فصلنامه علمی
مقاله علمی
محاسبۀ حق‌بیمۀ نسبی یک سیستم نرخ گذاری شده بر اساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی؛ فاطمه عطاطلب؛ رمضان رضازاده

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1398، صفحه 74-89

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.02.01

چکیده
  هدف: یکی از مهم‌ترین مسائلی است که شرکت‌های بیمه با آن مواجه هستند تعیین حق‌بیمه عادلانه است. با توجه به این‌که سابقه عدم خسارت منجر به تخفیف در حق‌بیمه می‌شود لذا فرض ‌می‌کنیم بیمه‌گذاران نوعی رفتار خاص در دو نقطۀ i و j ارائه می‌کنند. به‌گونه‌ای که به صورت معنی‌داری فراوانی دو نقطۀ i و j در مشاهدات زیاد است. هدف این مقاله برآورد ...  بیشتر

مقاله علمی
آسیب‌‌شناسی فرآیند مدیریت خسارات بیمۀ زندگی با استفاده از تکنیک FMEA: مطالعۀ موردی یک شرکت بیمه‌ای جمهوری اسلامی ایران

عزیز احمدزاده؛ ثریا سلوکی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1398، صفحه 90-103

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.02.02

چکیده
  هدف: شناسایی و اولویت‌‌بندی آسیب‌‌های فرآیند مدیریت خسارات بیمۀ زندگی، علل و آثار آن‌ها و همچنین راهکارهای رفع آن‌هاروش‌شناسی: استفاده از روش‌شناسی (متدولوژی) تحلیل حالات و آثار خطا (FMEA)یافته‌ها: تعداد بیست آسیب برای فرآیند مدیریت خسارات بیمۀ زندگی شناسایی و اولویت‌‌بندی شده است که از این میان، شش آسیب، بر مبنای متدولوژی مورد ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری بیمه‌نامه‌های الکترونیک در صنعت بیمه (مطالعۀ چند شرکت بیمه‌ای)

جمال‌الدین کبوتری

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1398، صفحه 104-117

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.02.03

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری بیمه‌نامه‌های الکترونیک در صنعت بیمه با مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان صورت گرفته است.روش‌شناسی: روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان سه شرکت بیمه ای در شهر بوشهر بودند.یافته‌ها: ...  بیشتر

مقاله علمی
تأثیر کیفیت خدمات بیمه‌ای بر قصد خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای پیشین در یک شرکت بیمه‌ای

عبدالرضا اسعدی؛ مجتبی هدایتی بیلند

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1398، صفحه 118-129

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.02.04

چکیده
  اهداف: بررسی اثر کیفیت خدمات بیمه‌ای بر قصد خرید بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری و نیز بررسی اثر میانجی تجریبات خرید در رابطه بین کیفیت خدمات بیمه‌ای و قصد خرید بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی است و از نظر روش اجرا و گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی قلمداد می‌شود. داده‌های ...  بیشتر

مقاله علمی
«معرفی منصفانۀ» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏‌های تجاری

عبدالعظیم خروشی؛ حبیب‌الله رحیمی؛ عباس قاسمی حامد؛ جلیل مالکی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1398، صفحه 130-141

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.02.05

چکیده
  هدف: این نوشتار در پی این است تعهد بیمه‏‌گذار به «افشا» که اساسی‏‌ترین تعهد وی است و این تعهد در قانون بیمه ایران و لایحه بیمه تجاری مقرر شده است را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون بیمه و نیز توجه به این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» را مورد تاکید قرار ‏دهد.روش: روش مورد استفاده در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمۀ اجباریِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه

علی قسمتی تبریزی؛ صفا تاجور

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1398، صفحه 142-153

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.02.06

چکیده
  هدف:  مقاله حاضر به دنبال تببین وضعیت حقوق بیمۀ ایران و تحولات آن در زمینۀ قائم‌مقامی در حوادث رانندگی است و با ملاحظۀ مشکلات شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی در بازیافت خسارت، نشان می‌دهد که قائم‌مقامی در حوادث رانندگی به صورت اصولی اجرا نمی‌شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای ...  بیشتر