فصلنامه علمی
مقاله علمی بازاریابی و فروش بیمه
حسابرسی بازاریابی سبز در صنعت بیمه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیارۀ فازی

آمنه خدیور؛ آیگین قربانی؛ لیلی نیاکان

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1402، صفحه 79-92

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.02.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: بازاریابی زیست‌محیطی یا سبز یک مسئلۀ در‌حال‌توسعه بوده و صنعت بیمه به‌عنوان یک صنعت فعال در زندگی اجتماعی انسان در سال‌های اخیر تحت تأثیر این نوع بازاریابی است. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است معیارهای اصلی ارزیابی بازاریابی سبز به‌طور کلی شناسایی شده تا مدلی برای ارزیابی بازاریابی سبز ارائه شود.روش‌شناسی: ...  بیشتر

مقاله علمی بازاریابی و فروش بیمه
طراحی مدلی برای صلاحیت‌های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه با استفاده از نظریۀ داده‌‌بنیاد

مریم ربیعی؛ کامبیز شاهرودی؛ ابراهیم چیرانی؛ محمود شبگو منصف

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1402، صفحه 93-110

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.02.02

چکیده
  پیشینه و اهداف: با توجه به تحولات به­وجود آمده در عرصۀ فناوری دیجیتال و توسعۀ رسانه­های اجتماعی، صلاحیت­ها و قابلیت­های بازاریاب‌ها به­منظور استفادۀ بهینه از این ابزارها و همگامی با این تحولات در صنعت بیمه مبهم و نامشخص است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائۀ مدلی برای صلاحیت­های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمۀ کشور ...  بیشتر

مقاله علمی فناوری‌های نوین بیمه‌ای
پیش‌آیندها و پس‌آیندهای ارزش‌آفرینی در صنعت خدمات بیمه‌ای با تمرکز بر فناوری زنجیرۀه بلوکی: رویکرد پژوهشی آمیخته

اکبر هوشیار؛ علیرضا روستا؛ فرزاد آسایش؛ محمود غلامی

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1402، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.02.03

چکیده
  هدف : در دنیای امروز که فناوری با سرعت بسیار زیاد در حال رشد و همراه با ظهور نوآوری است، صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همسو با فناوری‌های دنیا گام بر‌می‌دارد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی پیش‌آیندها و پس‌آیندهای ارزش‌آفرینی در صنعت خدمات بیمه‌ای با تمرکز بر فناوری زنجیرۀ بلوکی (رویکرد پژوهشی آمیخته) می‌پردازد.روش‌شناسی: ...  بیشتر

مقاله علمی حقوق بیمه
تأملی بر لزوم پیوند دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای

حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1402، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.02.04

چکیده
  پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه‌های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخۀ حقوقی در همۀ زمینه‌ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه‌سار نظام بیمه شکل می‌گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده ...  بیشتر

مقاله علمی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای
معرفی محصول مستمری افزایش‌یافته و محاسبۀ پرداخت‌های آن برای بیمه‌شدگان دارای سرطان‌های مختلف با استفاده از رویکردهای تعدیل احتمالات مرگ‌و‌میر

محبوبه اعلائی

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1402، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.02.05

چکیده
  پیشینه و اهداف: در این مقاله، علاوه بر معرفی محصول مستمری افزایش‌یافته، پرداخت‌های این محصول برای بیمه‌شدگان دارای سرطان‌های مختلف با در نظر گرفتن تعدیلی برای احتمالات مرگ‌و‌میر و بقا، جهت استفاده در صنعت بیمۀ کشور محاسبه شده است.روش‌شناسی: در این مطالعه، میزان پرداختی بیمۀ مستمری افزایش‌یافته برای بیمه‌شدگان دارای سرطان‌های ...  بیشتر

مقاله علمی سازمان‌دهی صنعتی بازارهای بیمه
طراحی الگوی راهبردی هوشمندی کسب‌وکارها در صنعت بیمه

امین کهیاری حقیقت؛ سید احمد محمدی حسینی

دوره 12، شماره 2 ، فروردین 1402، صفحه 155-164

https://doi.org/10.22056/ijir.2023.02.06

چکیده
  پیشینه و اهداف: در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت‌ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم‌های خود به‌کار گیرند. تصمیم‌هایی که تأثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به‌طور اساسی بر پیش‌بینی بقای سازمان‌ها، سوددهی و ماهیت آن‌ها اثر می‌گذارند. ...  بیشتر