فصلنامه علمی
مقاله علمی
اولویت‌بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

علی‌رضا دقیقی اصلی؛ عیسی پریزادی؛ شاهین طیار

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.01.01

چکیده
  تاکنون در جهان سیستم‌های مختلف ارزیابی توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از متدولوژی‌های مختلف طراحی و پیاده‌سازی شده است. لذا این سیستم‌ها نقاط قوت و ضعف به‌خصوصی دارند. در این مقاله با استفاده از معیار‌های شناسایی‌شده از ادبیات موضوع و از طریق متدولوژی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با سه ...  بیشتر

مقاله علمی
رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران

نادر مظلومی؛ وحید ناصحی فر؛ گلشن احسان فر

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، صفحه 18-31

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.01.02

چکیده
  از عوامل اثرگذار بر خلاقیت و نوآوری، رهبری است. رهبران تحول‌آفرین در پی راه‌های جدید انجام‌دادن کار، فرصت­های تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدف­های سازمان هستند.پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت­های خصوصی بیمه در ایران انجام شده است. برای جمع­آوری داده­ها از ...  بیشتر

مقاله علمی
جایگاه بیمه‌ در پایداری کسب‌و‌کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و‌کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع)

احمد جعفری صمیمی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر؛ حسن‌‌علی آقاجانی؛ سیدمحمد کریمی

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، صفحه 32-44

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.01.03

چکیده
  تأمین شغل و ایجاد فرصت‌های اشتغال همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع بوده که همواره مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی از طرف دولت و بخش خصوصی است. دراین‌زمینه کسب‌وکارهای کوچک و به تبع آن اشتغال خرد با نیاز به سرمایه حداقلی و مبتنی بر پتانسیل‌های کارآفرینی جامعه امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می‌آورند و دولت‌ها را در نیل ...  بیشتر

مقاله علمی
تأثیر اصول و قواعد حقوق بیمه برای اثبات مسئولیت مدنی در قبال بلایای طبیعی

خلیل احمدی

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، صفحه 45-53

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.01.04

چکیده
  شناسایی مسئولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مباحث نوین حقوق مسئولیت محسوب می‌شود، به همین دلیل با دشواری‌های زیادی روبروست. در این مقاله، پس از دسته‌بندی بلایای طبیعی از حیث قابلیت یا عدم‌قابلیت بیمه آنها، با تأکید بر بیمه‌پذیری بسیاری از حوادث طبیعی، بر این موضوع تأکید می‌شود که چگونه می‌توان از ...  بیشتر

مقاله علمی
مسئولیت مدنی بیمه‌گذار نقض‌کننده حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد بیمه

علی انصاری؛ جواد عسکری دهنوی

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، صفحه 54-65

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.01.05

چکیده
   اصل حسن نیت از مهم‌ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می‌کند که بیمه‌گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند.نقض این تعهد توسط بیمه‌گذار و اثبات سوء نیت ...  بیشتر

مقاله علمی
بیمه‌ دیه در حقوق ایران و فقه امامیه

مصطفی مصطفوی؛ محمد امین کیخافرزانه؛ امین حسنوند

دوره 2، شماره 1 ، دی 1391، صفحه 66-77

https://doi.org/10.22056/ijir.2013.01.06

چکیده
  در عصر کنونی با توجه به رشد روز افزون انواع بیمه‌ها  هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در این‌ میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم  منصوص شرعی شناخته می‌شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می‌گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در ...  بیشتر