خسارات زلزله احتمالی تهران. پژوهشنامه بیمه، 24(1): 124-95.
پیکارجو، کامبیز و حسین‌‌‌‌‌‌پور، بدریه. (1385). اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در شرکت‌‌‌‌‌‌های بیمه با استفاده از مدل GARCH. صنعت بیمه، 25(4): 58-33.
تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر. (1388). درس آموخته‌‌‌‌‌‌های بحران مالی جهانی برای نظام مالی ایران و جهان. دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، تهران، 12 اسفندماه.
کمیجانی، اکبر.، کوششی، مجید و نیاکان، لیلی. (1392). برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر. پژوهشنامه بیمه، 28(4): 1-25.
گرگانی فیروزجاه، مصطفی و پیروی، علی. (1392). تعیین نرخ بازده انتظاری اوراق بهادار فاجعه‌آمیز با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(65): 255-280.
Barrieu, P. M. & Veraart, L. A. (2016). Pricing q-forward contracts: an evaluation of estimation window and pricing method under different mortality models. Scandinavian Actuarial Journal,  2: 146-166.
Bauer, D., & Kramer, F. (2007). Risk and valuation of mortality contingent catastrophe bonds. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2024255.
Bauer, D., Börger, M., & Ruß, J. (2010). On the pricing of longevity-linked securities. Insurance: Mathematics and Economics46(1): 139-149.
Biffis, E. (2005). Affine processes for dynamic mortality and actuarial valuations. Insurance: mathematics and economics37(3): 443-468.
Cairns, A. J., Blake, D. & Dowd, K. (2006). A two‐factor model for stochastic mortality with parameter uncertainty: theory and calibration. Journal of Risk and Insurance73(4): 687-718.
Carter, L. R. & Lee, R. D. (1992). Modeling and forecasting US sex differentials in mortality. International Journal of forecasting8(3): 393-411.
Chen, H. & Cox, S. H. (2009). Modeling mortality with jumps: Applications to mortality securitization. Journal of Risk and Insurance76(3): 727-751.
Chen, H. & Cummins, J. D. (2010). Longevity bond premiums: The extreme value approach and risk cubic pricing. Insurance: Mathematics and Economics46(1): 150-161.
Choudhry, M. (2013). An introduction to value-at-risk. John Wiley & Sons.
Cox, S. H., Lin, Y. & Pedersen, H. (2010). Mortality risk modeling: Applications to insurance securitization. Insurance: Mathematics and Economics, 46(1): 242-253.
Cummins, J. D. & Mahul, O. (2009). Catastrophe risk financing in developing countries: principles for public intervention. World Bank Publications.
Dahl, M. (2004). Stochastic mortality in life insurance: market reserves and mortality-linked insurance contracts. Insurance: mathematics and economics, 35(1): 113-136.
De Mey, J. (2007). Insurance and the capital markets. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 32(1): 35-41.
Deng, Y., Brockett, P. L. & MacMinn, R. D. (2012). Longevity/mortality risk modeling and securities pricing. Journal of Risk and Insurance, 79(3): 697-721.
Duffie, D. (2010). Dynamic asset pricing theory. Princeton University Press.
Froot, K. A. (2001). The market for catastrophe risk: a clinical examination. Journal of Financial Economics, 60(2-3): 529-571.
Gallati, R. (2003). Risk management and capital adequacy. New York; London : McGraw-Hill.
Hunt, A. & Blake, D. (2020). Forward mortality rates in discrete time I: Calibration and securities pricing. North American Actuarial Journal, 25(1): S482-S5507.
Hunt, A. & Blake, D. (2020). On the structure and classification of mortality models. North American Actuarial Journal, 25(1): S215-S234.
Klein, R. W. & Wang, S. (2007). Catastrophe risk financing in the US and EU: A comparative analysis of alternative regulatory approaches. Journal of Risk and Insurance, 76(3): 607-637.
Lane, M. N. (2000). Pricing risk transfer transactions1. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 30(2): 259-293.
Lin, Y. & Cox, S. H. (2008). Securitization of catastrophe mortality risks. Insurance: Mathematics and Economics, 42(2): 628-637.
Wang, J. L., Jeng, V. & Peng, J. L. (2007). The impact of corporate governance structure on the efficiency performance of insurance companies in Taiwan. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 32(2): 264-282.
Wang, Z. & Li, J. S. H. (2016). A DCC-GARCH multi-population mortality model and its applications to pricing catastrophic mortality bonds. Finance Research Letters, 16(c): 103-111.
Yang, S. S., Yue, J. C. & Huang, H. C. (2010). Modeling longevity risks using a principal component approach: A comparison with existing stochastic mortality models. Insurance: Mathematics and Economics, 46(1): 254-270.
Zanjani, G. (2002). Pricing and capital allocation in catastrophe insurance. Journal of financial economics, 65(2): 283-305.
Zhou, R., Li, J. S. H. & Tan, K. S. (2015). Economic pricing of mortality‐linked securities: A tâtonnement approach. Journal of Risk and Insurance, 82(1): 65-96.
https://www.artemis.bm/news/q1-2017-catastrophe-premiums-up-at-renre-davinci-profits-decline/

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image