فصلنامه علمی
مقاله علمی بازارهای مالی
بررسی اثر رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی

حمید اسایش؛ سید پرویز جلیلی کامجو

دوره 10، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.01.01

چکیده
  هدف: ‌این پژوهش با هدف ارزیابی ‏اثر رژیم‌های مختلف ریسک‌های کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به‌عنوان متغیرهای ‏انتقال مبتنی بر شاخص ‏راهنمای بین‌المللی ریسک بین‌کشوری‌ ‎در تاثیرگذاری ‏متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام ‏‏‏(باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمه‌های زندگی در کشورهای ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه پارسیان)

سیده مرضیه رشیدی فرد؛ سعید صفری؛ امین حبیبی راد

دوره 10، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.01.02

چکیده
  هدف: ‌دستیابی به مزیت رقابتی در ‌صنعت بیمه مستلزم نوآوری و کارآفرینی است و شناسایی فرصت؛ جوهره و نقطه شروع کارآفرینی محسوب می ­شود که ارزیابی آن ‌رابطه میان کشف فرصت و بهره­ برداری از آن را تسهیل می‌­کند. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف ‌شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی فرصت ­های کارآفرینی در صنعت بیمه انجام شده است.روش­ ...  بیشتر

مقاله علمی
شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران‌

شاهین طیار؛ سید محسن علامه؛ سید علی سیادت

دوره 10، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 25-36

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.01.03

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین ارزش­ های فرهنگی پشتیبان برنامه­ های جانشین ­پروری در صنعت بیمه ایران صورت گرفته است.روش‌شناسی: ‌این پژوهش به روش­ آمیخته و با رویکرد توصیفی-اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری آن در مرحله کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت بیمه و در مرحله کمی شامل کلیه کارکنان شعب مرکزی شرکت­ های بیمه است. ...  بیشتر

مقاله علمی بازاریابی و فروش بیمه
سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های زندگی

کیومرث مترجم؛ لیلی نیاکان

دوره 10، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 37-52

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.01.04

چکیده
  ‌هدف: ‌این مطالعه با هدف ‌بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت‎مندی مشتریان بیمه‌های عمر در صنعت بیمه ایران انجام شده است.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر روش ‌توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری آن ‌از مشتریان یک شرکت بیمه­ ای به ­عنوان شرکت بیمه پایلوت در کل کشور تشکیل شده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله علمی حقوق بیمه
مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر خودرو در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395

سید علی اصغر رحیمی؛ داود محبی انجدانی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 53-62

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.01.05

چکیده
  هدف: ‌این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری ‌شخص ثالث ‌مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده ‌و بیمه‌گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می‌داند.روش‌شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به ­دست آوردن داده‌های مورد ...  بیشتر

مقاله علمی مدیریت ریسک در صنعت بیمه
‌نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران

مجید رضاخانی؛ فاطمه دادبه

دوره 10، شماره 1 ، دی 1399، صفحه 63-72

https://doi.org/10.22056/ijir.2021.01.06

چکیده
  هدف‌: ‌این پژوهش با هدف بررسی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع در شرکت ­های بیمه کشور انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف ‌کاربردی، از نظر اجراء ‌توصیفی و از نظر جمع‌آوری داده ­ها پیمایشی است که از ‌ابزار پرسشنامه­ استفاده نموده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل ‌350 نفر از ...  بیشتر