فصلنامه علمی
مقاله علمی ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
طراحی سیستم ارزیابی هوشمند جهت پیش‌بینی خسارت بیمه‌های آتش‌سوزی با استفاده از یادگیری عمیق

ایمان رئیسی وانانی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ بابک سهرابی؛ مرتضی امیرحسینی

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 251-264

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.04.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: بیمة آتش‌سوزی نوعی بیمه است که از خسارت مالی به اموال محافظت می‌کند. معمولاً حوادثی مانند آتش‌سوزی، سرقت و خسارت‌های مربوط به آب‌وهوا را پوشش می‌دهد و می‌تواند به جبران هزینه‌های تعمیر یا جایگزینی اموال آسیب‌دیده کمک کند. شرکت‌های بیمه و علاقه‌مندان به توسعة خدمات بیمة آتش‌سوزی به‌دنبال استفاده از روش‌های ...  بیشتر

مقاله علمی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای
پیش‌‌بینی بازخرید بیمه‌‌نامه‌‌های زندگی به شرط فوت با استفاده از شبکه‌‌های عصبی عمیق

عباس خندان؛ لیلی نیاکان؛ زهرا فخاری نژاد

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 265-282

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.04.02

چکیده
  پیشینه و اهداف: ضریب نفوذ بیمه عمر به‌عنوان یک محصول مهم بیمه‌­ای و برنامه­‌ریزی مالی در ایران بسیار پایین است و یکی از دلایل آن بازخرید بیمه‌­نامه­‌هاست. هدف این مقاله بررسی تأثیر مشخصه­‌های فردی و قراردادی بیمه‌­نامه­‌هاست که بر بازخرید بیمه­‌نامه­‌های عمر به شرط فوت اثر می­گذارند.روش‌شناسی: برای این منظور ...  بیشتر

مقاله علمی ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
مدل‌بندی خسارت‌های معوق در مثلث‌های تأخیر وابسته با در نظر گرفتن وابستگی تقویمی

افروز شکوری؛ محی الدین ایزدی؛ بهاءالدین خالدی

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 283-298

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.04.03

چکیده
  پیشینه و اهداف: ذخیرة خسارت که برای سودآوری و پرداخت بدهی بیمه‌گر حیاتی است، پیش‌بینی مبلغی است که بیمه‌گر باید برای خسارت‌های آینده بپردازد. در سال‌های اخیر، بسیاری از پژوهشگران وابستگی‌های بین چند مثلث تأخیر را برای تعیین ذخایر زیان در نظر گرفته‌اند. هدف اصلی این مقاله پیش‌بینی خسارت‌های معوق در مثلث‌های تأخیر وابسته با استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی بازارهای مالی
تعیین ریسک‌های غیرشکننده بر توانگری مالی در صنعت بیمه: رویکردی جدید با مدل‌های میانگین‌گیری

حبیب شیرافکن لمسو؛ امیر غلامی؛ سید محمدمهدی احمدی

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 299-316

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.04.04

چکیده
  پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مد‌ل‌های میانگین‌گیری در ایران انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازة زمانی تحقیق داده‌های فصلی 1390 تا 1400 در یک بازة 11 ...  بیشتر

مقاله علمی مطالعات اجتماعی بیمه
«بیمة بیکاری» به‌مثابة سیاست رفاهی (با تأکید بر قانون کار و طرح بیمة بیکاری ایام کرونا)

مهدی شکوری؛ طهمورث شیری؛ رضا علی محسنی

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 317-330

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.04.05

چکیده
  پیشینه و اهداف: دولت‌ها همواره برای ادارة جامعه، نظام حمایتی– رفاهی داشته‌اند که در راستای سیاست‌های رفاهی تعیین‌شده از سوی آن‌ها عملیاتی می‌شود. بخش عمدة این حمایت‌ها که مشتمل بر «مساعدت اجتماعی»، «بیمه‌های اجتماعی» و «سیاست بازار کار» است، محصول سیاست‌های رفاهی است. هدف مقالة حاضر، تحلیل گفتمان سیاست ...  بیشتر

مقاله علمی فناوری‌های نوین بیمه‌ای
شناسایی چالش‌های موجود در شکل‌گیری اینشورتک در صنعت بیمة ایران با رویکرد نظریة اسکات

محمود یحیی زاده فر؛ آرش نجف پور؛ میثم شیرخدایی؛ جواد سلطان زاده

دوره 12، شماره 4 ، شهریور 1402، صفحه 331-346

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.04.06

چکیده
  پیشینه و اهداف: امروزه توسعة بازارهای مالی نوین به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری مولد مورد توجه محققان و سیاست‌گذاران رشد و توسعة اقتصادی قرار گرفته است. در چند دهة اخیر نوآوری فنّاورانه محرک اصلی تحول صنایع مختلف در جهان بوده و صنعت بیمه هم جزء این صنایع است. توسعة این بازارها که با ظهور فنّاوری‌های نوظهور و برافکن بوده، کسب‌و‌کارهای ...  بیشتر