فصلنامه علمی
مقاله علمی
خوشه‌‌بندی و بررسی تطبیقی سند چشم‌‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف شرکت‌‌‌های بیمۀ بین‌‌المللی و داخلی با رویکرد متن‌‌کاوی

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ امید افشاری زاده جعفری

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1395، صفحه 160-175

https://doi.org/10.22056/ijir.2016.03.01

چکیده
  چشم‌انداز سازمانی، مأموریت سازمانی و هدف سازمان، شاخص­های عمدۀ جهت‌گیری سازمان محسوب می‌شوند. در این تحقیق با به­کارگیری تکنیک نوین متن­کاوی و ترکیب آن با روش خوشه­بندی k- میانگین، متن سند چشم‌انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف ۳۹ شرکت بیمۀ بین‌المللی موجود در لیست ۵۰۰ شرکت برتر دنیا و ۱۸ شرکت بیمۀ داخلی مورد تحلیل قرار گرفته ...  بیشتر

مقاله علمی
اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

غدیر مهدوی کلیشمی؛ ملیحه رجائی

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1395، صفحه 176-186

https://doi.org/10.22056/ijir.2016.03.02

چکیده
  نظریۀ مرسوم انتخاب نامساعد در بازار اطلاعات نامتقارن انتظار دارد که همواره در این بازار پدیدۀ ضد انتخاب رخ دهد و کالای بد، کالای خوب را از بازار خارج کند و همچنین کارایی بازار را کاهش داده و منجر به شکست بازار شود. از جملۀ بازارهایی که این مسئله می‎تواند در آن به وجود آید بازار بیمه است. در دهۀ 90 یافته‎های عده­ای از محققین خبر از ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط‌‌ گریزی نماینده‌‌‌های یک شرکت بیمه‌‌ای براساس طرح آمیختۀ انتخاب مشارکت‌‌ کننده

حسین دامغانیان؛ فرناز روزبان

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1395، صفحه 187-198

https://doi.org/10.22056/ijir.2016.03.03

چکیده
  نماینده‌های فروش، عامل اساسی حیات صنعت بیمه هستند. آن‌ها پل ارتباطی سازمان و مشتریان‌اند. ارتباطات از توانایی‌های مورد نیاز هر نماینده محسوب می‌شود؛ حال آنکه برخی عوامل موجب ایجاد میزانی از ارتباط‌گریزی می‌شود. در پژوهش حاضر، هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط‌گریزی است. روش تحقیق، آمیختۀ تشریحی انتخاب مشارکت‌کننده در نظر گرفته ...  بیشتر

مقاله علمی
بیمۀ مسئولیت ناشی از حوادث هسته‌ای و خسارات تحت پوشش آن

علیرضا شمشیری؛ غلامرضا حاجی نوری؛ رضا سکوتی نسیمی؛ علیرضا نوجوان

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1395، صفحه 199-210

https://doi.org/10.22056/ijir.2016.03.04

چکیده
  اقسام خسارات قابل مطالبه و نحوۀ جبران، از موضوعاتی است که کنوانسیون‌های مسئولیت هسته‌ای به آن‌ها پرداخته‌اند. تأمین تضامین مالی مناسب به‌عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی هسته‌ای مهم‌ترین شیوۀ جبران خسارت است. اقبال کشورها به بیمه موجب شده است تا در کنوانسیون‌ها مقرراتی در این زمینه وضع شود. بیمه فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می‌دهد ...  بیشتر

مقاله علمی
ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی

آتوسا گودرزی؛ سید جواد طباطبایی منش

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1395، صفحه 211-223

https://doi.org/10.22056/ijir.2016.03.05

چکیده
  تقلب در حقوق و مزایای بیمۀ بیکاری همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در حوزۀ بیمه‌های اجتماعی است که طبق قوانین، جزو جرائم کیفری بوده و قابل پیگیری است. در حال‌ حاضر بهترین روش به منظور ارزیابی تقلب، کنترل آن در همان مراحل اولیۀ شکل‌گیری و به کمک اطلاعات تقلب‌های کشف‌شدۀ گذشته است. در این مقاله ابتدا مراحل استاندارد کنترل تقلب ...  بیشتر

مقاله علمی
بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ

سیده شایسته واردی؛ مجتبی طبری؛ فاطمه فقیه علی‌آبادی

دوره 5، شماره 3 ، تیر 1395، صفحه 224-234

https://doi.org/10.22056/ijir.2016.03.06

چکیده
  یکی از مباحث مهم در بازارهای سرمایه، نااطمینانی، افت‌وخیزها، و نوسانات بازدهی است. از آنجایی که این نوسانات می‌تواند منجر به افزایش نااطمینانی و درنهایت ورشکستگی و خروج شرکت از بازارسرمایه شود، بحث انتخاب سبد بهینۀ سرمایه‌گذاری، نگرانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در این تحقیق به تعیین ترکیب بهینۀ پرتفوی سرمایه‌گذاری ...  بیشتر