فصلنامه علمی
مقاله علمی
الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکت‌های بیمه

علی دهقانی؛ بهنام شهریار

دوره 7، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.01.01

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، ارائۀ یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا، ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائۀ یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسک‌های ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمۀ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی)

زهرا صیدی عقیل آبادی؛ سعید صحت؛ رسول صالحی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.01.02

چکیده
  صنعت بیمه با توجه به ماهیت خود، مستعد ابتلا به کلاهبرداری و تقلب است. در بیمۀ اتومبیل، بیمه‌گر کلیۀ خسارت‌هایی را که به‌واسطۀ خودرو یا بار خودرو به اشخاص ثالث وارد می‌شود، تحت پوشش قرار می‌دهد. در طی سال‌های اخیر با توجه به رشد این نوع بیمه، تشخیص عوامل تأثیرگذار بر روی تصمیم‌هایی که به جعلی‌بودن یک ادعای خسارت می‌پردازد به امری ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای)

ابراهیم عباسی؛ راضیه چاقری

دوره 7، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.01.03

چکیده
  صنعت بیمه از جملۀ صنایعی است که برای ارائۀ خدمت، نیازمند ایفای نقش فعال بیمه‌گذاران است، به‌طوری که در صورت عدم همکاری بیمه‌گذاران و شرکت‌هایی که در این صنعت خدمات ارائه می‌دهند، ارائۀ خدمات مطلوب ممکن نخواهد بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان (بیمه‌گذاران) با قصد ترک خرید آنان در یک شرکت ...  بیشتر

مقاله علمی
مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی

منیر گودرزی؛ محمد ذکایی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 39-51

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.01.04

چکیده
  ذخیره‌سازی خسارات معوق یکی از اساسی‌ترین مسائل در بیمۀ عمومی است. در این مقاله، یک روش بیزی تعمیم‌یافته برای مدل‌بندی توأم داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی با استفاده از توزیع‌های t ی استیودنت و پی‌یرسون نوع هفتم دومتغیره به کار گرفته می‌شود. هنگامی‌ که داده‌ها ...  بیشتر

مقاله علمی
تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران

حسین صبحی؛ محمود باقری

دوره 7، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 52-67

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.01.05

چکیده
  در نظام حقوقی ایران، نفع قابل بیمه یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد بیمه است که نوشتگان قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد؛ به همین دلیل این مقاله که با رویکرد تطبیقی، به رشتۀ تحریر درآمده است، در حد امکان کوشیده است تا الزامات قانونی ناظر به نفع قابل بیمه را بررسی و ضمن آن به سنجش کارآمدی همین الزامات نیز اقدام کند. از این رو، از یک‌ سو ...  بیشتر

استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای جذب نمایندگان صدور در صنعت بیمه (مقاله به علت عدم رعایت اصول پژوهشی و اخلاقی، فاقد اعتبار است)

فریدون کاظمی؛ حامد ایرامنش

دوره 7، شماره 1 ، دی 1396، صفحه 68-78

https://doi.org/10.22056/ijir.2018.01.06

چکیده
  صنعت بیمه ایران رشد چشمگیری را در دهه گذشته تجربه کرده است و سهم بالایی از معاملات این صنعت به نمایندگان اختصاص دارد. بنابراین، فرآیند انتخاب نماینده جدید اهمیت بسیار بالایی دارد. این پژوهش بر روی مشخصه‌های انبارداده و تکنیک‌های داده‌کاوی مناسب برای انتخاب نماینده در صنعت بیمه تمرکز دارد. در خصوص مثال ارائه شده در این پژوهش سه تکنیک ...  بیشتر