فصلنامه علمی
مقاله علمی
تعیین سرمایۀ بهینه در شرکت‌های بیمه بر اساس مدل‌سازی داخلی نسبت توانگری مالی و روش هزینه – فایده

نادر مظلومی؛ جعفر باباجانی؛ رضا جعفری

دوره 8، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.01.01

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهام‌داران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از داده‌های آماری، ضرایب خسارت دورۀ زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمۀ «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ الزامی، سرمایۀ الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش ...  بیشتر

مقاله علمی
آیا سیاست‌گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمۀ درمان بنگاه‌های کوچک می‌شود؟

محمدرضا چاقمی؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ محمد وصال؛ ابراهیم کاردگر

دوره 8، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.01.02

چکیده
  به موجب مادۀ 8 آیین‌نامۀ شمارۀ 74 بیمۀ تکمیلی درمان، که شرکت‌های بیمه از ابتدای سال ۱۳۹۰ ملزم به اجرای آن شدند، به شرکت‌های بیمه‌گر این امکان داده می‌شود که از گروه‌هایی با اعضای کمتر از ۵۰ نفر آزمایش و معاینۀ پزشکی به عمل آورند و با توجه به پرسشنامۀ سلامتی یا معاینات انجام‌شده، از بیمه‌کردن فرد یا افرادی از بنگاه و یا ارائۀ پوشش ...  بیشتر

مقاله علمی
امتیازدهی اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل پوششی داده‏‌ها و تحلیل ممیز در محیط فازی (مطالعۀ موردی: یک شرکت لیزینگ وابسته به یک بانک خصوصی)

علیرضا علی نژاد؛ سعید کاشانی‌فر

دوره 8، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 27-40

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.01.03

چکیده
  در این تحقیق به منظور مدیریت و کنترل ریسک اعتباری مشتریان، از تلفیق دو مدل تحلیل ممیز و تحلیل پوششی داده‏‌ها برای تشخیص وجود و یا عدم وجود یک هم‌پوشانی میان دو گروه به‌وسیله یک ابرصفحه جداکننده و با فرض وجود مشاهده هریک با مشخصه مستقل با حضور داده‏‌های فازی، مشاهدات به دو رده مشتریان خوش‏‌حساب و مشتریان بد‌حساب دسته‏‌بندی ...  بیشتر

مقاله علمی
اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی یک شرکت بیمه‌ای با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ خاکستری

هادی رزقی شیرسوار؛ مهدیه ولی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 41-53

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.01.04

چکیده
  هره‌گیری از روش‌های بهبود، ارزیابی، اولویت‌بندی و کنترل عملکرد، سازمان را در شناخت میزان حصول به اهداف یاری می‌رسانند. در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه با بررسی نوشتگان و پیشینۀ پژوهش، معیارهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 18 معیار مهم غربال و با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی حقوقی ماهیت، ساختار و نحوۀ شکل‌گیری کلوپ‌های بیمۀ حمایت و غرامت در عرصۀ داخلی و بین‌المللی

احسان سرخوش

دوره 8، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 54-63

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.01.05

چکیده
  صنعت کشتیرانی در عرصۀ جهانی از جملۀ مهم‌ترین و کارآمدترین حوزه‌ها تلقی می‌شود. با توجه به اینکه همواره حوادث مختلف این صنعت را مورد تهدید قرار می‌دهد لذا بیم خسارات ناشی از این حوادث منجر به اتخاذ شیوه‌هایی برای جبران این خسارات به‌ویژه از طریق صنعت بیمه‌ شده است. علی‌رغم گسترش فعالیت‌های صنعت بیمۀ دریایی هنوز دسته‌ای از ریسک‌ها ...  بیشتر

مقاله علمی
نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه

علیرضا پوراسماعیلی؛ عباس برزوئی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1397، صفحه 64-73

https://doi.org/10.22056/ijir.2019.01.06

چکیده
  ممنوع‌‌بودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوری‌گزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژه‌ای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جملۀ این تلاش‌ها طی چهار دهۀ گذشته در حوزۀ بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهم‌ترین ایرادهای اقتصاددانان ...  بیشتر