فصلنامه علمی
مقاله علمی
بررسی رابطه بیمه‌های دریایی (کشتی و باربری) با رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری

حمیدرضا ایزدی؛ مریم ایزدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22056/ijir.2012.01.01

چکیده
  پیشرفت بیمه‌های دریایی در یک کشور می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به‌عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد ...  بیشتر

مقاله علمی
مقایسة فرضیة ساختار- رفتار- عملکرد با فرضیة ساختار کارا، در صنعت بیمه ایران

احمد صدرایی جواهری؛ محمد سعید ذبیحی‌دان؛ زهرا بهزادی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 16-26

https://doi.org/10.22056/ijir.2012.01.02

چکیده
  دو فرضیة اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه‌ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط‌به ساختار-رفتار- عملکرد سنتی (SCP) و فرضیه دوم مربوط‌به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده‌های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، برای دوره 1388-1382، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمة ایران آزمون می‌شود. نتایج ...  بیشتر

مقاله علمی
ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک‌های MADM فازی

علی‌رضا موتمنی؛ وحید فتاحی؛ سیدمحمد کریمی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22056/ijir.2012.01.03

چکیده
  شرکت‌های بیمه باید عملکرد موفقیت‌آمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند. آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروزی کجاست، برای مدیران و سازمان-ها اهمیت فراوانی دارد. دراین‌راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است.مقاله حاضر با استفاده از تلفیق ...  بیشتر

مقاله علمی
اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمة خصوصی در ایران

محمدحسن مبارکی؛ محمدرضا زالی؛ سلیمه عبدالوهاب؛ حسین مقیمی اسفندآبادی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 40-54

https://doi.org/10.22056/ijir.2012.01.04

چکیده
  این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه از دیدگاه لامپکین و دس (1996) در پنج بعد نوآوری، ریسک‌پذیری، رقابت تهاجمی، پیشگامی، استقلا‌ل‌طلبی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران است. بدین منظور دفتر مرکزی و شعبه تهران یک شرکت بیمه خصوصی به‌عنوان جامعة آماری انتخاب گردیده و پرسش‌نامه‌های استاندارد تهیه‌شده به منظور سنجش ...  بیشتر

مقاله علمی
عوامل مؤثر بر ارزش ویژة نام‌ونشان تجاری از منظر مشتریان

مهدی حقیقی کفاش

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 55-68

https://doi.org/10.22056/ijir.2012.01.05

چکیده
  ارزش ویژه نام‌ونشان تجاری هرساله توسط مؤسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین‌المللی اندازه‌گیری می‌شود؛ زیرا در نهایت موفقیت و ماندگاری سازمان‌ها در گرو مشتریان آنان است. به‌همین‌دلیل ارزش ویژه نام‌ونشان تجاری از ارزش دارایی­های فیزیکی به مراتب بیشتر بوده که این امر نشان‌دهنده اهمیت آن است.در این تحقیق با درنظرگرفتن ...  بیشتر

مقاله علمی
تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب

سهراب رشتیانی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 69-83

https://doi.org/10.22056/ijir.2012.01.06

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل فاصله موجود با مطلوب در فرایند آموزش در شرکت‌های بیمه «الف»، «ب»، «ج» و «د» و ارائه الگوی مناسب است. جامعة آماری، شامل کلیة کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش ضمن خدمت در شرکت‌های مورد بحث در سال 1388 است و نمونه‌ای به حجم 305 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی نسبی انتخاب شد. روش ...  بیشتر

مقاله علمی
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه‌های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه‌نامه AVN67B

محسن ایزانلو؛ مجتبی اشراقی آرانی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، صفحه 84-96

https://doi.org/10.22056/ijir.2012.01.07

چکیده
  انعقاد عقد بیمه در مورد هواپیماهای استیجاری، مسائل پیچیده‌ای را در خصوص حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره در بیمه‌های هوایی ایجاد کرده است. تنظیم رابطة بیمه‌گر و بیمه‌گذار با طرف دیگر قرارداد اجارة هواپیما و جلوگیری از اختلافات احتمالی آنها و درنهایت متحدالشکل‌کردن مفاد بیمه‌نامه‌های هواپیماهای استیجاری، بیمه‌گران هوایی ...  بیشتر